Anasayfa


     Gönen Rehberi

   
Ürün Kodu : Gönen Rehberi
Üretici : Gönen Rehberi
Ürün Özellikleri
Gönen Rehberi
 Sipariş        Detaylar
 
 
Detaylar

   

A.Kadir Demircan

 

 A’dan Z’ ye Pratik  Şifa Diyarı 

Gönen

Rehberi

2006
 
A Kadir DEMİRCAN Araştırmacı Yazar

 

Editörden…

Bir toplumun ve şehrin kalkınması, modernleşmesi, huzur ve refah standartlarının artması; eğitimle, bilimle, azim ve kararlılıkla,  birlik, beraberlik halinde ortak hareket etmekle, ferdiyetçilik değil cemiyetçilikle, doğru zaman, doğru iş, doğru kişi ve hizmet üretmek isteyenlerin önünün açılması ve destek olunmasıyla mümkündür. Bilgi toplumu olmak demek aynı zamanda eğitilmiş ve kalkınmış toplum olmak demektir.  

           Elinizdeki Gönen Rehberi kitabı; ilçemizin sosyal, kültürel, ekonomik, stratejik, iletişim, fiziki ve coğrafi haritasını gün yüzüne çıkarmayı, aynı coğrafya ve şehir üzerinde yaşayan fertlerini doğrudan ve güvenilir kaynaklardan, çok pratik ve seri bir şekilde bilgilendirmeye hizmet edecek türde ve içerikte bir eserdir.

        Bu kitap; insanlara pratik iletişim ve koordinasyon hizmeti sunarak hayatın akışını ve bütün işleri kolaylaştırmaya yönelik, bilimsel nitelikte, çok emek harcanmış ve titizlik gösterilmiş inceleme - araştırma ve bir derleme çalışmasıdır. Kitabın yayın hazırlık çalışması yaklaşık 23 ay sürmüştür. İçerisinde eksiklikler veya fazlalıklar mutlaka olacaktır, önemli olan iyi niyettir, hiç yoktan böyle bir eserin ortaya konulmuş olmasıdır. Bu türde çalışmaların ve eserlerin çoğalması hepimizin menfaatinedir.

        Hepimiz yaşadığımız topraklar ve toplum için bir şeyler yapmalıyız, üretmeliyiz, yapmak zorundayız. “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır” sözünü düstur edinerek çıktığımız yolda,  bu güzel şehir ve güzel insanları için daha nice hizmetler yapmayı plânlıyoruz. Biz uzun soluklu koşucularız. Bizi bıktıramayacaklar, yıldıramayacaklar, vazgeçiremeyecekler. Biz dayanılacak, güvenilecek, yardım alınacak ve bizi her türlü kötülerden ve kötülüklerden koruyacak kişinin ve gücün yalnızca Allah (cc)‘ın olduğuna inananlardanız. Biz hizmette, iyilikte, hayırda yardımlaşmaya veya yarışmaya talibiz.

        Rehber kitabın hazırlanmasında bize katkı ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. 

Bu rehberi herkes pratik olarak kolayca kullanabilsin ve her yerde taşıyabilsin diye cep boyunda ve yükte hafif olarak hazırladık.

Yanınızdan ve cebinizden ayırmayacağınızı, bu rehbere, sık sık her konuda ihtiyaç duyacağınızı ve herkese tavsiye edeceğinizi biliyoruz.

Gönen Rehberi Kitabı Gönen’e, tüm insanlığa, hepimize hayırlı olsun.

                               

                                                                                 A Kadir DEMİRCAN

 

Gönen’i Tanımak Güzel, Gönen’i Tanıtmak Görev…                       

     Saim ESKİOĞLU

     Gönen Kaymakamı (Eski)

  Çok eski bir yerleşim yeri olarak Gönen ilçesi, tarihinin her döneminde bölgesinde tarımın, ticaretin ve el sanatlarının merkezi olma özelliği ile öne çıkmıştır.

Günümüzde de turizm ve sanayisinin önemli boyutlarda gelişme kaydetmesi sebebiyle nüfusu artan, eğitim ve kültür kurumları çoğalan, sosyal yaşantısı ile modern bir kent görüntüsü veren bir ilçe olmuştur.

40 bini aşan merkez nüfusu, 29 ilköğretim okulunda 8.760, 8 lise ve dengi okulunda 3.148 olmak üzere toplam 11.908 ve 5 bölümde 971 MYO öğrencisi ile eğitim alanında başarılı bir grafik çizmektedir.

200 yataklı Devlet Hastanesinin yanında 6 sağlık ocağı ve 29 sağlık eviyle sağlık sektörü de yeterli düzeyde hizmetlerini sürdürmektedir.

İlçede 4 gazete, 1 yerel TV, 4 yerel radyo istasyonu ve 4 matbaa ile Ömer Seyfettin adıyla kurulu Halk Kütüphanesi, 13 binin üzerindeki kitabıyla kültür hayatına gerekli katkıyı sağlamaktadır.

Ayrıca biri, Kaymakamlığımızca Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yayımlanmakta olan 3 dergi de bu amaç doğrultusunda çalışmalara gerekli desteği vermektedir.

Tarım sektöründe başta, 70 bin dekar alanda üretilen çeltik olmak üzere, İstanbul Pazarında Gönen baldosu ismiyle pazara çıkan pirinç, patlıcan, maydanoz ve diğer hububat ürünleri ve sebzeleri ile gelişmekte olan meyvecilik de üreticilerine kayda değer oranda bir gelir sağlamaktadır.

Günlük ortalama 200 ton civarındaki süt üretimiyle, Süt inekçiliği de köylerde yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.

Turizm sektörü de, başta esnaf kesimi olmak üzere, tüm Gönen halkının yüzünü güldüren önemli ölçüde sıcak gelir sağlayan bir canlılık ve hareketlilik göstermektedir.

Kaplıcalar A.Ş.adıyla %86 hissesi Gönen Belediye Başkanlığına ait olan 5 otelde 748 yatak kapasitesine, özel sektöre ait 7 otel ve 16 pansiyonda toplam 600 yatak kapasitesi de eklendiğinde, İlçemizin özellikle sağlık turizmi alanında Türkiye çapında önemli bir yere sahip olduğu anlaşılacaktır.

Yine bu sektörde Ekşidere Köyümüz hudutlarında kalan Dağ Ilıcası 200 yatak kapasitesi ve panoramik orman manzarası ile ziyaretçilerine huzur ve sükûnet içinde kaplıca tedavisinin yapıldığı cennet gibi bir ortam hazırlamaktadır.

Sanayi sektörüne de kısaca değinmek gerekirse, başta deri sektörü olmak üzere, tarıma dayalı olan sanayinin yanında, metal, kauçuk ve tekstil alanlarında 3 bine yakın işçinin çalıştığı hareketli bir sanayi sektörünün varlığından bahsedilebilir.

Sonuç olarak; her sektörde bir canlılık ve hareketliliğin izlendiği güzel ilçemiz Gönen’de, emniyet ve asayişin iyi durumda olduğunu, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamına katkı sağladığını, sivil toplum örgütlerinin, eğitimden sağlığa, çevreden turizme kadar her konuda duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle yaşadığını, ayrıca seçilmiş ve atanmış tüm organların tam bir uyum içinde çalıştığı bu güzel ilçemizin, bölgemizde bir yıldız gibi parlamaya devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz.

Bu ortamı bozmadan yaşamak ve bu güzel ortama katkı yapmak hepimizin görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ilçe Kaymakamı olarak yaptığınız bu kültür ve tanıtım çalışmasını önemsiyor ve başarılar diliyorum. Saygılarımla.

 

1.Tarihi Durum

1.Geçmişten Günümüze Gönen

Gönen; Marmara bölgesinde yer alan Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Antik çağlardaki eski adları Asepsus ve Artemea olan ilçe; tarih boyunca çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Gönen, oldukça eski ve zengin bir tarihi - kültürel mirasa sahip bulunmaktadır. M.Ö IV yüzyılda, bir köy olarak kurulduğu tahmin edilen Gönen’de, Osmanlı dönemine kadar, Truvalılar, İyonlar, Lidyalılar, Persler, Helenler, Bergama krallıkları ile Roma ve Bizans devletlerine ait halklar ile yönetimler yaşam ve hükümranlıklarını sürdürmüşlerdir.

Gönen, Sultan Orhan Gazi tarafından 1334 yılında Türklerin egemenliğine girmiştir. Evliya Çelebi Gönen Tarihiyle ilgili olarak seyahatname isimli eserinde; Gönen’in Bursa Krallarından Mihaliç’in sayfiye şehri olduğunu, şehrin bakımlı, kırmızı kiremitli evlerden oluştuğunu belirtmektedir. Bursa krallarının da yaz aylarında Gönen’e gelerek burada tatil ve istirahat yaptıkları, şifalı sularından yararlandıkları bilinmektedir.

İlçe, Osmanlıların hâkimiyetine girmesinden sonra, Bolu ili yöresinden gelen Akçaali, Rüstem ve Malkoç beylerine ait aşiretlerin yerleşimi ve nüfus potansiyelini yükseltmeleri neticesinde, eski Artemea olan şehrin harabeleri üzerine, hicri 728 - milâdi 1310 yıllarında yeni bir şehir oluşturulmasının ilk adımlarını atmışlardır.  Hicri 1275 yılında Kırım ve Kafkasya’dan, hicri 1292 yılında da Rumeli ve Balkanlardan gelen göçmenlerle nüfusu artmış, 1382 yılına kadar Erdek Kazasına bağlı iken, 1398 yılında müstakil kaza haline gelmiştir.

        1881 yılında ilçe olan, 1885 de de belediye teşkilatına kavuşan Gönen; 1920’ de Yunan işgaline uğramış, 6 Eylül 1922 yılında düşman işgalinden kurtarılmış olup, her yıl 6 Eylül günü Gönen’in kurtuluşu, belediye öncülüğünde düzenlenen çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle kutlanmaktadır.

        Bugün itibariyle Gönen; şehir merkezi olarak 11 mahalleye, Sarıköy adıyla belediye teşkilatı ve 4 mahallesi bulunan bir beldeye, Tütüncü ve Buğdaylı ismiyle iki adet nahiyeye,  89 adet köye ve 7 adet te köylere ait mahalleye sahiptir. Aslında köylerin tamamı 96 adet olup, ancak bazı köyler tek muhtarlığa bağlı olduğu için 89 adet köy ve köy muhtarlığı olarak temsil edilmektedir.

        1152 kilometrekare yüz ölçüme sahip olan Gönen’in; 1905 yılında  Osmanlılar döneminde tutulmaya başlanan nüfus kayıtlarına göre bu tarihteki nüfusu 8.978 ‘ dır.

         Bu nüfusun; % 8 ‘i Rum, % 0. 49 ‘u Ermeni, % 91. 51’i de Türk - Müslüman nüfus olarak kayıtlara geçmiştir.

İsim benzerliği: Türkiye’de Gönen adında bir ilçe, bir de belde bulunmaktadır. İlçemiz Gönen Balıkesir iline bağlı olup; diğer Gönen isimli belde ise Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Isparta iline aittir.

Gönen’in kelime anlamı. Ekilecek toprağın sulandırılması. Nem, rutubet. Nemli toprak. Yazın suyu kuruyan gölcük. Küçük gölet. Sulak, nemli, rutubetli toprak. Tavlı toprak, rutubetli, sulak toprak anlamlarında kullanılmaktadır. İsmini bu kökenlerden ve tanımlardan aldığı tahmin edilmektedir.

2.Gönen’in ayrıcalıkları - farklı özellikleri

Gönen,  birçok terimlerde şifa diyarı Gönen olarak ifade edilmekte ve adlandırılmaktadır. Bu ismin kullanılması, kaplıcalar diyarı, kaplıcalar şehri, değişik türlerdeki şifalı suları, şifalı otları ve bitkileri, oksijen deposunu andıran devasa kayın ve meşe ormanları varlığından kaynaklanmaktadır.

 Doğal dokusu ve doğal zenginlikleri, dört iklimin yaşanabildiği havası,  sağlıklı yaşam için ayrı bir özelliğe sahip Denizkent sahili ve havasının yanında, sessiz ve sakin bir kent olma özelliği, sağlıklı, huzurlu ve doğa ile baş başa bir yaşam tarzını benimseyen insanlar için özledikleri ve vazgeçilmez bir yerleşim yeri olarak kabul ettikleri bir şehir modeli özelliğini taşımaktadır. Bilim ve sağlık uzmanları ve otoriteleri de ilçenin bu yapısını onaylamakta ve tavsiye etmektedirler.

Gönen; Marmara denizine sahil olan Bandırma’ya yakınlığı ile, hava yolu, kara yolu, deniz ve demir yolu ulaşımından faydalanabilen stratejik bir bölgede bulunmaktadır.

İklimi itibariyle her türlü ürün, bitki ve meyve türü kolayca yetişebilmektedir. İstanbul’a çok yakındır - deniz yoluyla 2,5  - 3 saatte ulaşılabilmektedir.

Büyük sanayi kuruluşları ve işletilmelerine uygun bir bölgedir, yeterli altyapıya sahiptir.

Çeltiğin en iyi çeltik yetiştirildiği bir bölgedir, Gönen Baldosu ile ünlenmiştir.

Kuzeyde Marmara denizi – Güneyde Ege denizi ile sınırdır. Her iki deniz sahiline de kolayca ulaşılabilmektedir.

Zengin bir tarihi kültürel mirasıyla birlikte çok farklı bir halk mozaiği kitlesine sahiptir.

96 adet köyü ile önemli bir kırsal yapıya ve doğal güzelliklere sahiptir.

Doğal dokusu film yapımcılarının ilgisini çekmekte ve bu bölgede sık sık film çekimleri gerçekleştirilmektedir.

Çok kültürlü ve değişik yerleşim bölgeleri ve köklerden gelen farklı bir halk mozaiğini içinde bulundurmaktadır.

3.Geçmişten Günümüze Sarıköy

         Sarıköy, Gönen ilçe merkezine 13 km mesafede, 5427 nüfusa sahip, sağlam zeminli dağların eteğinde, verimli topraklara sahip büyük bir ovanın hemen kenarında bulunan şirin bir beldedir. Sarıköy Gönen’in en eski ve tarihi yerleşim yerlerinin başında gelmektedir. Gönen tarihinde olduğu gibi, Sarıköy’de,  asırlar içerisinde çeşitli medeniyetlere ve halklara ev sahipliği yapmış, kültürel ve tarihsel miras açısından önemli bir şehirdir. Belde Yunanlılara ait, Truva medeniyetine bağlı Zeleia şehrinin harabelerinin bulunduğu Üvecik tepesinin kenarına kurulmuştur. Sarıköy’ün ilk defa,  16. yüzyılda Müslüman Türk kökenli Sarı Yörük isimli bir şahıs tarafından kurulduğu rivayetler arasındadır. 1487 tarihinde 9 hane olduğu bilinen belde çeşitli göç hareketleriyle nüfusunu arttırarak 1898 yılında nahiye olmuş, 1922 yılında da belediye teşkilatına kavuşmuştur.

        2000 yılı nüfus sayımına göre Sarıköy’ün Fındıklı Mahallesi 1874; Orta Mahallesi 1306; Şumnu Mahallesi 1543 ve Yeni Mahallesi 704 olmak üzere toplam 5427 nüfusu mevcuttur. 2005 yılı tahmini nüfusunun da 5800 civarlarında olduğu tahmin edilmektedir.

Beldede bir adet çok programlı lise ve bir adet ilköğretim okulu bulunmaktadır.

4.Balıkesir İli

Tarihi: Balıkesir’in tarihi Milattan önce 2000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Tarih içerisinde; Hititlerin, Frikyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalıların elinde bulunmuş olup, milattan sonra 130 senesinde Bergama krallığı ile birlikte Roma imparatorluğuna katılmıştır.  Roma imparatorluğu yönetiminden Bizanslıların eline geçen Balıkesir, 1071 yılında tarihi Malazgirt zaferinden sonra Selçukluların eline geçmiş ve 1345 yılında da Osmanlı devletine katılmıştır.   Daha sonra, Osmanlı yönetimindeyken Balıkesir’i 1919 yılında Yunanlılar işgal etmiş olup, kurtuluş savaşının başlatılmasından sonra,   6 Eylül 1922 de  düşman işgalinden kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti  Devleti yönetimi de katılmıştır..

Fiziki potansiyeli: Trafik kodu 10.  Telefon kodu: 266. Yüzölçümü:14.292 Km kare. Nüfusu:1.030.978.  Yüz ölçüm olarak Türkiye Sıralaması:12 Nüfus itibariyle Türkiye Sıralaması:16 Kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla 2005 dolar. İkinci derecede gelişmiş iller arasında 15 sıradadır. En büyük ve gelişmiş İlçesi Bandırma olup – İlçeler arasında 2. grupta ve Türkiye genelinde 23 sıradadır.

Balıkesir 18 ilçeye, 53 Belediye teşkilatına ve toplam 905 köye sahip bulunmaktadır. TBMM de 8 milletvekili ile temsil edilmektedir. Balıkesir ili, coğrafi durum, kültürel yapı ve şehir plânlaması açısından Türkiye’nin en güzel ve en gelişmiş illeri içerisinde anılmaktadır.

Balıkesir ilinin tüm ilçeleriyle birlikte; % 36 sı dağlar, % 53 ‘ü plâtolar, % 11 ‘i ovalar ve % 3 ‘üde yaylalardan oluşmaktadır.

1774 metre yükseklikte Kazdağları, 1338 metre Madra dağları, 1625 metre Alaçam dağları, 1625 metre Kapıdağı, 764 metre Karadağ, 1336 metre Kepez dağı, 881 metre yükseklikte de Gelgel dağlarına sahiptir.

 Ekonomisi; Hayvancılık, tarım, turizm, sanayi, ormancılık ve makineciliğe dayanmaktadır.

Tarihi ve kültürel mekânları:

Yıldırım Camii ve külliyesi, Zağnos Paşa Camii ve külliyesi, Yeşilli camii, İbrahimbey camii, Hamidiye camii, Ulu cami, Kurşunlu cami, Eşref Rumi Camii, Hüdaverdigar camii, Paşa Sultan türbesi, Kızıldede türbesi, Ali Şuuri medresesi, Taşpınar hamamı, Saat kulesi, Mesire yerleri,  Manyas Kuş Cenneti gibi önemli tarihi mekânları bulunmaktadır.

Kaplıcaları – Şifalı suları: Gönen Kaplıcaları, Ekşidere Dağ Ilıcası ve Tatil Köyü,  Ekşidere Şifalı Soğuk Ilıca Çamur Banyosu, Serpin Manyas Kaplıcaları ve devremülk tatil köyü,  Pamukçu Kaplıcaları, Balka, Hisarköy, Derman, Güre, Hisaralan, Kepekler Çamur banyosu,  Emendere şifalı kaplıcaları bulunmaktadır.

En ünlü ve modern kaplıcaları ise dünyaca da ünlü olan dört yıldızlı turistik otel unvanına sahip Gönen Kaplıcalarıdır.

Turistik İlçeleri: Ayvalık, Erdek, Gönen,  Bandırma, Edremit ilçeleridir.

Turistik Beldeleri- Yerleşim yerleri: Altınoluk, Gömeç, Küçükkuyu,  Marmara Adası, Avşa Adası, Ocaklar, Ekinlik, Küçükkuyu, Denizkent sahil köyüdür.

2. Nüfus Hareketleri

1.Nüfus dağılımı ve tahlilleri

        2000 yılı nüfus sayımlarına göre şehir merkezinin nüfusu 36.263,  belde, bucak ve köylerin nüfusu da; 35.541 olup toplam nüfus 71. 804 kişidir.

        2005 yılı tahmini nüfusunun ise şehirde; 41.711,  köylerinde 33.112 olmak üzere toplam nüfusun 74.823 olduğu tahmin edilmektedir.

        Bu tabloya göre, köy nüfusunda 2429 azalma, şehir nüfusunda da 5448 çoğalma olduğu ve son beş yıl içerisinde nüfusun 2019 kişi ve   % 2.6 oranında arttığı gözlenmektedir.

        Köylerden şehre göç olayında gözle görülür bir azalma olsa da,  köyden kente göç halâ devam etmektedir.

        Şu anda toplam nüfusun; % 55,3 şehirde, % 44,2 si de köylerde yaşamaktadır.

Erkek nüfus: 36.950 kadın nüfusu da; 37.873 dür. Kadın nüfusu sayısı erkek nüfusundan 923 kişi fazladır.

        İlçede Km2 ye 64 kişi düşmektedir.

06-19 yaş arası nüfus 8.400 kişi, 19-49 arası nüfus 14.850, 45 yaş üzeri nüfus da 9.400 kişi olarak tahmin edilmektedir.

İlçe nüfusunun sosyal güvenlik sistemine göre dağılımı

        Emekli sandığı: 11.000 Bağ Kur: 8.500 SSK: 8.500 Yeşil Kart: 6.000 olduğu tahmin edilmektedir.

Gazi, Yaşlılık, Özürlü, Fakirlik Maaşı alanların sayısının da 3.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Kırsal bölge nüfusu.

Sarıköy belde nüfusu: 5279, Tütüncü Bucak: 520,  Buğdaylı Bucak:856.

Hasanbey Köyü; 1756,  Gündoğan Köyü;1681,Tuzakçı Köyü;1463,  Buğdaylı 1157,  Hafızhüseyinbey Köyü; 1118, Bostancı Köyü; 959, Fındıklı Köyü; 806,  Asmalıdere Köyü; 772, Sebepli Köyü; 684,   Ulukır Köyü; 651, Kocapınar Köyü; 629 Gebeçınar Köyü; 586, Keçeler Köyü; 448, Kumköy 432, Çobanhamidiye Köyü; 430,  nüfusa sahip olarak önde gelen köyler arasındadırlar.

Yıllık nüfus hareketleri.

        Nüfus sayımları 10 yılda bir yapılmaktadır. İlçenin bir yıllık nüfus artış oranı da; genelde binde 6.03 dür. Bu durum; şehir merkezinde binde 30.05, köylerde binde eksi -13.67 oranında nüfus ile azalma olarak yansımaktadır.

Balıkesir’in ilçeleri içerisinde nüfus yoğunluğu bakımından Gönen 3. Sıradadır.

Gönen dışında yaşayan Gönen doğumlu nüfus.

Nüfusunu Gönen’den aldırmayan ve dışarıda yaşayan Gönenlilerin, nüfus dairesinde herhangi bir istatistikî verilerine rastlanılmamakla birlikte, 25.000 civarında olduğu, nüfusunu yıllar içerisinde Gönen’den aldıranların da 5.000 olarak tahminiyle birlikte, Gönen dışında yaşayan, çalışan Gönen doğumlu nüfusun 30,0000 civarlarında bulunduğu ve en fazla Gönenlinin de İstanbul ilinde yaşadığı tahmin edilmektedir.

Gönen’e dışarıdan gelen nüfus.

        Gönen’e çeşitli tarihlerde ülkenin değişik bölge ve illerinden kalıcı yerleşim için gelenler ile, kamu kurum ve kuruluşları ve çeşitli ticaret ve iş kollarında memur ve işçi olarak çalışanların oluşturduğu nüfusun 7622 civarlarında olduğu ve bu rakamında oransal olarak ilçe nüfusunun  % 10.3 ‘ünü oluşturduğu tahmin edilmektedir. 

        Gönen en fazla Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Gönen köylerinden göç almaktadır. Manyas, Yenice, Balya, Biga ilçelerine ait köylerden de kalıcı yerleşim için Gönen’e yerleşen vatandaşlarımız bulunmaktadır.

        Ayrıca, ülkenin değişik il ve ilçelerinden emekli olduktan sonra, kaplıcalardan yararlanmak veya ilçeyi beğendikleri için sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak üzere Gönen’e yerleşen yüzlerce vatandaşın olduğu da bilinmektedir.

Eğitim ve Cinsiyet Durumuna Göre Nüfus dağılımı

        İlçe Merkezinde 776 sı Erkek, 2265 ‘i kadın olmak üzere toplam 3041 kişi okuma yazma bilmiyor.

15.590’ i erkek, 14.830‘i kadın olmak üzere toplam 30.420 kişi okuma yazma biliyor.

İlçe Merkezinde 2313 ‘i Erkek, 1708 ‘i kadın olmak üzere 4021 kişi lise diplomasına sahip bulunuyor.

İlçe Merkezinde 1147 si Erkek, 654 sı kadın olmak üzere 1801 kişi  yüksekokul ve üniversite diplomasına sahip bulunduğu tahmin edilmektedir..

Çalışan nüfus oranı

 Tarım ve hayvancılık sektöründe, ağırlıklı olarak köylerde ve kırsal bölgelerde kadın erkek ve genç olarak 33.000 kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir.  Şehir merkezinde de tarım sektöründe çalışan nüfus bulunmaktadır. Ziraat odasının kayıtlı 12.800 çiftçi üye varlığı mevcuttur. 2005 yılı itibarıyla 4600 kişi devletin Doğrudan Gelir Desteğinden yararlanmaktadır.

        İlçe genelinde bankalar hariç 1050 civarında kamu personeli, 100 civarında kamu işçisi görev yapmaktadır. Resmi kurumlar olarak en fazla personel Milli Eğitim, Müftülük ve Sağlık teşkilatlarında bulunmaktadır.

İlçe merkezinde ve beldesinde 3600 civarlarında deftere kayıtlı irili ufaklı esnaf ve ticari işletme bulunmaktadır. Çeşitli işyeri - fabrika ve sanayi kuruluşlarında işçi olarak çalışan, serbest iş yapan kişi sayısının 10.000 civarlarında olduğu tahmin edilmektedir.

2.Nüfus göçü tahlilleri

Gönen’in nüfusu 1990 sayımlarına göre Şehirde: 26.849, Köylerinde: 40.750 ile toplam nüfus: 67.599 olarak gerçekleşmiştir.

2000 yılı nüfus sayımlarına göre Şehirde:36.263, Köylerinde:35.541 ile toplam nüfus:71.804 olarak gerçekleşmiştir.

 İlçe nüfusu 10 yıl içinde 4.205 olarak artmıştır. Yapılan değerlendirmelere göre 2000 yılından 2005 yılına kadar: 3.019 nüfus artışı ile ilçe nüfusunun 74.823 olduğu tahmin edilmektedir. Görülen o ki 1990 yılından 2000 yılına kadar köylerden şehre 6.000 rakamlarına ulaşan oranda büyük bir göç yaşanmıştır. Bu göç olayında son beş yıl içerisinde hissedilir oranlarda bir düşüş gözlenmektedir. Bunun sebebi şehirlerde iş sahalarının daralması, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı durumları köylere geri dönüşü teşvik etmiş, köylerden şehre göç etmek isteyenleri de caydırmıştır.

Kalıcı çözüm: Köyden kente aşırı orandaki göç olayları modern ve kalkınmış bir ülke için sağlıklı bir gelişme sayılamamaktadır.  Köylerde yeni yerleşim planları hazırlanmalı, kat ve daire sistemli yeni konutlar inşa edilmeli,  altyapıları ve çevre düzenleme çalışmaları hızlandırılmalı, hayvan damları açık sistem işletmeler kurularak profesyonel hale getirilmeli ve köy dışarısına çıkarılmalıdır. Ayrıca köylerde tarım ve hayvancılığın dışında farklı alternatif işletmeler kurulmalı ve insanlara bulundukları yerde iş istihdamı sağlanmalıdır. Bu tür organizasyonlar için köyün ileri gelenleri her şeyi devletten beklemek yerine dernek, kooperatif ve ticari işletmeler gibi resmi oluşumları kurarak projeler üretmeli ve teşebbüse geçmelidirler.

3.Balıkesir ilçelerinin nüfus ve fiziki durumları

Balıkesir’in ilçeleriyle birlikte toplam nüfusu: 1.076.347’ dir.

2000 yılı nüfus sayımlarına göre Balıkesir ve ilçelerinin nüfus dağılımı aşağıdaki şekildedir.

(Aşağıdaki tabloya % 1 lik bir artış ilave edilebilir.)

No

İlçe Adı 

Toplam Nüfus          

Şehir Nüfusu

Köy Nüfusu

Yüz ölçümü KM 2

Bucak Sayısı

Köy  Sayısı

0

Balıkesir

287.709

215436

72273

1446

4

11

1

Bandırma

120.753

97.419

23334

589

2

33

2

Edremit

93.351

39202

54149

708

1

23

3

Gönen

71.804

36.263

35541

1152

3

89

4

Ayvalık

58.738

31.986

26752

289

1

17

5

Bigadiç

49.957

14.550

35407

1007

2

71

6

Sındırgı

47.784

10.492

37292

1433

2

64

7

Dursunbey

47.429

14.654

32775

1926

3

99

8

Burhaniye

43.199

31.227

11972

617

1

37

9

Susurluk

43.107

22.305

20802

601

2

45

10

İvrindi

37.891

5.772

32119

752

3

62

11

Erdek

32.020

18.626

13394

400

1

30

12

Havran

26.782

10.122

1660

550

0

26

13

Manyas

25.148

5.455

19693

586

2

44

14

Savaştepe

23.355

10.288

13067

425

1

41

15

Kepsut

22.022

5.545

22477

873

1

63

16

Balya

18.869

1.916

16953

952

2

43

17

Gömeç

10.983

4.122

6861

 

 

 

18

Marmara

9.446

2.215

7231

 

 

 

 

Toplam Nüfus

1.076.347

577.595

498.752

 

 

 

 

3.Fiziki Yapı

1.İlçenin Konumu

Şifa diyarı Gönen ilçesi geniş bir ovanın güney kenarında, deniz seviyesinden 33 metre yükseklikte, 27.40 boylam, 40.05 dakika enlem derecesinde, Balıkesir ilinin kuzey batısında, Marmara bölgesinin de Güney Marmara bölümünde yer almaktadır. Doğusunda Bandırma ve Manyas ilçeleri, Batısında Çanakkale, Yenice ve Biga, Güneyinde de Balya şehirleriyle komşu olmaktadır. Batısında; 600 m. yükseklikte Hodul, 905 m yükseklikte Armutçuk, kuzey batısında 860 m yüksekliğinde kayın ormanlarıyla kaplı Aladağ dağları,  güneydoğusunda Çakmak ve Çoban sırtları, Kuzey Doğusunda Manyas gölü, Güney Batısında Marmara denizi ile Erdek ve Denizkent sahilleri yer almaktadır. Gönen’de; sabah güneşi Çakmak bayırı üzerinden doğup, akşamüzeri Akçapınar köyü üzerindeki tepelerin arkasından batmaktadır.

2.Yerleşim Yeri

Yerleşim yeri olarak etrafı dağlarla ve vadilerle çevrili olan şehir,  hafif mehilli düzlük bir ova üzerine kurulmuştur. Hava silkilasyonunun oldukça düşük olduğu şehirde son yıllarda verimli bağ, bahçe ile tarlalar bilinçsiz ve sorumsuzca köklenerek yerine konutlar inşa edilmiş ve tarım alanları daraltılmıştır.  Mevcut yapısı itibariyle şu anda konut yeri için uygun yerleşim yeri bulunmamaktadır. Uzmanlar yeni yerleşim yerlerinin tarıma, ormana ve meraya elverişli olmayan yüksek yerlere yapılması gerektiğini ve Gönen civarında da en uygun yerleşim yerinin Sarıköy tepeleri ile Taştepe, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik köyleri arasındaki yerlerin olduğunu belirtmektedirler. Bu yerler; irili ufaklı tepelerden oluşan, verimsiz, tarıma, ormana, meraya elverişli olmayan ancak sağlam zeminlere sahip arazilerden oluşmaktadır.  Konutların buralara yapılmasıyla,  verimli tarım alanları ekonomiye ve üretime kazandırılmış olacak, sağlam zemine yapıldığı için deprem riski ve korkusu azalacak, hava silkilasyonu olduğu için daha sağlıklı bir yaşam imkânı sağlanacak,  aşırı yağmur ve sellerde su baskınları gibi doğal afetlerden etkilenmeyecektir. 

3.Gönen’in Mahalleleri

1-Kurtuluş Mahallesi. 2-Malkoç Mahallesi.  3-Rüstem Mahallesi

4-Plevne Mahallesi.  5-Altay Mahallesi.  6-Gündoğdu Mahallesi

7-Yüzüncüyıl Mahallesi. 8- Akçaali Mahallesi. 9-Tırnova Mahallesi

10-Karşıyaka Mahallesi. 11-Reşadiye Mahallesi 

4.Sarıköy’ün Mahalleleri

1-Yenimahalle.  2-Ortamahalle. 3-Şumnu Mahallesi.  4-Fındıklı Mahallesi

5.Köylere ait Mahalleler

 Söğüt Köyü - Kalkanca ve Ayvalı mahallelerine

 Saraçlar Köyü  - Sepetçi mahallesine

 Çakmak Köyü - Yapağılı ve Eriklioba mahallelerine

 Ortaoba Köyü -  Adayatak mahallesine

 Kalburcu Köyü - Deliktaş mahallesine.

 Suçıktı Köyü -  Atgölcük ve Emirler mahallelerine sahip bulunmaktadır.

6.Belde ve Bucakları

Gönen; Sarıköy adıyla belediye teşkilatı bulunan bir beldeye, Tütüncü, Buğdaylı adıyla da iki adet bucağa sahiptir. Köylerin bucağa veya merkeze bağlı bulunmasının herhangi bir aktif fonksiyonu bulunmamaktadır.  Ayrıca Gönen’in Altay mahallesine bağlı bir yerleşim yeri olarak gözüken Denizkent tatil köyünün de ileride belde statüsü kazandırılarak belediye teşkilatına kavuşturulması düşünülmektedir.

7.Sınır Komşuları

        Balıkesir il merkezine 136 kilometre uzaklıkta olan ilçe; Balıkesir’in ilçelerinden; Manyas, Bandırma ve Balya ile; Çanakkale ilinin de; Yenice ve Biga ilçeleri ile sınır komşusudur.

8.Gönen’de Konut ve Hane Sayısı

İlçe merkezinde kayıtlı konut sayısı 17.698 olup, dükkân ve işyeri sayısı da; vasıflı ve vasıfsız toplamı olarak 4.884 dür.  Emlâk kaydı yapılmayan, kullanıma açılmayan boş ve yeni konut sayısının da 500 ile 1.000 arasında olduğu, nikâhlı aile - hane sayısının da değişken bir seyir izlemekle birlikte 18.000 ile 19.000 arasında bir seyir izlediği tahmin edilmektedir. Köylerdeki konut sayısı ise 8.980 ile 10.000 arasında seyretmektedir.

4.Coğrafi Yapı ve Doğal Varlıkları

1.Orman Varlığı

        Büyük çaplarda meşe, kayın ve çam ormanlarına sahip bölgede; kavak, söğüt, davulga, pıynar, gürgen,  kestane, fındık, kızılcık, delice (yabani zeytin) ıhlamur, defne, çertlenbik ağaçları ve birçok alanda da Orman işletmelerinin ağaçlandırdığı fıstık ve sahil çamı ağaçlarından oluşan orman alanları mevcuttur.

        İlçede 2 ayrı orman işletme şefliği faaliyet göstermektedir. Aladağ Orman İşletme Şefliğine ait bölgede 26.627, Gönen Orman İşletme Şefliğine ait bölgede 21.455 olmak üzere toplam; 48.082 hektar orman alanı ve 431 km’ de orman yolu mevcuttur. Doğal olarak çıkan ve büyüyen kayın, meşe, gürgen ağırlıklı orman zenginliği olarak; 2 milyon m3 kerestelik, 335 bin m3 de odun evsaflı ağaç servetine sahiptir.

        1980 yılından beri yapılan ağaçlandırma çalışmalarında 7200 bin hektarlık orman sahası ağaçlandırılmış olup; bunların 6.000 hektarlık alanı devlet adına, 1200 hektarlık bir alanı da köy tüzel kişiliği ve çeşitli kuruluşlar adına gerçekleştirilmiştir. 24 civarında köy muhtarlığının;  238 hektarlık bir alanda 230 bin adet Fıstık çamı ağaçlandırması için müracaatı bulunmakta olup bunların ekim çalışmalarına devam edilmektedir. Köy tüzel kişiliği adına 1200 hektarlık bir alana yapılan fıstık çamı ağaçlandırması sonucunda bu yerlerin birçoğu köylü için ekonomik olmaya başlamıştır. Fıstık çamı olarak 1200 hektarlık bir alandaki bu ağaçların olgunlaşarak verimli hale gelmesinden sonra ilçe genelinde yıllık ortalama 4 ile 6 trilyon veya 5.800.000 Dolar ile 8.700.000 dolar arasında bir maddi gelir beklenmektedir.  Tabiî ki bu da ilçede ayrı bir sektörün oluşması anlamına gelmektedir.  Üretim kapasitesinin artmasıyla İleriki aşamalarda Gönen’de çam fıstığı işleme fabrikasının da kurulması gündeme gelecektir.

        Orman yangınlarında 10 yıl içinde 2 bin hektarın üzerinde orman zarar görmüş ve zarar gören sahalar yeniden ağaçlandırılmıştır.

Köyler fıstık çamı ağaçlandırmasından önemli miktarlarda gelirler elde etmeye başlamışlardır. Fıstık çamı ormanından verim elde eden köylerin başında, Köteyli, Hasanbey, Tütüncü, Korudeğirmen, Bayramıç, Buğdaylı, Çakmak,  Armutlu, Geyikli,  köyleri başta gelmektedir.

         Örneğin Köteyli köyü çam fıstığı ormanı ihalesinden bir yılda 10.000 YTL nin üzerinde bir verim elde etmiş ve 14.000 YTL ye köy minaresini yaptırabilmiştir. Yine Hasanbey köyünün de yılda 4 - ile 6. 000 YTL ye fıstık çamı ormanını ihale ederek köy bütçesine önemli oranlarda bir gelir sağlayabilmektedir.

Orman köylüsünün geliri

         Orman alanlarından elde edilen kerestelik kayın ve gürgen ağaçları yurdun değişik yerlerine pazarlanmaktadır. Orman köylüleri de bu ağaçların kesimi ve taşımacılığında çalışarak önemli miktarlarda gelir elde etmektedirler.

        Yine,  orman alanına sahip köyler, üzerinden 20 yıl geçerek odun vasıflı olup verimli hale gelen ormanlar için kırım istemekte, odunları kesip siter yaparak orman ve köy namına yurdun değişik yerlerinden gelen tüccarlara satmakta ve köy bütçelerine önemli derecelerde gelir sağlamaktadırlar. Köy halkından isteyenler de odunların kesim, taşıma ve yüklenmesi işlerince yevmiyeci olarak çalışarak aile bütçelerine önemli derecede gelir elde etmektedirler. Bütçesi olmayan köylerin en önemli gelir kaynağını odun vasıflı orman kesimleri oluşturmaktadır.

Orman yangınları

        Orman yangınlarını önlemek ve müdahale etmek üzere ilçede iki adet orman gözetleme kulesi bulunmakta ve 24 saat görev yapmaktadırlar. Orman yangınlarında son yıllarda hissedilir oranlarda bir düşüş sağlanmıştır. İlçede gerçekleşen birçok orman yangını ya kasıtlı olarak çıkarılmakta ya da bilinçsizce yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır.

Ormanların önemi

        Ormanlar ülke için milli bir servettir,  toplumun, insanlığın ortak değeri ve varlığıdır. Ekonominin, huzurun, kalkınmanın, insan sağlığının sigortasıdır, garantisidir.

Orman köyleri (Not: 1.000 hektarın üzerindeki orman alanına sahip köylere yer verilmiştir)

        İlçe genelinde 69 köyümüzün 1.000 hektar alanın üzerinde vasıflı ve vasıfsız orman alanları bulunmaktadır.

 En fazla orman alanına sahip köylerin başında;  Fındıklı (28841) Alacaoluk (25740), Hodul (24046), Tahtalı (18402), Şaroluk (18066), Söğüt (18028), Beyoluk (18000), Kavakalan (15016), Kocapınar (14640), Alaşar (10.335) köyleri gelmektedir.  Bu önde gelen köyler ağırlıklı olarak kerestelik kayın, gürgen ve meşe ormanlarına sahip bulunmaktadır.

Akçapınar 1430, Alacaoluk 25740, Alaşar 10.335, Alattin 1.000, Armutlu 9145, Atıcıoba 9.145, Ayvalıdere 1.000, Babayaka 3316, Bakırlı 1.000, Balcı 3783, Balcıdede 2772, Bayramıç 6.910, Beyoluk 18000, Buğdaylı 4000, Canbaz 13.291, Çallıca 3250, Çakmak 6712, Çatak 8.073, Çiftlikalan 1073, Çığmış 9130, Çınarlı 9027, Çınarpınar 1550, Çobanhamidiye 3845, Dereköy 8171, Dışbudak 6500, Dumanalan 5900, Ekşidere 7464, Fındıklı 28841, Gaybular 12808, Gebeçınar 2600, Gelgeç 10159, Geyikli 6813, Gündoğan 1655, Güneşli 1438, Hacıvelioba 7295, Hafızhüseyinbey 11191, Hodul 24046, Ilıcaoba 8539, İncirli 4000, Kalburcu 6745, Kalfaköy 2600, Kaplanoba, 7084, Karaağaçalan 2670, Karalarçiftliği 2190, Karasukabaklar 11463, Kavakalan 15016, Kavakoba 1374, Kocapınar 14640, Koçbayır 2735, Korudeğirmen 1808,  Köteyli 3135, Kumköy 7530, Küpçıktı 2020, Muratlar 2160, Ortaoba 9510, Osmanpazarı 5946, Ömerler 6400, Saraçlar 2200, Sebepli 14181, Söğüt 18028, Suçıktı 3700, Şaroluk 18066, Tahtalı 18402, Turplu 6234, Ulukır 9263,  Üçpınar 6311, Yeniakçapınar 1750, Yörükkeçidere 2530, Sarıköy 8644.

2.Su Kaynakları

Şebeke suları

        Evlere verilen şehir şebeke suları kaba olduğu için genellikle içme suyu olarak kullanılmamaktadır. Şehir suları Şaroluk, Dumanalan ve Yörükkeçidere köyleri sınırlarından cazibeli sistemle gelmekte ve Hasanbey köyü ile Babayaka köyü Arasındaki depo vasıtasıyla şehir şebekesine verilmektedir.

Tatlı Su Çeşmeleri

        İlçenin tatlı içme suyu, Aladağ ormanlarından gelen Aladağ Memba suyu ile karşılanmaktadır.  Alacaoluk köyü ve Yenice ilçesine ait Taban köyü hudutları içerisinde,  ilçeye yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta,  950 metre yükseklik rakımına sahip Aladağ kayın ormanları içerisinde 11 ayrı kaynaktan toplanarak cazibeli sistemle Gönen’e gelen sular, şehir içerisinde yapılan tatlı su çeşmeleri aracılığı ile vatandaşların hizmetine sunulmaktadır.

Şehirdeki Aladağ Tatlı Su Çeşmeleri: 1-Karşımahalle çeşmesi. 2-     Esnaf kefalet önü 3- Balya yolu üzeri (Devlet hastanesi altı) 4- Reşadiye mahallesi 5- Yüzüncü Yıl Mah (Kapalı pazar yeri yanı) 6- Eski sanayi sitesi yanı  7-Çarşı içi tatlı su çeşmesi 8- Osmanpazarı meydanındaki tatlı su çeşmesi, 9-Osman Pazar cami yanı olmak üzere 9 adet Aladağ Tatlı Su çeşmesi bulunmaktadır.

3.Dağları

      Marmara bölgesinin güney batısında yer alan Gönen; batıda 600 metre yüksekliğinde Hodul, kuzeybatısında 905 rakımlı Armutçuk dağları, Batısında 860 rakımlı Aladağ, Güneybatısında 950 metrede Karlık dağı, güneydoğu istikametinde 600 metre yükseğinde Dikmen ve Sularya dağları ile sınır olup, Güneyde Çakmak Dağları, doğuda Manyas Gölü, Kuzeyde Marmara Denizi ve Erdek Körfezi ile çevrilidir.

4.Ovaları

        Gönen ovası ve Sarıköy Ovası adıyla isimlendirilen ova yapısı; Gönen - Sarıköy, Gündoğan, Tuzakçı, Bostancı ve Alaattin köylerinin toprak varlığından oluşur. Tamamı sulama imkânlarına sahip olan bu ovalar ile Biga yolu üzerindeki Tahirova sı’ da her türlü tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği verimli ve bereketli topraklardır. Bu ovalardaki toprakların “Alüvyon” kalınlığı ise 35 ile 50 metre arasında değişkenlik göstermektedir.

5.Barajlar ve Göller

Barajlar: 1978 yılında hizmete sokulan Gönen - Yenice Barajı bugün Bandırma ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamakla birlikte hem Gönen’in verimli tarım alanlarını sulamada, hem de enerji santraliyle elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

        Gönen ovası sulama Birliğine ait Kumköy Barajının suları,   Gönen ve Sarıköy ovasında özel olarak yapılan sulama kanalları vasıtasıyla her türlü mahsulün yetiştiği bereketli toprakları yaz boyunca hayat verip sulayarak önemli verimlerin elde edilmesini sağlamaktadır.

        Şehrin kurulu olduğu yeraltı da; zengin su kaynaklarına sahiptir.

Yine Saraçlar köyü ile Körpeağaç köylerinde sulama barajı yapım çalışmaları devam etmektedir.

Göller: Hoyrat gölü. 50 hektar alan üzerinde etraftan gelen sular ile beslenir. Denizle kısmi irtibatı da vardır.
Tahir Gölü: 40 hektar genişliğindedir. Misakça gölü. 25 hektar alanındadır. Yağışlar sonucunda denizle birleşmektedir.

6.Yeraltı Suları -  Çay ve Dereler

          Marmara bölgesinin Güney kısmında, Edremit’in 15 Km kuzeyinde, Özbekalan ve Gürgan dağlarından çıkarak Marmara denizine dökülen 115 kilometre uzunluğundaki Gönen çayı Denizkent sahiline kadar uzanan bir bölgede onbinlerce dönümlük hububat ve sebze tarlalarını sulayarak hayat vermektedir. Şehrin kenarından geçen Çerpeş deresi ile Keçidere, Çakıroba, Kocadere ve Tütüncü derelerinin yaz kış dinmeden akan bereketli sularıyla da çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

7.Meralar

        Meralar tarım ve hayvancılık ile geçinen köy halkı için çok önemli hayat damarlarından biridir. Meraların varlığı ve kalitesi demek, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi demektir. Son yıllarda küçükbaş hayvancılıkta hızla görülür bir düşüşün yaşanmasında, köyden kente göç unsuru ile birlikte verimli meraların olmaması unsuru da etkili olmuştur.

        1998 yılında çıkan 4342 sayılı mera kanunu çerçevesinde ilçemizin meraları tespit - tahdit ve tescil işlemlerine başlanmış ve bu çerçevede 91.140 dekarlık bir mera alanı tespiti yapılmıştır. Tahdit ve tescil işlemleri hala devam etmektedir.

        İlçemizin,  orman köyleri çoğunlukta olmak üzere, 40‘a yakın köyünün, tahdit ve tescil işlemine tabi tutulabilecek nitelikte bir merası bulunmamaktadır. Mera kanununun çıkışı ile birlikte merası olmayan köylere mera kazandırmaya, merası yetersiz olan köylere de aynı şekilde mera tespitine çalışılmaktadır.

        Meraların kullanımı, tescil işlemi bittikten sonra kurulan köy mera yönetimi tarafından idare edilmektedir. Bu kanuni işlemler tamamlanıncaya kadar köy muhtarı ve İlçe Tarım Müdürlüğü mera kanunu çerçevesinde meraları sevk ve idare etmektedir.

        Ayrıca tescil işlemleri bittikten sonra mera vasfını kaybetmiş veya çoraklaşmış olan mera alanlarının İlçe Tarım Müdürlüğü kanalıyla, mera ıslahı projesi çalışmalarıyla iyileştirme yoluna gidilmektedir.

Mera ıslahında, verimsiz mera alanlarının özel yem bitkilerinin ekimiyle koruma altına alınması sağlanmaktadır. Bu ıslah kaynağı köy tüzel kişiliği ve mera fonunun katkılarıyla finanse edilmektedir.

Meralardan köy sınırları içerisinde yaşayan hayvan sahipleri yararlanmaktadır.

         Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölgemiz insanının beslenebilmesi için hayvanlarının beslenmesi, hayvanlarının beslenebilmesi için de meralarının iyi olması gerekmektedir. Kötü durumda olan meraların mutlaka ıslah projesiyle desteklenip iyileştirilmesi ve iyi yönetilmesi gerekmektedir.

   Gelişmiş ülkelerde uygulanan ve kanunlarımızda da mevcut olan münavebeli otlatma sistemi ilçemizin merası uygun olan bazı ova köylerinde yarı münavebeli bir sistemle uygulanmaya çalışılmaktadır. 

8.Şifalı Otlar Diyarı Gönen

Şifalı otlar açısından ünlü olan Marmara bölgesinde Balıkesir ilçeleri içerisinde en zengin şifalı bitki potansiyelinin Gönen’de bulunduğu belirtiliyor. Şifalı bitkilerle ilgili Gönen’de bir çok kişi çalışma yapıyor. Şifalı bitkilerle ilgili olarak çalışma yapanların başında lokman hekim Sadi EROĞLU ve attar Gürsel DOĞUŞLU geliyor.

    Gönen yöresi doğal bitki örtüsü ile bol yağışlı bir iklime sahip olması nedeniyle birçok derde deva şifalı otların da yetiştiği bir bölge olarak görülüyor. Şifalı bitkiler; Kazdağıları uçlarından başlayarak; Hodul, Şaroluk, Beyoluk, Alacaoluk, İncirli, Ekşidere Atıcıoba, Kaygılar, Yörükkeçidere, Kumköy,  Alaşar,  Küpçıktı, Kalburcu, Taban, Sebepli köyleri başta olmak üzere Gönen köylerinin tamamına yakınında çeşitli şifalı otların var olduğu şifalı ot uzmanlarınca belirtilmektedir.  Şifalı otların büyük bir kısmı deniz seviyesinden yüksek ve bol yağış alan yüksek tepelerin eteklerinde bulunuyor. Ancak bu otların birçoğunu halk bilmediği ve ilgilenmediği için tanımıyor.  Gönen köylerinde uzmanlarca tespit edilebilen şifalı otların başlıcaları şunlardır;

Gönen’de yetişen şifalı bitkiler.

1- Kantaron çiçeği 2- Melisa Oğul otu 3- Ada çayı 4-Kuşburnu 5- Kuş Kekiği 6-Normal kekik 7-Nane

8-Papatya 9-Altın otu 10-Karabaş otu 11-Böğürtlen kökü 12-Yılan çiçeği 13-Tavşan göbeği 14-Isırgan otu 15-Ebe gömeci 16-Ada çayı 17-Dağ marulu 18-Domuz toparlağı 19-Yosun 20-Karaca otu 21-Yılan Yastığı 22-Kuzukulağı 23-Yaban çileği başta olmak üzere birçok şifalı bitki çeşidi bulunmaktadır.

Bahar aylarında şifalı bitkileri ovalardan, dağların eteklerinden, meralardan toplayıp bunları işleyerek başta İstanbul tarihi mısır çarşısı olmak üzere, yurdun değişik bölgelerine pazarlayan ve geçimini sadece bu işlerle sağlayan birçok aile bulunmaktadır.

 Şifalı bitki işiyle uğraşan toptancılar köylülerden kilo hesabıyla satın aldıkları otların bir kısmını Türkiye içerisinde değerlendirdikleri, bir kısmını da yurt dışına ihraç ettikleri belirtiliyor. Köylülerin çoğu ise topladıkları ve para kazandıkları bu otların ne işe yaradığını bilmediklerini belirtiyorlar.

 Uzmanlar ise şifalı otların köylülerden çok ucuza alındığını,  bazı önemli sayılabilecek şifalı otların ise bilinçsizce neslinin tüketilebileceği endişesini taşıdıklarını ve bitki örtüsünün yok olmaması ve neslinin sürdürülmesi için halkın mutlaka bilinçlendirilmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyorlar.

 

9.Mevsim Özellikleri

        Gönen; Marmara ikliminin etkisi altında kalmakla birlikte Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinden de kısmen etkilenmektedir. Dört mevsim bir iklimin yaşandığı ilçede; yazları sıcak, kışları da yağışlı geçmekle birlikte kararlı bir iklimi yoktur denilebilir. Hava sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında önemli derecede rutubet görülmektedir. Bu rutubet sebebinin, yerleşim alanı etrafının dağlarla çevrili olduğu ve bu yüzden yeterli hava sirkülâsyonunun sağlanamamasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Soğuk havalar ve buna bağlı olarak ısınma ihtiyaçları Kasım ayının başından itibaren başlayıp, Nisan ayının sonlarına kadar, 6 ay süreyle devam eder. Aralık Ocak Şubat ve Mart ayları yoğun kışın yaşandığı aylar olarak bilinmektedir. Gönen’de ilk kar yağışı, genel olarak Kasım ayının 15 inden sonra başlamaktadır. 2005 yılının ilk kar yağışı 20 Kasım’da gerçekleşmiştir. İlk kar ve en fazla kar yağışı;  ilçenin en yüksek yerleri konumunda bulunan; Fındıklı, Sebepli, Hodul, Kocapınar,   Söğüt, Çatak ve Çobanhamidiye köylerinde olmaktadır.

        İlçede meteorolojik verilerden elde edilen bilgilere göre güneş almayan – kapalı geçen gün sayısı yılda 140 ile 190 gün arasında değişebilmektedir.

İnsan sağlığına faydalı, hava silkilasyonu olan, bol oksijene sahip yerlerin başında Denizkent bölgesi gelmektedir.

İlçede son on yıl içinde en yüksek sıcaklık + 42,6, en düşük sıcaklık ta  - 15,2 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık sıcaklık ortalaması 13.10, yıllık ortalama nem oranı da % 73 derece olarak gerçekleşmiştir. Yıllık güneşlilik oranı, diğer bölgelere göre oldukça düşük bir seyir izlemektedir. Bu nedenle Gönen’de sonbahar - kış ve ilkbahar aylarında güneş enerjili ısıtma sistemlerinden yeterince yararlanılamamaktadır. 

İlçenin bu coğrafik ve meteorolojik yapısı itibariyle ilçe merkezinde yeterli derecede bir hava ve rüzgâr silkilasyonunun olmaması neticesinde, nadiren bazı kişilerde gece rahat dinlenememe ve uyku problemleri şikâyetleri görülebilmektedir.

10.Yağış Durumu

        1997 den itibaren 1 m2 düşen yıllık yağış toplamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir;

1997 Yılı: 800,5 mm, 1998 Yılı: 819.6 mm, 1999 Yılı: 629.0 mm, 2000 Yılı: 551.2 mm, 2001 Yılı:725.3 mm, 2002 Yılı: 619.1 mm dir.

 Aylara göre yağış dağılımları ise

     Haziran -Temmuz - Ağustos- Eylül aylarında yıllık olarak metrekareye düşen yağış toplamı 0.mm ile 20.mm arasında, Mayıs ayında 20.mm ile 40 mm arasında, Nisan - Ekim - Ocak aylarında 40 - 60 mm arası, Mart ayında 60 - 80 mm arasında, Şubat- Kasım aylarında 80 -100 mm arası, Aralık ayında da 100 ile 140 mm arasında yıllık yağış toplamı gözlenmektedir.

11.Madenleri - Yeraltı Kaynakları

Linyit kömürü

      2005 yılı itibariyle Sebepli ve Çatak köyleri hudutları ile, Saraçlar ve Çakmak köyleri hudutları içerisinde işletilen üç ayrı kömür işletmesi ile birlikte işletilmesine ara verilen Küpçıktı, Tütüncü, Şaroluk, Alacaoluk köyü kömür madeni yatakları da bulunmaktadır.

        Linfa Madencilik tarafından işletilen Sebepli kömür madeninde yılda 50 bin tona yakın 4500 – 6000 kalorilik toz, fındık ve parça kömürü çıkarılmakta, yine Krater Madencilik tarafından işletilen Sebepli Linyit kömürü madeninde yılda 80 bin ton 5000 – 6500 kalorilik sanayi kömürü çıkarılmakta,  yine farklı bir bölgede Çakmak köyü hudutlarında çalışan Altuğ madenciliğin çıkardığı kömürler ülke çapındaki büyük sanayi işletmeleri ile fabrikalara pazarlanmaktadır. İlçenin birçok bölgesinde önemli kömür madeni yataklarının varlığı da bilinmektedir.

Turba kömürü

Düşük kalorili  - 1600 – 2000 kalori derecelik olan bu kömür madeni yatakları da Küpçıktı, Alaşar, Dovancı köyleri hudutları içerisinde bulunmaktadır. Tütüncü ve Küpçıktı köyündeki madenlerin işletilmesine ara verilmiş olup, bu yataklarda yüz binlerce ton kömürün olduğu belirtilmektedir. Düşük kalorili olduğu için yakıtta verim alınamayan bu kömürlerin batı ülkelerinde organik gübre üretiminde değerlendirildiği ve çok ileri derecede organik gübre verimi elde edildiği belirtilmektedir. Bazı maden işletmeleri tarafından organik gübre sanayi tesislerinin Gönen’de kurulması planlanmakta olup,  çok fazla bir maliyet istemeyen bu tesislerin kurulmasıyla

bu madenlerin yeniden üretime geçirileceği ve ekonomiye kazandırılacağı belirtilmektedir.

Kalsit madeni

         Ilıcaoba köyü üzerindeki dere boyunda bulunmakta ve Eczacıbaşı şirketleri tarafından işletilmektedir.  Kalebodur ve seramik üretiminde hammadde ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan ve işletilen bu madenden alınan beyaz kalsiyum karbonat ürünleri Eskişehir’ deki fabrikalara taşınmaktadır.

Kurşun madeni

Hodul ve Alacaoluk köyleri hudutları içerisinde bulunan bu maden yatakları zaman içerisinde işletilmiş olup, 20 yıldır işletilememektedir.

Cıva madeni

         Hodul köyünün güney batısında bulunan bu maden yatakları da 25 yıldır işletilmemektedir. Madende kaliteli cıva yatakları bulunmaktadır, ancak civanın dünya piyasasında çevre sağlığı açısından tepkisel yaklaşımlardan dolayı kullanımının azaldığı ve pazar piyasasının düştüğü belirtilmektedir.

Sileks taşı - zincirli taş

Köylüler tarafından Zincirli Taş olarak adlandırılan bu taşlar, çok sert yapılı ve en az 100 yıl aşınmadan dayanabilen türden olduğu için değirmen kaplamaları ve dış ülkelerde de kaldırım çalışmalarında kullanıldığı belirtilmektedir. Köy sınırları içerisinde en az 200 bin tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Demir madeni

Taban köyü civarları ile Ortaoba ve Karasukabaklar hudutları içerisinde rastlanılmaktadır. Maden olarak işletilmesi yapılmamıştır.  İşletim için yeterli rezervinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Manganez

Sebepli köyü hudutları içerisindedir ve toplam rezervinin 12  ton olduğu tahmin edilmektedir.

Kaolen

Ekşidere, Ilıcaoba, Söğüt köylerinde rastlanılmaktadır. Seramik ve porselen yapımında kullanılan bu doğal zenginliğimizde değerlendirilememiştir.

Granit ve bazalt taşları

Asfalt yapımları, çakıl taşı üretimi ve inşaat betonlarında kullanılan bu taşlara Gönen köylerinin en az 20 tanesinde rastlanılmaktadır. 20 - 25 yıl önce birçok yerde bu taşlar dinamitlerle kırılıp küçültülerek fabrikalara taşınmış ve ekonomiye kazandırılmıştır.

Grafit taşı

Endüstriyel çalışmalarda kullanılan bu taşa da aynı köylerde rastlanılmaktadır.

Çakmak taşı madeni

Alacaoluk köyü sınırları içerisindedir. 2000 yılına kadar işletilmiş ve şu anda ara verilmiş durumdadır. Mermer fabrikalarında birinci sınıf hammadde ihtiyacını karşılamak üzere çıkarılan bu taşın şu anda bir milyon tonun üzerinde bir rezerve sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Beyaz mermer madeni

Babayaka köyünün üzerindeki tepelerin altında 200 bin tonun üzerinde beyaz mermer yataklarının bulunduğu tahmin edilmektedir.  2004 yılında işletim hakkı için ruhsat alan bir firma son anda mermerin rengini bahane ederek işletmeden vazgeçmiştir. Köy muhtarı mermer yataklarının ekonomiye ve insanlığın hizmetine kazandırılması için çaba sarf etmektedir.

Renkli mermer madeni

Çiftlikalan ve Çobanhamidiye köyleri sınırları içerisinde bulunan bu yataklar ciddi bir araştırmayı ve işletilmeyi beklemektedir.

Görüldüğü gibi, Gönen ilçesi çok verimli bir coğrafyaya ve çok alternatifli yeraltı kaynaklarına sahip bulunmaktadır. Tek sorun bu kaynakların tanıtılması,  değerlendirilme ve işletilme başarısı.  En az beş yerde bulunan Turba kömürü organik gübre üretiminde kullanılabilirse, hem tarım sektörü yeni bir dönemece girecek hem de sağlıklı beslenme ve insan sağlığında önemli mesafeler alınmış olacaktır.  Tabiî ki bu kaynakların işletilmesi, yeni bir iş istihdamı ve ilçe için yeni bir ekonomik gelir kaynağı oluşturacaktır. Temennimiz o ki; bu kaynaklar işletilsin, değerlendirilsin, ülke ekonomisine ve insanlığın hizmetine sunulabilsin, yeraltında zayi olmasın.

12.Depremsellik

         Deprem bölgesinde yer aldığı bilinen Gönen; 18 Mart 1953 de 7.4 şiddetinde bir deprem yaşamış ve bu doğal afette ilçede 20 kişi hayatını kaybetmiş,1.000 civarında ev yıkılmış, 650 bina da ağır hasara uğramış olup; yine 6 Ekim 1964 yılında 7.0 şiddetinde yaşanan bir deprem de 3 ölü, 15 yaralı ve 250 binanın yıkılmasıyla neticelenmiştir. Gönen 1999 yılında 30 bin insanın öldüğü Marmara depreminden fazla etkilenmemiştir.

        İlçenin güney batısı üzeri ve Gönen’in kenarından fay hattı geçtiği söylentiler arasındadır. İlçenin 1. derecede deprem riski bulunan şehirler arasında sayıldığı da bilinmektedir..

Tarım Arazileri (Geçim kaynakları bölümünde – Tarım’a bakınız)

Şifalı Suları – Kaplıcaları (Turizm bölümünde Kaplıca Turizmine bakınız) 

5.Ekonomi ve İş Hayatı

        İlçe ekonomisinin  % 75’ lik bölümü tarım ve hayvancılık sektörü ve aynı sektörün yan sanayi işletmeleri üzerine kurulu bulunmaktadır.  Tarım ve Hayvancılığı; dericilik, farklı sanayi işletmeleri, kaplıca, oyacılık, tekstil, meyvecilik sektörleri takip etmektedir. Dericilik sektörü 1999’ da ve 2005 yılı içerisinde önemli derecede bir kriz yaşamış olup bu krizin etkileri hale devam etmektedir.

       İlçede ticari hayat en büyük krizi 1999 – 2001 yılları arasında yaşamış ve yüzlerce esnaf iş yerini tasfiye etmek ve kayıtsız olarak çalışmak durumunda bırakılmıştır. Son yıllarda yine ekonomik sıkıntılar devam etmekle birlikte, kısmen yeni işyerleri açılmaya başlamış ve esnaf istikrarlı bir  iyileşme ve toparlanma sürecine girmiştir..

       Gönen’de 3885 civarlarında kayıtlı esnaf ve irili ufaklı ticari kuruluş faaliyet göstermekte olup, devlete yıllık ortalama olarak 24 milyon YTL civarlarında vergi ödemesinin gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

      İlçemizde vergi mükellefi olan ve devlete katma değer ödeyen;  gerçek usul vergi veren 1867, basit usul 2018, gayrimenkul 815, kurumlar vergisi 340, diğer 38, motorlu taşıtlar vergisi 11.987 mükellef bulunmaktadır.

1.Pazarcılar

       İlçe genelinde 500 civarlarında odaya kayıtlı pazarcı esnafı bulunmaktadır. Pazarcı esnafı Salı Günleri Gönen Pazarı ile, Cuma günleri Sarıköy ve Karşımahalle pazarlarında çalışmaktadırlar.  Ayrıca haftanın değişik günlerinde Bandırma, Manyas, Biga, Çan, Yenice, Balya pazarlarına da giden pazarcılarımız bulunmaktadır.

        Son dönemlerde bazı köylerde de Pazar kurulmaktadır. Örneğin Fındıklı köyünde Pazar günleri kurulan pazar halkın ilgisini çekmiştir ve devam etmektedir. Bazı pazarcı esnafı da hafta içi ve hafta sonu günlerinde arabalarıyla köyleri de dolaşarak köy halkına seyyar pazar imkânı sunmaktadırlar.

2.İşsizlik ve İstihdam

Gönen’de işsizlik oranı göreceli bir kavram olduğu için net bir rakam verilememektedir. Geçici işlerde çalışanlar ile yaptığı işi beğenmeyenler, vasıfsız eleman olanlar ile sigortalı bir iş arayanları işsiz olarak kabul edersek 3.000 -  4.000 arasında bir işsiz potansiyeli olduğu kabul edilebilir.

Şehir merkezinde 105, köylerde 132 civarlarında kahvehane bulunmaktadır.  Şehir ve köyler bazında toplam 232 nin üzerinde kahvehane bulunmaktadır.     Kahvehane sayısının nüfusa göre çok yüksek olması olumlu bir durum olarak değerlendirilemez. Kahvelerin ağırlıklı müdavimleri emekli ve işsiz nüfus ile zamanını boşa geçiren insanlardan oluşmaktadır.   Yeni nesil gençliğin büyük bir ekseriyeti ülke düzeyinde olduğu gibi, ilçemizde de;  gelenek, kültür,  sosyal yapı, eğitim alma durumu ve anlayış olarak; çok çalışmayı ve üretmeyi sevmeme,  kendini işe vermeme ve fazla yıpratmama,  kolay, hafif ve rahat işleri tercih etme, sıkıntılı işlerden uzak durma, riziko almama, masa başı ve hazır iş tercihi, icat etmek, üretmek, serbest ve hür teşebbüslerde bulunmaktan kaçınma, giyim ve kuşamına düşkün, gösterişi seven, eğlenceyi ve rahat bir hayat tercihini benimseyen türlerde görüş ve düşüncelere, kültürel ve sosyolojik özelliklere sahip olma görüntüsü vermektedirler.

İlçedeki iş çevreleri ve sanayi kesimleri kaliteli ve vasıflı insan kaynağı ve iş gücü oluşturmada sıkıntı çektiklerini beyan etmektedirler.

6.Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli

1.Tarımsal Üretim

         İlçe ekonomisinin neredeyse % 50 sini tarım ve hayvancılık sektörü oluşturmakta olup, aynı orandaki nüfus da hayvancılık ve tarım sektöründen geçimlerini sağlamaktadır. Tarla ziraatı ön planda olup,  tarla sebzeciliği de gittikçe yaygınlaşmaktadır. İlçede her türlü tarım ürünü ile meyve ve sebze çeşitleri yetişebilmektedir.

         İlçede 135.000 dekar alanda sulu tarım yapılabilmektedir. Bu alanın % 80 lik bir bölümü Gönen barajı kaynağından, % 20 lik bölümü de akarsu ve yeraltı kaynaklarından sulanabilmektedir.

        Tarım sektöründe sulamaya elverişli bölgelerde yılda 65 bin dekara yakın toprağa Baldo ve Osmancık pirinci (çeltik) ekimi yapılmakta, diğer alanlarda da; ayçiçeği, buğday, silajlık mısır, tütün, pancar,  fasulye, bakla, nohut, arpa, yulaf, yonca, fiğ, patlıcan, domates, biber, karpuz, kavun, kabak, maydanoz,  sarımsak, soğan, tere, çilek, lahana, turp, marul, pırasa gibi ürünlerin ekimi yapılmaktadır.

         İlçede ziraat odasına kayıtlı 12.850 çiftçi bulunmaktadır.

 İlçenin toplam tarım arazisi miktarı 43.000 hektar olup; sulanabilir arazi toplamı 230.000 dekar, sulanamayan arazi toplamı ise; 200.000 dekardır.

         İlçede başlıca tarım ürünlerinin 2004 –2005 yılı ‘Yıllık Üretim’ miktarları aşağıdaki şekilde tahmin edilmektedir.

Buğday: 65 - 80 bin ton arası, Arpa: 8 - 11 bin ton, Çeltik 45 - 55 bin ton, Şeker Pancarı: 2 - 3.bin ton, Ayçiçeği: 5 - 6.bin ton, Domates: 2 -3 bin ton, Kavun - Karpuz: 3 - 4 bin ton, Patlıcan:  2-3 bin ton,  silajlık Mısır: 8-10 bin ton, Nohut: 1 -2 bin ton civarlarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

2.Tarımla İlgili Kuruluşlar

İlçe Tarım Müdürlüğü, Tahirova Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, Sulama Birliği Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, Köylere ve Üreticilere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı,  İlçe Tarım Toprak Yaprak Süt Su Deri Analiz laboratuarı, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (33 adet),Tarım Kredi Kooperatifleri (5 adet), Yağlı Tohumlar Kooperatifi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ticaret Borsası Başkanlığı, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, Gönen Meyvecilik Sebzecilik, Fidancılık, Ağaçlandırma, Alternatif Tarım Projeleri Araştırma Organizasyon ve Uygulama Hizmetleri Derneği olmak üzere 14 çeşit tarım ve yan hizmet teşekkülleri bulunmaktadır.

3.Bazı Ürünlerin Ekiliş Alanları

Buğday:170.000 dekar, Çeltik: 65.000 dekar, Arpa 28.000, Ayçiçeği 19.000 Domates 1500, Patlıcan 5.000, Danelik mısır 2.000, Silajlık mısır 10.000, Fiğ 6.000 tahmini dekar alan olarak ağırlıklı miktarlarda ekilen tarım ürünleri grubunu oluşturmaktadır.

4.Çeltik Tarımı

             Sulanabilen tarım arazilerinin büyük bir bölümüne, 65.000 – 70.000 dekarlık bir alana çeltik ekimi yapılmaktadır. 2005 yılı itibarıyla, Çeltik komisyonuna kayıtlı 1308 çiftçinin, 64.500 dekarlık bir alana,  Gönen Baldosu ve Osmancık çeltiği ektiği tespit edilmiştir. Çeltik tarımı sektörüne bağlı olarak 15 civarındada irili ufaklı çeltik fabrikası ve bir o kadar da toptancılık yapan çeltik tüccarı bulunmaktadır.

     Çeltik verimi dönüm başına 450 - ile 1.100 kilo arasında, kilo fiyatı olarak ta 2005 yılı randıman durumuna göre 650 ile 900 YKR arasında bir seyir izlemekte olup; bir yılda 48 bin ton civarında çeltik üretiminden ilçemize 3.750.000 YTL (3 trilyon 750 milyar lira)  brüt ekonomik gelir getirdiği tahmin edilmektedir.  İş hayatı kapsamında çeltik tarımı sektöründen de doğrudan ve dolaylı olarak 5.000 kişinin yararlandığı düşünülmektedir.

     Gönen’de üretilen çeltik oranı, ülke genelinin % 10’ unu oluşturmaktadır.

5.Tarıma Dayalı Hayvansal Üretim

İlçede: 30.000 düzeyinde büyükbaş hayvan, 50.000 civarında koyun ve 15.000’i keçiden oluşan 65.000 adet küçükbaş hayvan ile 52 işletmede 1.080.000 adet broiler tavuk yetiştiriciliği yapılmaktadır.

            Köylerin tamamında yüzde yüzlere varan temel geçim kaynağı bitkisel ve hayvansal üretimdir. Bazı köylerde tarımsal üretim az - hayvancılık sektörü ağırlıkta, bazı köylerde de hayvancılık düşük tarımsal çalışmalar ağırlıkta olarak görülmektedir.

        Hayvansal üretim olarak Gönen de süt sığırı yetiştiriciliği oldukça iyi düzeydedir. 1985 yılında oluşturulan Süt Birliği sayesinde yetiştiricilerin ürettikleri sütler firmalara ihalelerle satılmaktadır. Bu nedenle Gönen, Türkiye de süt fiyatları piyasasının oluşturulduğu merkez olarak ta tanımlanabilir. İlçenin günlük süt üretimi 230 ton, aylık olarak da 6.500 ile 7.500 ton arasında sütten 176. bin dolar (101.000.000 YTL)  civarlarında brüt bir gelir sağlandığı tahmin edilmektedir.

6.Üretimi Yapılan Hayvan Türleri

        Bölgenin en büyük hayvan potansiyeli büyükbaş hayvancılık ve süt sığırcılığıdır. Sığırdan sonra koyun ve keçicilik oldukça ciddi düzeyde yapılmaktadır. Hayvansal üretim kaynaklarında besiciliği yapılan hayvan türleri ise:

İnek, Dana, Boğa, Manda,  Koyun, Keçi, Tavşan, Tavuk, Hindi,  Kaz, İpek Böceği, Alabalık, Arı ve Bıldırcındır.

Sığır: 7 no’da büyükbaş hayvancılığa bakınız.

Koyun: 8 no’da Küçükbaş hayvancılığa bakınız.

Keçi: 8 no’da Küçükbaş hayvancılığa bakınız. 

Manda: Bostancı köyünde kültüre dayalı olarak 5 - 6 hane tarafından 150 civarında manda besiciliği de yapılmaktadır. Manda bakımı diğer hayvanlara göre daha zor olup, bu hayvanlar azmakları bulunan meraları tercih etmektedirler ve güneş altında fazla kalmaya dayanamamaktadırlar. Manda yoğurdu ve eti özel olarak tercih edilen farklı bir damak tadı ve lezzete sahip olmaktadırlar.

Tavşan: Zaman içerisinde 5  - 6 girişimci tarafından Ankara tavşanı üretimi de denenmiştir.  Tavşan üretiminde başarılı olunmuş ancak maliyet yüksekliği ve pazarlama sorunları nedeni ile işletilen çiftlikler tasfiye edilmiştir.

Devekuşu: İlçeye dışarıdan gelip yerleşen bir girişimci tarafından Tütüncü yolu üzerinde oluşturulan 5 dekarlık bir çiftlikte 7- 8 civarında devekuşu üretimi de denenmiştir.

Bıldırcın: Yumurtasından yararlanmak üzere birkaç üretici tarafından bıldırcın yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Damızlık koyun: Balya yolu üzerinde bulunan Dilmaç Yarış atları çiftliğinde çeşitli koyun ırklarının yetiştirilmesi de denenmiş ve başarılı olunmuştur. Fransız ırkı koyunlar ile Sönmez ırkı koyunların deneme üretimi burada yapılmış ve ilçe genelindeki üreticilere bu damızlıklar dağıtılmıştır.

7.Büyükbaş Hayvancılık

Büyükbaş hayvancılık sektörü en önemli gelir ve üretim sektörünün başını çekmektedir. İlçe genelinde irili ufaklı 5.000 ‘n üzerinde şahıs ve işletmelerde 30.000 in üzerinde büyükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Resmi kayıtlara göre 30.000’in üzerinde pasaportlu hayvan kaydı bulunmakta olup,  bunların çoğunun kesildikten sonra kayıtlardan düşülmediği ve güncellenemediği hesabıyla 29 - ile 33.000 arasında bir hayvan varlığının bulunduğu tahmin edilmektedir.

Son dönemlerde profesyonel düzeyde hayvancılık için çalışmalar başlatılmış ve şahıslar tarafından açık sistem damlar ile bazı köylerde köy tüzel kişiliği adına 250, 500, 750, 1.000, 1500’er hayvanlık teknolojik tüm sistemleri içinde bulunduran hayvan çiftliklerinin kurulması teşebbüsleri başlatılmıştır. Büyükbaş hayvanların alınıp satılması ve şehirlerarası ulaşımında kulak küpesi - pasaport uygulaması yapılmaktadır.

 Desteklemeler

Hayvancılığın geliştirilmesi için üreticilere devlet tarafından çeşitli desteklemeler de yapılmaktadır.

Desteklemeler; süt teşvik primi uygulaması, et teşvik primi uygulaması,  damızlık desteklemesi ve hayvancılık kredisi olmak üzere çeşitli türlerde yapılmaktadır.

 Hayvan pazarı

İlçede Salı günleri, şehir dışında hayvan pazarı da bulunmaktadır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların alınıp satıldığı hayvan pazarına çevre il ve ilçelerden de alıcı ve satıcılar gelmektedir. Her yıl 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde geleneksel olarak düzenlenen Gönen panayırının birinci gününde de aynı yerde hayvan panayırı kurulmakta ve daha büyük kapsamlı hayvan ticareti yapılmaktadır.

8.Küçükbaş Hayvancılık

           Hayvancılık sektöründe büyükbaş hayvanlarda besicilik ve süt sığırı yetiştiriciliğinden sonra; koyun ve keçi yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Gönen’in hemen hemen tüm köylerinde küçükbaş hayvan bakımı yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan üretiminde tek sıkıntı mera yetersizliği ve verimsiz mera alanlarıdır. Köylerde küçükbaş hayvan türü olarak koyunculuk ön plandadır. Bakımı kolay, verimi fazla olan bu hayvancılığı küçük ve amatör çapta yapanlar çoğunluktadır. Keçi bakımı oldukça zor ve meşakkatli olduğu için,  profesyonel düzeyde yapılabilmektedir.

Küçükbaş hayvancılık sektörü son yıllarda tamamen yok olmaya yüz tutmuş durumda bulunmaktadır.

            Büyükbaş hayvancılığı teşvik edici devlet desteklemeleri, küçükbaş hayvancılıkta tatmin edici seviyelerde uygulanmadığından bu sektör neredeyse bitme noktasına gelmiştir.

             GönTAM’ın köyler üzerinde birebir yaptığı araştırmaya göre; Gönen’in koyunculuk yapılmayan merkez dahil, bir tane köyü yok. Keçi bakımı ise, yaklaşık 40 köyde yapılıyor. İlçe düzeyinde: 65.875 adet küçükbaş hayvan bulunuyor. Bunların 50.875 adedini koyun, 15.000 âdetini de keçi oluşturuyor. Bu verilere göre: amatör ve profesyonel düzeyde 890 kişide koyun, 150 kişide de keçi bulunduğu tahmin ediliyor.

             Keçi genel olarak bayır köylerinde bulunuyor.

             Koyun üretiminin ilçenin yüzölçümü ve nüfusu dikkate alındığında en az 200.000 ‘in üzerinde olması gerekiyorken,  Gönen bunun ancak dörtte birine sahip bulunuyor. Son dönemlerde keçi üretiminde yeni bir oluşuma gidilerek, süt verimi fazla, bakımı daha kolay olan saanen türü keçi ırkının yaygınlaştırılmasına çalışılıyor. Koyun üretiminde de sönmez ve merinos ırkı koyunlar başta olmak üzere çeşitli türlerin denemesi ve örnek üretimleri yapılıyor. 2006 yılı itibariyle küçükbaş hayvan üreticileri bir dernek kurarak hayvancılığın geliştirilmesi konularında önemli çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmişlerdir. Bu amaçla bir araya gelen yetiştiriciler, tüm küçükbaş hayvan yetiştiricilerini kapsayacak ve hizmet götürecek şekilde kısa adı GönKüHay olan “ Gönen Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği”ni kurmuşlardır.

9.Organik Tarım.

        İlçede profesyonel anlamda ve organizeli olarak organik tarım yapılmamakla birlikte,  son günlerde organik tarım için çeşitli girişimlerin yapıldığı ve projelerin hazırlandığı bilinmektedir.

        Gönen köylerinin bazılarında köylü çiftçiler tarafından hiçbir kimyasal gübre kullanılmadan doğal olarak üretilen sebze ve meyveler, Salı günleri Yörük pazarı denilen yerde köylü kadınlar tarafından pazarlanmaktadır. Organik tarım ürünleri hemen her köyde olmakla birlikte, en fazla Gaybular, Ortaoba, Kumköy, Karasukabaklar, Ilıcaoba, Cambaz köylerinde yetiştirilmektedir.

10.Arazi Dağılımı:

Kültüre alınmış arazi dağılımı

Tarla arazisi:            37.735 Hektar alan.  (377.350 dönüm)

Bağ arazisi:             215 Hektar alan.      (2015 dönüm)

Meyvelik arazi:        695 Hektar alan.      (6950 dönüm)

Sebzelik arazi:        3.935 Hektar alan.    (39350 dönüm)

Zeytinlik arazi:         420 Hektar alan.      (4200 dönüm)

Toplam:    52.892 hektar alandır.

Kültüre alınmamış arazi

Çayır - Mera arazisi: 20.130 Hektar alan.

Ormanlık arazi: 49.845 Hektar alan.

Faydalanılamayan - Dağlık Taşlık arazi: 5.664 Hektar alan.

Toplam: 75.639 Hektar alandır.

Belli başlı ürünlerin ekiliş alanları

Buğday:170.000 dönüm,  Çeltik:65.000 dönüm, Arpa:32.000 dönüm

Ayçiçeği:29.000 dönüm, Domates:5.500 dönüm, Patlıcan: 8.400 dönüm

Silajlık mısır: 1.500 dönüm, Fiğ:1.100 dönüm

11.Gönen’deki Arazilerin Sahip ve Mülkiyet Dağılımları

Oranları

Sahip Adedi

Toplam Miktar

1 -     50

5691

182422

51 -   100

2300

132586

101 -   200

585

65420

201 -   500

70

17250

501-  1000

12

9060

1001 - 2000

2

2500

2001 - 3000

-

-

3001 - 4000

2

7200

4001 - 5000

1

4200

5001 -  ...

1

12000

 

8664

432620. Dekar

12.Gönen’de Yetişen Ürün-Hububat ve Sebze Türleri

Hububat: Buğday, çeltik, arpa, ayçiçeği, domates, patlıcan, danelik mısır, silajlık mısır, fiğ, yulaf, yonca, bakla, tütün, pancar,  fasulye, bakla, nohut,

Sebze: Soğan, sarımsak, pırasa, lahana, patlıcan, domates, biber, karpuz, kavun, kabak, maydanoz, tere, çilek, turp, marul, pırasa, yer elması, fıstık,

13.Gönen’de Yetişen Meyve - Fidan ve Ağaç Türleri.

Meyve ve fidancılık:

        Süs bitkisi ile meyve fidanı yetiştiriciliğinde ilçe düzeyinde önemli mesafeler kaydedilmektedir. Süs bitkisi ve fidancılık alanında faaliyet gösteren Özsay Fidancılık ile Dilmaç Botanik işletmeleri Gönen’de önde gelmektedir.

         Meyvecilik sektörü son yıllarda bağ ve bahçelerin üzerine konutların inşa edilmesi, bakımsızlık ve birçok arazinin köklenerek çeltik üretimine geçilmesi dolayısıyla büyük oranlarda bir düşüş göstermiştir.  Bununla birlikte ilçede ağırlıklı olarak;  zeytin, elma, üzüm, armut, kiraz, şeftali, incir, erik yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

         İlçe pazarlarında satılan meyve - sebze ihtiyacının % 80‘e yakını Gönen dışarısından, civar il - ilçe ve yurdun değişik bölgelerinden getirilmektedir.

        Son yıllarda meyvecilik alanında çeşitli girişimler de  olmaktadır.. Bunlara, Çınarpınar köyünde verimsiz tarım alanlarını işleyerek 55 dekarlık bir alanda meyvecilik yapmaya başlayan Enver MALCIOĞLU’ nu örnek olarak gösterebilmek mümkündür.  Malcıoğlu damlama sulama sistemiyle bu bahçede 20 ye yakın meyve yetiştirmeye başlamıştır.

         Meyvecilik ve bağcılık sektörü ilçede 2006 yıl itibariyle büyük hamlelere hazırlanmaktadır. Bu amaçla Gönen Meyvecilik, Sebzecilik, Fidancılık, Ağaçlandırma, Alternatif Tarım Projeleri Araştırma, Organizasyon ve Uygulama Hizmetleri Derneği kurulmuştur. Dernek kısa, orta ve uzun vadede büyük meyvecilik işletmeleri, örnek bağ ve bahçelerin kurulması ve alternatif tarım ürünlerinin ilçede yaygınlaştırılması konularında önemli çalışmaları ve yenilikleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

İlçenin hemen her yerinde zeytin yetişmektedir. Zeytin bağları ağırlıklı olarak Havutça, Körpeağaç, Gebeçınar, Ayvalıdere, Ulukır, Çifteçeşmeler, Kınalar köylerinde bulunmaktadır.

14.Tarımsal ve Hayvansal Ürün Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeler

1-Süt işleme fabrika ve mandıraları; Tek Süt, Danone,  Astosan Süt Tozu, Güler Süt,  Kazancı Gıda, Tınaztepe Süt, Zeytinci Gıda.

2-Yem Fabrikaları: Ata Yem, Purina Yem,

3-Çeltik Fabrikaları: Mutlular Çeltik, Zeki Gıda, Yeşil Gönen, Özer Gıda, Çetinler Tarım, Sarıköy Tarım Ürünleri, Star Çeltik, Favori Çeltik, Öz Yeşil Gönen, Demet Çeltik, Acar Çeltik, Marmara Gıda, Yerel Gönen, Missis Çeltik,  Akçalar Çeltik, Soytürk Gıda.

3-Un Fabrikaları: Bir - un, Mutlular Un, Çetinler Un

7. Oyacılık -  Gönen İğne Oyacılığı 

1.Sanatsal Açıdan Oyacılık

         El sanatları grubuna giren ev ve süs eşyası türünden olarak, takı ve süs amacıyla ağırlıklı olarak hanımlar tarafından kullanılan estetik ve sanatsal özelliklere sahip bir eşya türüdür. Oyayı ağırlıklı olarak bayanlar kullandığı gibi yine bayanlar tarafından üretimi yapılmaktadır. Oyacılık ve özellikle oya yapımı çok ince ve narin bir el işleri sanatıdır. Ekonomik getirisi de olduğu için sanat ile birlikte ticari bir iş kolu haline getirilerek yaygınlaştırılmış, binlerce kişi tarafından en ince ayrıntılarına kadar öğrenilmiş olan bir sanat türüdür. Oya için, Gönen’li hanımların el emeği,  göz nuru ve büyük bir sabırla nakış nakış işleyip dokudukları bir şaheserdir diyebiliriz.

Oya yapımı adeta bir sanat dalı; ve onu ruhuyla, zarafetiyle, hassasiyeti ve engin sabrı sayesinde, iğnesinin ucuyla ilmik ilmik işleyen kişiyi de bir sanatkar olarak adlandırabiliriz.

2.Oyacılığın Tarihi Süreci

           Oyacılığın Gönen'de ne zaman başladığı kesin bir tarih olarak bilinemiyor, hiçbir kaynakta da rastlanılamadı.

Gönen'in yerlisi eski kuşak ninelerden edinilen bilgilere göre; 1880'li yıllardan sonra oyanın; giyim eşyaları başta olmak üzere ev eşyası ve çeyizlikler için yapıldığı söylenmektedir. 1950'li yıllardan sonra, zengin aileye mensup kadınlar, üzerlerinde ve evlerinde süs eşyası olarak kullanmak üzere, dar gelirli kadınlara ücret karşılığı siparişle koza ipliği ile oya yaptırdıkları, bu işten gelir elde edilmesi üzerine 1969'lı yıllarla birlikte Gönen’in pazarı olan salı günleri çarşının belli bir yerinde sabah erken saatlerden öğle saatlerine kadar gerçekleşen oya alış - verişlerinin yapıldığı bir oya pazarının da kurulmasıyla birlikte; oya resmen ticari alış veriş malzemesi haline gelmiştir. Oyayı yapanlar yaptıkları oyayı hem süs eşyası olarak evlerinde, çeyizlerinde, kendi üzerlerinde kullanıyorlar ve hem de daha fazla üretip satarak aile bütçelerine önemli miktarda ekonomik bir gelir elde ediyorlar.

3.Günümüzdeki Oyacılık

           Günümüzde oyacılık sektörü oldukça gelişmiş bir düzeyde bulunmaktadır.  Şimdilik ülke dışına ihracatı yapılamamakla birlikte, ülke içi çeşitli pazarlara toptan olarak mal ulaştıran ve ilçe ekonomisine büyük canlılık ve akış getiren oya tüccarlarının da rol aldığı büyük potansiyelli bir ticari sektör olarak karşımıza çıkmıştır.

Günümüz 2006 yılı itibariyle şehir ve köyleriyle birlikte 75 bin nüfuslu Gönen ilçesinde, 70’in üzerinde oyacılık ve çeyiz dalında faaliyet gösteren ticari işletme, 500 – 600 civarlarında da toptan ve perakende seyyar oya satıcısının, aktif durumda 6.000 oya yapan bayanın, 7.000 olarak ta oya yapımını bilen ve ara sıra yapan kadının bulunduğu tahmin edilmekte olup; bu kişiler salı ve diğer günleri pazardan ve evlerden siparişle yaptırma ve satın alma yoluyla oyaları toplayıp başta; İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara illeri olmak üzere, yurdun çeşitli bölgelerinde pazarlayarak geçimini oyacılıkla sağlamaktadırlar.

Geniş çaplı bir araştırma yapıldığında aktif ve pasif düzeyde oya işiyle meşgul olan hane sayısının şehirde  % 60 ‘ı geçeceği tahmin edilmektedir.

4.İş ve Ticari Potansiyel Açısından Oyacılık

         Gönen’de özellikle evli ve dar gelirli ailelere mensup kadınlar ve genç kızlar başta olmak üzere halk arasında oya yapımı oldukça yaygın düzeydedir. Boşa geçen zamanlarını değerlendirmek ve eşinin aldığı siparişlerin zamanında yetiştirilmesine katkı sağlamak üzere erkeklerden de gizlice oya yapanların bulunduğu söylenmektedir.

Oyacılık sektörü Gönen'in bu günkü yapısı itibariyle; ticari ve ekonomik hayatına can veren en önemli hayat damarlarından birini oluşturmaktadır. Şehir ve köyler dahil olmak üzere ilçe genelinde birçok aile kısmen de olsa, oya yapıp satarak kendisine ek bir gelir sağlamaktadır.

Kadınlar arasında yaygın olan bir deyim şudur;

"Oya yaparak, pazar parasını çıkarıyorum" derler. Bir kişinin bir hafta süresince boş zamanlarını oya yaparak değerlendirmesi ve çalışması halinde,  haftada 50 ile 120 YTL arasında ekonomik bir gelir sağlayabilecek oya işi yapabildiği belirtilmektedir.

Gönen’de oyacılık sektörü bu kadar hızlı bir şekilde gelişince; 1994 yılında ilk defa 5 - 6 Eylül tarihlerinde iki gün süren muhteşem bir "Oya Festivali" etkinlikleri düzenlenmesi kararlaştırılmış  ve uygulanmış, 2004 yılından itibaren de “ Ulusal Oya ve Çeyiz Fuarı” na dönüştürülerek ulusal düzeyde bir boyut kazandırılmaya çalışılmıştır..

Oya festivaline günler kala,  Gönen Kaplıcaları Sponsorluğunda, Gönen Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından oyacılık yarışması düzenleniyor. Oyacılar bu yarışma için  "Oda takımı ve Başörtüsü" dallarında oya yaparak eserlerini teslim ediyor ve festivalden önce, en usta oyacıların oluşturduğu bir jüri önünde oyalar değerlendirilip oylanıyor ve dereceye girenlere festival gününde düzenlenen bir törenle altın ve naylon yumak ödülleri veriliyor. Ayrıca yarışmada birinci gelen oyalar, yıldız otel bünyesinde camekânlı özel bir müzede devamlı olarak sergileniyor.

5.Gönen Oyasının Farkı

       Oyanın Gönen'den sonra İzmir’in Ödemiş ilçesi, Kütahya, Mardin gibi bazı yörelerde de yapıldığı biliniyor.  Diğer bölgelerden Gönen’i ayıran en ayrıcalıklı özellik ise   “Gönen Oya Pazarı”nın olmasıdır.  Diğer bir farkı ise;  Gönen’de yapılan iğne oyacılığının Türkiye ve Dünyada bir numara olarak, sanatsal içerik ve işçilik değeri açısından kalite ve otoritesini koruduğu çeşitli kişi ve kaynaklarca da doğrulanmış olmasıdır. Oyanın makbul olanı naylon iplikle yapılanıdır. Ancak ne yazık ki Gönen oyasının tanıtımı ülke genelinde yeterince yapılamadığı için hak ettiği yere gelememiştir.

Oyacılığın geliştirilmesi, ülke ve dünya pazarlarında ve fuarlarında tanıtılması, emeklerin korunması, mağduriyetlerin önlenmesi için 2006 yılında Gön OyaDer ismiyle Gönen Oyacılık, El Sanatları ve Çeyizcilik Eğitim Yardımlaşma Tanıtım ve Pazarlama Derneği ismiyle bir dernek kurulmuştur. Dernek büyük bir oya sitesinin kuruluşu ve 10.000 adet oya katalogunun basılıp yayınlanmasıyla ilk ve en büyük faaliyetini tanıtım ve reklâmla başlatmayı planlamaktadır.

            Gönen oyasının yurt dışına ihracatı henüz söz konusu değildir. Gönen oyası Yurt dışına sadece Türkler ve yakın komşumuz Yunanlı ve Bulgaristanlı turistler tarafından çıkarılmaktadır.

Gönen’de oya satışları kaplıcalara bağlı olarak gelişmektedir. Kaplıcalar için gelen yerli turistlerin neredeyse tamamı Gönen oyasını bilmekte ve büyük bir ilgi göstermektedir. Gelen turistlerin neredeyse dörtte ikisi geri dönerken yanlarında süs eşyası, takı, hediyelik eşya ve Gönen hatırası olarak kendisine ve yakınlarına birkaç parça Gönen Oyası alıp götürmektedir.

6.Başlıca Oya Çeşitleri

       Gönen’de yapılan oya çeşitlerinin başlıcaları; sepette gül, katlı gül, gelin yelpazesi, kanser oya, gelin tacı, selvi yaprağı, kollu karanfil, kabak çiçeği, zilli maşa, portakal oya, dut oya, horozibiği, zülem kadeh, beşli kiraz, cilveli kiraz, tül işi, kirazlı çarık, dutlu biber, hercai menekşe, sinek oya ve marul oya gibi çeşit ve modellerinden oluşmaktadır. Oyanın tür, model ve kullanım tercihi olarak yüzlerce çeşidi bulunmaktadır.

7.Oya Fiyatları

Gönen oya pazarında ve oya - çeyiz dükkânlarında alınıp - satılan oyaların 2006 yılı itibariyle asgari ve azami fiyatları çıkarılmıştır. Oya fiyatları;  ulusal ekonomik göstergeler ile arz ve talep durumlarına göre fiyatlarında da yükselme veya azalma olabilmektedir. Bir nev’i tahta kale borsasını andırmaktadır. Oya fiyatları kış aylarında oldukça düşmekte, yaz aylarında da yükseliş göstermektedir.

Çarşıdaki dükkânlarda ve pazarda oya takımlarının bazılarının fiyatları şunlardır.

Çember fiyatları: 4 YTL ile 20 YTL arası.

Dantel - ara takımları: 60 ile 200 YTL arası.

Dantel etek uçları: 80 – 200 YTL arası

Dantel Kırlentiler: 40 ile 75 YTL arası.

Çapa iğne oyalı fiskoslar: 175 ile 300 YTL arası.

Vitrin oyaları:12 parça: 20 – 40 YTL arası.

Şömenler: 100 – 250 YTL arası.

Pike çeşitleri: 30- 200 YTL arası

Tepsi örtüleri iğne oyası: 3 ile 6 YTL arası.

Havlu işlemeli oya: 5 YTL ile 10 YTL arası.

Namaz örtüleri: 8 – 50 YTL arasında değişmektedir.

8.Turizm

 

1.Gönen Kaplıcaları - Kaplıcaların tarihi

        İlçenin tarihinde şifalı kaplıcalar çok önemli bir yer tutmaktadır. Rivayete göre, Milattan önce 4. yüzyılda, Gönen’in adı Artemea’ydı. Belkıs şehrini geri almak için askerleriyle birlikte yola çıkan İskender Aisepos, askerleriyle birlikte Gönen çayının kenarından geçerken mola verip dinlenmek isterler. Askerlerden bazıları, çayın kenarında, mola verildiği bir sırada dolaşırken sazlıkların arasından buhar ve duman çıktığını fark ederler.   Buharın yanına gelen askerler buhar çıkan sıcak su kaynağını bulurlar ve yıkanmak isterler. Su çok sıcaktır ve çay suyu ile karıştırıp ılıştırarak burada banyo yaparlar ve sırayla tüm askerler bu sudan istifade ederler. Sıcak su da yıkanan askerler gençleştiklerini ve daha sağlıklı bir hale geldiklerini fark ederler. İçlerinden çeşitli hastalıkları ve dertleri bulunan bazı askerler de bu banyo işleminden sonra şikâyetçi oldukları dertlerinden kurtulduklarını gördüklerinde bu suyun tılsımlı ve kutsal olduğuna karar verirler. Böylece şifalı su kaynağı Gönen’de keşfedilmiş olur.  Bundan sonra herkes suyu başkalarına anlatır, konuşur ve suyun özelliği bir anda halk arasında dalga  yayılır.  Daha sonra bu su kaynağı üzerinde havuzlar ve kaplıca tesisleri oluşturularak sudan istifade ile bu bölgede şehirleşme hareketi başlar. Büyük İskender zamanında kurulan Artemea köyü kaplıcanın keşfinden sonra artık şehirleşmeye doğru yol almaya başlamıştır. Zamanla kaplıcada;  hamam, havuz ve konaklama mekânlarının inşasına devam edilerek günümüze kadar getirilmiştir.

 2.Fiziki Potansiyeli 

Gönen kaplıcaları;  parkı ve çevresiyle birlikte 70 dekarlık bir alan üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Şehre 300 metre mesafede, Gönen Şehir parkıyla bitişik ve iç içe vaziyettedir.

3.Oteller

      Yıldız Otel: 4 Yıldızlı – 4 katlı 150 Oda 324 yatak kapasiteli,  Güneş Otel; 57 oda 114 yatak, Yeşil Otel; 72 oda, 156 yatak kapasiteli, Park Otel: 57 oda 117 yatak kapasiteli, Derman Otel: 44 oda 183 yatak kapasitesine sahip bulunmaktadır. Yıldız +  Park + Güneş + Derman ve Yeşil otel komplekslerinin toplam 380 oda ve 785 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

 Gönen kaplıcalarının % 80  lik  bir hissesi   Gönen belediyesine, diğer hisseleri de  özel şahıslara  aittir..

4.Havuz ve Hamamlar:

Tarihi Türk hamamı, kapalı havuz,  Yıldız otel açık yüzme havuzları,  Yıldız otel aslanlı havuz, Yıldız otel kapalı havuz, Halka açık yazlık soğuk yüzme havuzu.

5.Salonlar

Yıldız otel Zemin kat -  500 kişilik yemek ve kahvaltı salonu,  Yıldız Otel 4 Kat 250 kişilik çok amaçlı salon,  Yıldız Otel 4 kat 350 kişilik Mavi Salon, Güneş Otel Kahvaltı ve yemek salonu - 150 kişilik.

6.Spor Tesisleri

 Futbol sahası, Voleybol sahası, Basketbol Sahası, Tenis Kortları,  Bilardo salonu, Yürüyüş Parkuru, Fiknes Center salonu.

7.Sosyal Üniteler

Bütün odalarda kaplıca suyu, Banyo, Kalorifer, Telefon, Televizyon, Müzik sistemi, Klima,- Mini bar, Küvetli banyo, WC, saç kurutma makinası.

  Oteller bünyesinde; Açık büfe yemek servisi,  merkezi müzik sistemi, Duşlar,  Sauna, Buhar banyoları,   geniş otopark,  Özel Banyo Kabinleri,   Çocuk Oyun Salonu,  Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Bar, Disko,  Terzihane,  Çamaşırhane,  Ayakkabı boyacısı, Eskidji Alışveriş Merkezi (Antikacı), Gazete Büfesi, Ücretsiz gazete servisi,  Çay Salonu,  gece oda servisleri, erkeklere ve bayanlara ait ayrı havuz uygulaması, bay - bayan karışık, kapalı - açık, yazlık ve kışlık yüzme havuzları, ailelere özel banyo kabinleri.

8.Sağlık Üniteleri

Fizik tedavi servisleri, masaj ünitesi,  iyileştirme sağlık ve şifa üniteleri mevcuttur.  İğne vurma, tansiyon ölçme, sağlık muayenesi.

9.Kaplıca Suyunun Özellikleri

        Gönendeki kaplıca suyu, yerin 133 ile 535 metre derinliklerinden, 77 – 81 C derece sıcaklıkta,  sondaj kuyuları vasıtasıyla, Atmosfer sularından tamamen ayrışmış halde saf ve hakiki kaplıca suyu özelliklerini içinde bulundurur şekliyle yeryüzüne çıkmaktadır. Kaplıca suyu, litrede 2 gr mı aşan minareleriyle, tuzlu, sülfatlı, bikarbonatlı ve insanlara şifa kaynağı olan çeşitli kimyasal özelliklere sahip bulunmaktadır.

10.Kaplıca Suyunun Faydaları

        Şifalı kaplıca sularının yararlı olduğu başlıca rahatsızlıklar: Romatizma, Kireçlenme, kas ve damar hastalıkları, kırık vakaları, ameliyat sancıları, ayak-sırt-bel ağrıları, lumbargo, panoma, eklem sertlikleri, zayıflama, sinirsel ve ruhsal hastalıklar, dolaşım sistemi bozuklukları,  nevralji, nevrit ve sinir sistemi rahatsızlıkları, mide bağırsak, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve idrar yolları hastalıkları,  uyku bozuklukları başta olmak üzere, doğrudan ve dolaylı olarak birçok hastalıklara şifa kaynağı olmaktadır. Şifa kaynağı kaplıcalardan: suyundan içerek, havuza girerek, doğal su masajı yaparak ta yararlanılabilmektedir.

Bilimsel araştırmalara ve verilere göre:

        Gerçek Kaplıca Suyu;  Hydrotropie özelliği sayesinde erimeyen cisimlerin erimesini kolaylaştırır, bu nedenle dokularda biriken kolesterol ve ürik asit gibi cisimlerin kanda eriyerek vücuttan atılmasını sağlar.

         Kaplıca suyu  “zymodthenigue” özelliği ile birçok fermenti uyarır, bu etki ile besinler daha iyi sindirilir, metabolizmanın fonksiyonu güçlenir.

Kaplıca suyunun en önemli etkisi,  “ anti –anaphylactigue”  özelliği ile vücudun hastalıklara olan tepkisini azaltmasıdır. Bu özelliği sayesinde solunum, sindirim, boşaltım, üretim ve hareket sistemlerinin alerjik ve kronik hastalıklarını iyileştirir.

        Gerçek kaplıca suyu;  “normalisante, eguilibrante” özellikleriyle sinir sistemini ve iç salgı bezlerini etkileyerek vücudun bütün çalışmalarını düzene sokar. Hücrelerin büyüme ve çoğalmalarını hızlandırır. İşlevsiz veya zayıf durumdaki hücreleri ve mekanizmaların harekete geçmesini ve işlev kazanmasını sağlar.

         Gerçek kaplıca suyu  “ dynamigue” özelliği sayesinde vücudun hastalıklara karşı direnme gücünü arttırmaktadır.

11.Gönen Halkı Kaplıcadan Yararlanıyormu

        İlçe halkının kaplıcadan bilinçli ve düzenli olarak yararlandığı söylenemez. Gönen halkı ağırlıklı olarak kaplıcaların havuzlarından banyo amaçlı olarak yararlanmaktadır.

12.Kaplıcanın Statüsü

             Kaplıcalar Turizm Bakanlığına kayıtlı,  dört yıldızlı turistik otel unvanına sahip, Anonim Ticaret işletmesidir.

             Emekli sandığı ve SSK ile anlaşmalı olup, doktor tavsiyeli olarak resmi sevkli hastalara da hizmet sunmaktadır.

13.Ekşidere Dağ Ilıcası

            Ekşidere Dağ Ilıcası ve Tatil Köyü olarak adlandırılan bu tesis devasa kayın ormanlarının ve dağların arasında yerin altından 41 derecede fışkıran şifalı sıcak su kaynağının üzerine kurulu bulunmaktadır.  Toplam 282 yatak kapasiteli dört farklı otel grubundan oluşan “Ekşidere Dağ Ilıcası ve Tatil Köyü”  tesisleri köy tüzel kişiliği adına işletilmektedir.

          Dağ ılıcasında erkek ve kadınlara ayrı açık havuz saatleri uygulanmaktadır.  Ilıcanın otel odalarının tamamında sıcak ılıca suyu ve kalorifer tesisatı ile tuvalet, banyo, buzdolabı, mini mutfak gibi modern tarzda sosyal ihtiyaçlara cevap veren özellikler bulunmaktadır.  Dağ ılıcasında dağların ve ağaçların arasında stresten uzak bir doğa ortamında kalınabilmekte, sessiz ve sakin bir ortamda dağ yürüyüşü, avcılık ve atıcılık sporları yapabilmekte ve çevresindeki tatlı su barajında balık avlanabilmektedir.

14.Soğuk Ilıca - Çamur Banyosu

         Ekşidere köyü sınırları içerisinde ve dağ ılıcasına 2 Km mesafede 20 yıldır işletilemeyen, cilt ve romatizmal hastalıkların tedavisinde etkili 27 oC derecedeki şifalı “Soğuk Su Ilıcası”  bulunmaktadır.

Güzellik suyu olarak ta adlandırılan bu ılıca suyu banyo yapılarak göz hastalıklarına, çamurunu vücuda sürme yoluyla cilt, egzama, mayasıl, hastalıklarına, ayak, sırt, bel ağrılarına faydalı olmakla birlikte; yüzlerdeki sivilce ve kırışıklıkları gidererek güzellik ve estetik cerrahi işlemlerinin vücut üzerinde acısız ve ameliyatsız doğal olarak kendiliğinden gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

 Not: Bu ılıca maalesef atıl ve harabe durumdadır. İşletmecisini ve insanlığın hizmetine sunulmasını beklemektedir..

15.Kaplıca Turizmi

             Şehir düzeyinde kaplıca turizmi ön plandadır. Gönen’de üç adet şifalı su kaynağı bulunmaktadır. Yerin 133 ve 535 metre derinliklerinden doğal olarak 81.derece sıcaklığında çıkan insan sağlığına faydalı şifalı su merkezine ait Dünyaca da ünlü dört yıldızlı, beş otel grubundan oluşan 750 yatak kapasiteli,  şehre bitişik durumdaki “Gönen Termal Kaplıcaları” ile,  yine 41 derece sıcaklığa ve 282 yatak kapasitesine sahip ilçeye 13 Km uzaklıkta, dağların ve ormanların içerisindeki “Ekşidere Dağ Ilıcası ve Tatil Köyü” tesisleri yılın dört mevsiminde ilçede büyük bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır.

     Gönen kaplıcalarından bir yılda çeşitli şekillerde yararlanan yerli halk ve yabancı misafir sayısının; 100.000, Ekşidere Dağ Ilıcası ve Tatil Köyü şifalı suyu ve tesislerinden yararlanan kişi sayısının da 20.000 düzeylerinde olabileceği tahmin edilmektedir.

         Soğuk ılıca kaynağından ise maalesef işletilemediği için istifade edilememektedir.

Kaplıca turizminin yükselişi ve iyi düzeyde olması ilçe esnafını doğrudan etkilemektedir. Kaplıca tedavisi ve tatil için gelen misafirler aynı zamanda çarşı esnafından da alışveriş yaparak ilçe ekonomisini canlandırmakta, hayat vermektedirler.

        Dışarıdan gelen misafirler kaplıca otellerinde kalabildiği gibi, kaplıca civarındaki özel pansiyonlarda da kalabilmektedirler. Yabancılar Gönen’de en fazla meşhur olan iğne oyasına ilgi göstermektedirler.

        Kaplıcalara gelen misafirler, kaplıcalar civarındaki kaplıca parkı ve meşhur Gönen parkında gezip eğlenerek güzel bir tatil geçirmektedirler. Misafirler ayrıca ilçenin değişik yerlerindeki tarihi ve turistik mekânlarına da gezi turları düzenlemektedirler.

16.Denizkent Sahil Turizmi

        Gönen’e 20 kilometre mesafedeki ve Çanakkale yolu üzerindeki Denizkent tatil köyüne ve sahiline yaz boyunca yerli ve yabancı halk olarak 20 – 30 bin kişinin gittiği - ziyaret ettiği, konut ve devremülklerdeki tatilci nüfusun da yaz döneminde 5 – 6 bin’i bulduğu tahmin edilmektedir. Bu köyde kış dahil yıl boyunca devamlı olarak ta kalan aileler bulunmaktadır.

        Tatil köyünün havası çok demizdir, hem deniz havası, hem de oksijen deposu orman havası mevcut olduğundan, özellikle astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar kalıcı olarak buralara yerleşmeyi tercih etmektedirler. Denizkent tatil köyünün temiz havası ve oksijen deposu oluşu ülke çapında da önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

1960 yıllarda bu bölgenin Türkiye çapında önemli bir tatil beldesi olarak tercih edildiği, zengin ve sosyetik ailelerin yaz tatilleri için tercihlerini bu bölgeye yaptığı, ancak daha sonraları buradaki yoğunluğun eğlence turizmi ekseninde reklâmı çok yapılan Akdeniz bölgesi ve Bodruma kaydığı belirtilmektedir.

Denizkentte devre mülk ve tatil villalarının, iki katlı evlerin inşaatları hızla devam etmektedir.

Ayrıca Gönen Belediyesi ve Sarıköy Belediyesine ait tesisler de bulunmaktadır. İsteyen herkes buralarda kolayca kalabilmekte, tatil yapabilmektedir.

17.Agua Termal Tatil Köyü

Gönen’in girişinde, sol sahilde ve ilçenin güney doğusunda kurulu bulunan bu tatil köyü yaklaşık 150 civarında konuttan oluşmaktadır.  İlçeye hakim bir tepenin üzerine kurulu ve yaz boyunca devremülk tatil köyü olarak işletilen bu tesislerde açık yüzme havuzları, yürüyüş yolları, çay bahçeleri, spor salonları, çocuk bahçesi,  toplantı ve düğün salonu, kafeterya, geniş otoparkı ve birçok sosyal hizmet üniteleri bulunmaktadır. Buraya gelen yabancılar, hem iyi bir tatil yapabilmekte hem de tatil köyünün hemen 500 metre mesafesinde bulunan şifalı Gönen kaplıcaların tüm hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

18.Ahşap Banglof Konutları Tatil Köyü

 

     Dereköy Alabalık Üretim Çiftliği içerisinde tatilciler ve dışarıdan gelen misafirler için özel olarak konuşlandırılan bu küçük köyde;  tamamen ahşap, banyo, tuvalet ve bir odadan oluşan evlerde devremülk şeklinde ailece kalınabilmektedir.

19.İlçenin Turizm Potansiyeli

     İlçenin en büyük turizm varlığı kaplıca ve ılıca sektörüne dayalı olarak gerçekleşmektedir. İlçeye gelen yabancı varlığının tamamını Türk vatandaşları oluşturmaktadır. Son yıllarda kısmen de olsa Dünyanın değişik ülkelerinden yabancı ülke vatandaşlarının da ilçemizi ziyaret ettikleri görülmektedir.   Eski yerleşim yerlerinin olması dolayısıyla Yunan vatandaşları da zaman zaman ilçemize geziler düzenlemektedirler. Başta İstanbul, Edirne, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Bursa, Çanakkale olmak üzere ülkenin birçok il ve ilçesinden yabancılar kaplıca ve tatil için ilçemize gelmektedirler. Ayrıca Ayvalık, Akçay, Altınoluktaki tatil bölgelerinin ilçemize yakın olması dolayısıyla, dolaylı olarak bu bölgelere gelen kişiler Gönen’e de uğramaktadırlar. Gönen’de yabancı misafirleri eğlendirebilecek, onların hoşça vakit geçirmelerini sağlayabilecek çok güzel mekânlar ve eğlence yerleri mevcut bulunmaktadır.

Her yıl düzenlenen altı Eylül etkinliklerindeki konserler, oya ve çeyiz fuarı, çeşitli eğlence ve etkinlikler sayesinde ilçemizde bulunan misafirler hoşça vakit geçirmektedirler. Ayrıca denizkent sahili ve plajları da ilçemiz için önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır.

İlçemize gelen yabancılar, Gönen’i çok beğendiklerini, insanlarını cana yakın ve misafirperver olarak bulduklarını, kaplıcalarının, şehir parkının,  köylerinin, doğal dokusu ve ikliminin kendilerini son derece etkilediğini ve tatil için her yıl Gönen’i tercih ettiklerini belirtmektedirler.

20.Gezilip Görülebilecek Yerler - Mekânlar

        Turizm belgeli bir şehir statüsünde olarak Gönen’de; yerli ve yabancıların gezip görebileceği, eğlenip hoşça vakit geçirebileceği birçok güzel yerler ve mekânlar mevcuttur.

        Gönen doğal varlığı ve dokusu itibariyle, Balıkesir’in en iyi ilçelerinden biri olduğu gibi, bölgenin ve Türkiye’n inde en iyi sayılan şehirleri arasında yer almakta ve anılmaktadır. Bu yüzden devamlı dışarıdan göç almaktadır. İlçede görev yapıp emekli olanlar, emekliliklerinden sonra Gönen’e kalıcı olarak yerleşmektedirler.

        İlçenin yerli halkı ve misafirlerinin gezip görebileceği, eğlenip hoşça vakit geçirebileceği belli başlı yerlerin isimlerini aşağıya çıkarıyor ve gezip görmeye değer yerler olduğunu belirtiyoruz.

21.Şehir İçindeki Gezip Görülebilecek Yerler

Gönen Kaplıcaları ve kaplıcalara bağlı sosyal tesisler

Gönen kaplıcaları sıcak su kuyuları.

Gönen şehir parkı. (Gönen çayı kenarı)

Kaplıca parkı ve yürüyüş yolları. (Yıldız otel önü)

Hüseyin Duman parkı  (Plevne Mahallesi – Devlet Hastanesi önü)

Akuatermal dinlenme tesisleri  ( Kurtuluş Mahallesi – Gönen’in girişinde sağda)

Gönen amfi tiyatro. (Gönen Kaplıcalar önü)

Çarşı Camii Meydanı parkı (Şehir merkezi)

Gönenli Mehmet Efendi Camii ve Külliyesi (Kurtuluş Mahallesi)

Yörük pazarı - Organik tarım ürünleri sergisi. (Malkoç Mahallesi)

Ömer Seyfeddin’n evi. Çarşı camii arkası – avlu içerisinde iki katlı bina.

22.Şehir Dışındaki Gezip Görülebilecek Yerler

At çiftliği – Yarış atları pisti  (Dilmaç – Balya Yolu üzeri 2 Km)

Fındıklı kayın ormanları. (Fındıklı köyü – 20’nci Km.)

Yangın gözetleme kulesi. (Fındıklı köyü 25 Km)

Manda azmakları ve mandalar (Bostancı köyü – 15 Km)

Köy sırtmacı – Merada hayvanlar  (Alattin köyü yaylaları -12 KM)

Ekşi su ve Kokar çeşme  (Armutlu köyü -17 Km)

Dereköy alabalık üretim çiftliği ve sosyal tesisleri. (Dereköy -12 Km)

Yeşilyurt Alabalık Üretim Çiftliği  (Geyikli köyü -25 Km)

Karapınar Alabalık Üretim Çiftliği  (Ortaoba köyü – 23 Km)

Gönen Yenice barajı ve Hidroelektrik santrali. ( 25 Km)

Kalsit madeni   (Ilıcaoba köyü – 13 Km)

Kumköy ve Ilıcaoba barajı (Ilıcaoba köyü 13 Km)

Un değirmeni ve şelale (Gaybular köyü -14 Km)

Dağ ılıcası  (Ekşidere köyü 14 Km)

Dağ ılıcası – sıcak su kaynağı ve havuzu. ( Ekşidere köyü 14 Km)

Soğuk ılıca şifalı su kaynağı çamur banyosu (Ekşidere köyü 14 Km)

Denizkent – Pınarkent plajları  (Çanakkale yolu üzeri - Kınalar köyü - 24 Km)

Kuşkonmaz tarlası (Karşımahalle – Çay kenarı – 3 Km)

Salatalık serası (Tuzakçı köyü – 5 Km)

Mangal kömürü ocağı (Yeniakçapınar köyü 4 Km)

İncirli paraşüt dağı - Gönen’in kuşbakışı seyri (Akçapınar köyü – 8 Km)

Kocapınar yeraltı kaynak suyu  (Kocapınar köyü 20 Km)

23.Tarihi ve Kültürel Mekânlar

Gönen Açık Hava ve Arkeoloji Müzesi (Kaplıcalar önü - yeraltı müzesi)

Şarakmana taşı  (Çalıoba köyü 10 Km)

Alaybeyi Mehmet Beyoğlu Halil Bey mezar taşı. ( Killik Köyü – 26 Km)

Armutlu köyünün kurucusu Sızı Hasan Ağa’nın mezar taşı. (Armutlu köyü – 17 Km)

Gönenli Burhanzade Hasan Efendinin1917 yılında yaptırdığı Akpınar çeşmesi.( Alaşar köyü -13 Km)

Demirci dükkânı  (Bostancı köyü- 15 Km)

Güvercinli köprü  (Ulukır - Denizkent arasında -20 Km)

Babayaka kalesi  ( Babayaka köyü 6 Km)

Alacaoluk kalesi  (Alacaoluk köyü - 14 Km)

Yunan kilisesi (Hafızhüseyinbey köyü - 17 Km)

Dereköy mağaraları. 6 adettir. Sulu, Çoban mağarası, Kızkesen mağarası (Dereköy – 12 Km)

Asırlık meşe ağacı ve eski panayır yeri  (Dereköy - 12 Km)

Yel değirmeni (Bayramıç köyü – 13 Km)

Deliktaş mağarası  (Kalburcu köyü Deliktaş mahallesi - 20 Km)

Corcu çiftliği  (Yeniakçapınar köyü - 5 Km)

Çeltik mağaraları (Yörükkeçidere köyü -14 Km)

Deliktaş mağarası (Güneşli köyü - 5 Km)

Un değirmenleri (Suçıktı köyü -14 Km)

Arap baba türbesi  (Ayvalıdere köyü - 15 Km)

Hacımenteş türbesi (Hacımenteş köyü- 16 Km)

Üvecik Tepesi Zeleya şehrinin yerleşim yeri. Sit alanı. (Sarıköy)

Keçidere Şapeli. Oyulmuş kaya içinde iki odalı Bizans şapeli. (Yörükkeçidere köyü 14 Km)

Ballıkaya lahitleri. Bizans dönemine ait kaya içine oyulmuş 3 adet lahit. (Dereköy 12 Km)

Şirinçavuş kalesi. Cenevizlere aittir.  (Bandırma Şirinçavuş köyü yakınındadır Gönen’e 30 Km)

Dereköy kalesi. Ortasında sarnıç vardır. Taşları sökülmüştür. ( Dereköy 12 Km)

Kocapınar kalesi. Köyün 3 km kuzeyindedir. ( Kocapınar köyü 20 Km)

Nekrapol.  Mezar alanı. (Hacıvelioba köyü - 7 Km)

Tuzakçı köprüsü. Roma dönemine ait tek kemerli taş köprüdür. (Tuzakçı köyü 5 Km)

Issız han. Eski kervan hanıdır. Havutça köyünün kuzey doğu hududundadır.

24.Türbe ve Mezarlar

Pazar dede (Gönen’de dedebaşı mevkiinde) Tezveren dede (Yeni Manyas caddesinde) Nallı dede (Eski şehir mezarlığındadır) Paşa dede (Kaplıcalar mevkiinde), Otluk dede (Akçapınar köyü – Harita tepesinde) Dede (Kalfaköy) Sızı dede (Alattin köyü), Murat Dedeler (Muratlar köyü) Karaca dede (Karaağaçalan köyü),  Kesikbaş dede (Çalıoba köyü),  Balcı dede ( Bacıdede köyü), Mezarlık (Gönen’in eski mezarlığı – şu andaki Gönen parkının olduğu yer)

25.Mesire Alanları - Tatil ve Piknik Yapılabilecek Yerler

Gündoğan korusu  (Gündoğan köyü -4 Km)

Dereköy korusu ve civarı (Dereköy – 12 Km)

Fındıklı Eşek Meydanı (Fındıklı yolu üzeri – 20 Km)

Koçbayır Köyü Korusu (Koçbayır köyü -11 Km)

Talat Mesire parkı (Gönen – Balya yolu üzeri 2 Km.)

Korudeğirmen çamlığı ( Manyas Yolu üzeri 2 Km)

Sarıköy çamlığı (Sarıköy- 10 Km)

Tuzakçı korusu (Tuzakçı köyü – 5 Km)

Üçpınar Korusu (Üçpınar köyü – 7 Km)

Osmanpazarı Köyü Korusu. (Osmanpazarı – 9 Km)

Gökçesu Köyü korusu (Manyas Yolu üzeri – 8 Km)

Tütüncü köyü Maden Göleti civarı korusu. (Tütüncü köyü üzeri -7 Km)

Çobanköy korusu. (Çobanhamidiye köyü üzeri – 13 Km)

Dereköy Alabalık Çiftliği dere boyu. (Dereköy – 12 Km)

Yeşilyurt Alabalık Üretim Çiftliği dere boyu. (Geyikli – Tahtalı Köyleri arası 25 Km))

Karapınar Alabalık Üretim Çiftliği Dere Boyu. (Gönen Yenice Karayolu 33 KM)

Yeniakçapınar Köyü üzeri ve civarı – Gönenin seyri. (Yeniakçapınar – 5 Km)

Akçapınar köyü üzeri / Akçapınar – Yörükkeçidere arası Gönen’in kuşbakışı seyri.(7 Km)

Pehlivanhoca Köyü üzeri.(Pehlivanhoca köyü -7 Km)

Hafızhüseyinbey köyü yol üzeri ve köy üzeri koruları. (17 Km)

Ilıcaoba baraj civarı ormanı. (13 Km)

Gaybular köyü üzeri mesire yeri.(14 Km)

26.Amatör Balıkçılar İçin Balık Avlanılabilecek Yerler

Gönen - Yenice barajı

Kumköy - Ilıcaoba barajı

Gönen Çayı

Tütüncü maden göleti

Sebepli maden göleti

Küpçıktı maden göleti

Denizkent - Marmara denizi

Manyas gölü

Manyas barajı

Yenice Koruköy göleti

Manyas Söve göleti

Manyas Ergili deresi

Yenice Arabacık göleti

Manyas - Duraköy çayı

9.Sanayi

İlçenin sanayi ve işletme sektörünü üç gurupta ele almak mümkün. Bunlar Küçük Ölçekli sanayi İşletmeleri, orta ölçekli sanayi İşletmeleri, büyük ölçekli sanayi işletmeleridir. İlçede yaygın olan küçük ölçekli sanayi işletmeleridir. Çok az sayıda da orta ölçekli sanayi işletmesi de mevcut olup, büyük ölçekli sanayi sınıfına girebilecek herhangi bir işletme bulunmamaktadır.

İlçede: Şahıs firması 340, kolektif şirketler 8, limitet şirketler 260, limitet şirket şubesi 44, anonim şirketler 41,  anonim şirket şubesi 15,  banka şubeleri 5,  yapı kooperatifleri 49, tarımsal kalkınma kooperatifleri 36, tarım satış kooperatifi 1,  motorlu taşıyıcılar kooperatifi 7,  esnaf kefalet kooperatifi 2, tüketim kooperatifi 3, toplu işyeri kooperatifi 3 adet olarak faaliyet göstermektedirler.

İş Koluna Göre Sanayi sektörleri de; dericilik sanayi,  çeltik işleyen fabrikalar, tekstil, tel-çivi sanayii, kauçuk, sığır altlıkları, teneke, hayvan yemi, naylon ve boru imalatı, un, süt tozu, makine, traktör parçası, karton, salça, kereste, su ürünleri, beton,   fabrikalarıyla birlikte yüzlerce irili ufaklı sanayi tesisleri ve işletmeler bulunmaktadır. İlçede; sanayi sektörüne bağımlı olarak ulaşım ve taşımacılık sektörü de oldukça ileri bir düzeydedir.

1.Deri Sanayi

Türkiye’nin önde gelen dericilik sektörüne ait en büyük toplu sanayi işletmeleri olan irili ufaklı 60 civarında deri fabrikası bulunmaktadır. Deri işletmeleri işledikleri ham derilerin bir kısmını yurt içerisinden, büyük bir kısmını da yurt dışından ithal ederek işlemekte;  bu ürünlerin % 90' lık bölümünü yine yurt dışına ihraç ederek ilçeye ve ülke ekonomisine önemli oranlarda döviz girdisi sağlamaktadır. Dericilik sektörü ilçe çapında 1.500 – 2.000 bin arasındaki kişilere sağladığı iş istihdamıyla neredeyse ilçenin önemli bir miktardaki nüfusuna geçim kaynağı sağlayarak şehrin en önemli hayat damarlarından birini oluşturmaktadır.

2.Hayvansal Ürün Sanayii

        Ülke çapında da tanınan eski adı Missüt yeni adı Danone’yle birlikte,  Tek Süt, Güler Süt fabrikaları ile orta ve küçük ölçekli süt mandıraları ilçe ve civar bölgelerdeki üreticilerden topladıkları sütleri fabrikalarında işleyip ülke ve yurt dışına pazarlayarak önemli bir sektörel gelir sağlamaktadırlar.

    Gönen’in göç almasının ve nüfusunun hızla artmasının en önemli kaynağı; dericilik, kaplıca turizmi, süt fabrikaları, çeltik üretimi ve ürettikleri malın da iyi pazarlaması ile ihracat gerçekleştirebilen güçlü sanayi sektörlerinin insanlara çeşitli iş imkânları sağlamasından kaynaklanmaktadır.

3.Bandırma - Gönen Organize Sanayi Bölgesi

    Gönen sınırları içerisinde ilçeye 20 km mesafede,  tarım – orman ve mera için elverişli olmayan 1500 dekarlık bir arazi üzerinde, alt yapısı bitirilmiş, sanayi tesisleri ve fabrikaların hızla yerleşmeye başladığı Bandırma-Gönen Organize Sanayi sitesinin de bu bölgede büyük bir sanayi gücünü oluşturarak, Gönen ve Bandırma ilçelerinin Bölge ve Türkiye çapında önemli sanayi metropolleri ve şehirleri arasına gireceği günler hızla yaklaşmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı ithalat ve ihracatlar ile sanayi de kullanılacak ham madde taşımacılığı ve ulaşımının sağlanmasında ‘Organize Sanayi Bölgesi’ olarak çok önemli ve stratejik bir üçgende yer almaktadır. Marmara Denizine çok yakın bir bölgede olması dolayısıyla; Bandırma limanı kanalıyla deniz ulaşımına, tiren istasyonu bulunması nedeniyle demir yolları ulaşımına,  geliştirilmiş karayolları vasıtasıyla kara yolu ulaşımına, askeri havalimanı olması münasebetiyle de zaruri hallerde hava yolu ulaşımına müsait olan belki de Türkiye’de tek sanayi merkezi olma özelliğine sahip bulunmaktadır. İlçe içerisinde bulunan deri fabrikaları ile birçok yerli ve yabancı yatırımcı fabrikalarını zaman içerisinde bu bölgeye taşımayı plânlamaktadır.

4. İnşaat Sektörü

        İnşaatçılık sektöründe; 1990 – 1999 yılları arasında konut yapımındaki hızlı yükseliş yaşanan büyük Marmara depremi ve 2001 deki ulusal ekonomik krizden sonra önemli ölçülerde sekteye uğramış ve bu yüzden inşaat sektöründen geçimini sağlayan önemli bir nüfus köylere göç etmek zorunda kalmıştır.

         Marmara depremi sonrası ilçede dört katlı binalara ruhsat verilmemesi, konut projesi çizimlerinin yüksek maliyet getirmesi inşaat yapımlarını ve kooperatifçiliği durdurmuş, bu sektörden geçimini sağlayanlar sıkıntıya girmiş, ilçede kiralık ev bulmak oldukça zorlaşmıştı. 2005 yılından itibaren, dört katlı yapılara ruhsat verilmesi ve konut kredi faizlerinin düşmesiyle inşaat sektöründe hissedilir derecede bir hareketlenmeyi de beraberinde getirmiştir.

5.Sanayi Siteleri

 İlçenin belli başlı sanayi merkezleri; Gönen Bandırma Organize Sanayi Bölgesi, Eski Sanayi Sitesi, Yeni Sanayi, Tamirciler Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Yedek Parçacılar Sitesi, Marangozlar Sitesi olarak adlandırılmaktadır.

Şüphesiz ilçenin en büyük sanayi sitesi Taştepe köyü ile Paşaçiftlik köylerinin hudutları içerisine kurulan Gönen Bandırma Organize Sanayi Bölgesidir. İlçede Gündoğdu mahallesinde, Gönen çıkışı Manyas yolu üzerine kurulu bulunan Yeni Sanayi Sitesi; Tamirciler, Mobilyacılar, Yedek Parçacılar ve Marangozlara ait özel bölümlerden oluşmaktadır. 

10. Farklı İşletmeler

 

1.Tavuk Besiciliği

Profesyonel işletmeler - Entegre Tavukçuluk

Tavuk besiciliği ilçede önemli bir ekonomik potansiyel oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak piliç  (Broiler - Besi tavukçuluğu) üretiminin yapıldığı ilçede, kısmen de olsa yumurta tavukçuluğu da yapılmaktadır.  Merkezleri Bandırma ve Edincik’te bulunan, Banvit, Şeker Piliç, Bozlar Piliç firmalarına üretim yapan Gönendeki bu kümesler gittikçe yaygınlaşmakta ve ilçe ekonomisine hayat vermektedir.

                                   İlçe düzeyinde: 10.000 adetlik kapasitenin üzerinde kayıtlı 52 civarında tavuk çiftliği işletmesinde bir dönemlik 1.080.000 civarında, yıllık 5.400.000 adet etlik piliç yetiştirilmekte, üç ayrı yumurta tavukçuluğu işletmesinde de 208.000 yumurta tavuğu bulunmaktadır.  Yapılan araştırmaya göre en fazla tavuk kümesi 18 işletmeyle Buğdaylı köyünde bulunmaktadır.  Et tavukçuluğu bölgede oldukça iyi düzeydedir, pazarlama sorunu yoktur. Üreticiler çiftliklerini kendi imkânlarıyla kurmaktadırlar. Yaptıkları üretimden aynı zamanda katma değer üretmektedirler. Pazarlamayı firma bizzat kendisi üslenerek, bakıcılara doğrudan üretim yaptırmaktadır.

Tavuk Kümesleri – Amatör tavukçuluk

             Köylerin tamamında amatör çapta, kümeslerde et ve yumurta için tavuk yetiştirilmektedir. İlçenin çevre mahallelerinde de evlerinin bahçelerinde tavuk yetiştirenler bulunmaktadır. Gönen ve köyleri düzeyinde 250.000 ‘in üzerinde tavuk mevcudunun olduğu tahmin edilmektedir. Köyler düzeyinde 10.000, ilçe düzeyinde 9.000 civarlarında hane  - konut için birlikte hareket etmeleri,  önemli derecede basın yayın desteği – tanıtım ve reklâm, eğitim alarak bilgilenmeleri ve ilçe Tarım Müdürlüğünden ciddi anlamda ilgi ve destek görmeleri olmuştur. 2000 yılında 150 arıcı ve yıllık 15 tonu geçmeyen bal üretiminden,  2005 yılında 300 arıcıya ve yıllık 100 ton’u bulan bal üretimine geçilmiştir.

2.Arıcılık

         Arıcılık Gönen’de küçümsenemeyecek bir sektörü oluşturmaktadır. İlçede 300 civarında amatör ve profesyonel çapta bal üreticisi, 6500 civarında arı kovanı ve yılda 100 ton arasında bal üretimi gerçekleştirilmektedir.

        Son olarak arıcılarımız il düzeyinde örgütlenmek için Arıcılar Birliğini kurmuşlar ve ilçemizden de bir temsilci ile temsil edilmektedir. Ayrıca, Arıcılar birliğinin İlçe Temsilciliği de kurulmuş olup örgütlenme ile arıcıların, eğitim, kaliteli üretim, pazarlama, yer,  yeterli kanuni düzenleme,  devlet desteklemesi kapsamının genişletilmesi türü temel sorunlarına çözüm üretme talepleri ve çabaları hızla sürdürülmektedir.

           Son dönemlerde arıcılığın daha da geliştirilmesi için Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde arıcılık kursları da düzenlenerek 110 civarında arıcımız sertifika sahibi yapılmıştır.

           Arıcılık sektörü ilçede 2001 – 2005 yılları içerisinde büyük bir sıçrama yapmıştır. Bunun sebebi, arıcıların örgütlenmesi,  sorunları için birlikte hareket etmeleri,  önemli derecede basın yayın desteği – tanıtım ve reklâm, eğitim alarak bilgilenmeleri ve ilçe Tarım Müdürlüğünden ciddi anlamda ilgi ve destek görmeleri olmuştur. 2000 yılında 150 arıcı ve yıllık 15 tonu geçmeyen bal üretiminden,  2005 yılında 300 arıcıya ve yıllık 100 ton’u bulan bal üretimine geçilmiştir.

Bal Türleri

  Bahar balı, piren ve davulga balı, gezginci arıcılarda Ayçiçek, kestane, ıhlamur ve çam balları üretimi ve numunelik olarak ta kara kovan balı arıcılığı yapılmaktadır.  Balın perakende fiyatları 6 ile 12 YTL arasında değişebilmektedir.  Arıcılığın geliştirilmesinde Avrupa’da olduğu gibi,  arıların tarımsal üretim alanlarında çiçek döllenmesine katkı sağladığı için ilçe genelinde de yaygınlaştırılması tavsiye edilmektedir. İlçede arı otunun ekimi de planlanmaktadır. Bu ot hem arıcılara faydalı olmakta, hem de yem bitkisi olarak kullanılmaktadır.

3.İpekböcekçiliği

İlçede 15 - 20 yıl öncesine kadar ipek böcekçiliği önemli derecede bir üretim potansiyelini oluşturuyordu. Koza binasına da sahip bulunan Gönende şu anda ipek böcekçiliği tamamen bitmiş durumdadır. 2005 yılı itibariyle Sarıköy’de 3, Gönen’de de bir kişinin ipekböcekçiliği yaptığı belirlenmiştir. Devlet desteklemesinin yetersiz olduğu ve yurt dışından daha ucuza ithalat yapıldığı için bu sektör ülke çapında canlanamamaktadır.

4.Akvaryum balıkçılığı

Üçpınar köyünde örnek bir girişimci tarafından 7 – 8 yıldır akvaryum balığı da yetiştirilmektedir. Çeşitli türlerde üretimi yapılan bu balıklar çevre il ve ilçelerdeki akvaryumculara toptan olarak pazarlanmaktadır.

5.Alabalık üretimi

Alabalık üretimi Gönen’de oldukça iyi düzeydedir. İlçe genelinde profesyonel çapta üç adet alabalık üretim tesisi bulunmaktadır. Dereköy, Yeşilyurt ve Karapınar alabalık üretim çiftlikleri dere kenarına kurdukları bu havuzlarında hem tohumdan yavru üretimi hem de balık yetiştiriciliği yapmaktadırlar.

Buralarda yetiştirilen balıkları civar il ve ilçelerdeki otellere ve lokantalara toptan olarak pazarlayan çiftlikler ayrıca tesisler içerisinde de gelen misafirlere odun fırınlarında yağda ve tavada alabalık pişirerek balık lokantası hizmetini de vermektedirler.  Bu tesislerden Dereköy alabalık çiftliğinde toplu iftar yemekleri de verilmekte olup, ahşap yapılardan oluşan küçük evlerde gece de kalınabilmektedir.

Ayrıca Ortaoba köyü de Alabalık üretim tesisi kurmak için çalışmalar yürütmektedir. Gönen’in balık çiftliği kurulabilecek özellik ve niteliklere sahip birçok yeri daha bulunmaktadır. Balık üreticilerinin su kirası, yer kirası, yem fiyatlarının yüksek olması ve pazarlama gibi sorunları bulunmaktadır.

11. Basın - Yayın

1.Yerel Süreli Yayınlar (Gazete-Dergi- Bülten-Radyo - Televizyon)

Basın Yayın konusunda Gönen 2004 yılından itibaren büyük bir atağa geçmiştir.

Genç FM, Venüs FM, Mega FM ismiyle yayın yapan 3 adet yerel radyo bir adet Termal TV isminde yerel televizyon bulunmaktadır.

 2006 yılı itibariyle ilçede günlük olarak yayın yapan Gönen Postası, İşte Meydan ve İlkhaber isimli üç adet gazete mevcuttur.

Haftalık olarak yayınlanan Genç Bakış ve Yenigün gazeteleri de siyah beyaz olarak yayın hayatlarını sürdürmektedir.

        Gönen Tanıtım Araştırma İletişim Bilim Proje ve Rehberlik Merkezi Derneği tarafından aylık olarak yayınlanan Keşif isimli dergi de, iki ayrı yayın alanıyla renkli olarak ve 2.000 adet çıkarılmaktadır. Keşif Yerel – Bölgesel dergi, Keşif Ulusal ve Uluslar arası dergi de (Türkiye genelinde ve dış ülkelerde yaşayan Türk toplulukları üzerinde) yayın yapmaktadır.

Kaymakamlık Hizmet Birliği tarafından üç ayda bir yayınlanan Gönen Vitrini isimli dergi de 2004 yılından itibaren yayınlanmaktadır.

        Yine  Ömer Seyfettin Kültürel Dayanışma derneği tarafından yayınlanan aylık renkli Gönen Bülteni gazetesi de, 3 sayı  aylık olarak yayınlanmış ve  çeşitli sebeplerden dolayı yayın hayatına son vermek durumunda kalmıştır..

        Gönen Belediyesi de her üç ayda bir halka hizmetlerini tanıtmak üzere renkli bir bülten yayınlamaktadır.

        İlçede eski tifo sistemle çalışan 4 adet matbaa, iki adet gazete baskısı yapan siyah beyaz baskı makinesi bulunmaktadır.

         İlçede kablolu televizyon sisteminin dışında her türlü radyo, televizyon, amatör telsizciler, telefon ve cep telefonu sistemlerine ait görüntülü ve sesli iletişim sistemlerinin tamamı iyi durumdadır. Uydu ve telekominasyon sistemlerini olumsuz yönde etkileyici önemli bir fiziki ve doğal engel mevcut değildir. Televizyon vericilerinin tamamı Akçapınar köyü üzerine kurulu bulunan alıcı - verici sistem sayesinde ilçeye televizyon yayınları ulaşmakta ve halk televizyon yayınlarını net bir şekilde tamamına yakınını evlerinden izleyebilmektedir. İlçe halkının % 80 lik bölümü televizyon yayınlarını çanak anten ile çok kaliteli bir şekilde uydudan izlemektedir.

        Halkın basın yayın kuruluşlarına yeterince destek verdiği söylenemez, ancak bazı basın yayın kuruluşlarının da halk zihnindeki sicillerinin negatif yönde olması güven faktörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Yerel basının halkın, toplumun menfaatine, bilinçli, sorumlu, eğitime, halkın aydınlanmasına, bilgilenmesine ve güzel şeyler yapmasına yönelik olumlu ve etkili yayınlar yaptığında çok önemli faydalar sağlamaktadır ve halk tarafından da bu tür yayınlar desteklenmektedir.

Günlük Gazeteler:  Gönen Postası, İşte Meydan, İlkhaber.

Haftalık Gazeteler:  Genç Bakış, Yeni Gün

Radyolar:  Venüs FM, Genç FM,  Mega FM.

Televizyon: Termal TV

Dergiler: Gönen Vitrini Dergisi, Keşif Dergisi (Yerel ve ulusal yayın), Gönen Belediye Bülteni.

2.İlçenin Basın Yayın Geçmişi

Gönen’in basın yayın tarihi 1955 li yıllar ile başlamaktadır. İlk gazete “Yeşil Gönen” ve “Yeni Gönen “adıyla yayınlanan haftalık gazetelerdir. 1958 yılından itibaren haftalık olarak  “ Gönen’in Sesi” isimli gazete yayınlanmıştır. Daha sonraları 1978 li yıllarda Bülent AKARSU tarafından haftalık olarak “ Gönen’de Bugün” isimli bir gazete daha çıkarılmıştır.
 1977 yılının Mart ayından itibaren, bu gün de hâlâ günlük ve 12 sayfa olarak yayın yapan “ Gönen Postası “ gazetesi yayın hayatına başlamıştır. İlçede en istikrarlı ve uzun ömürlü gazete Şenel Ofset’in sahibi İlhan ŞENEL tarafından yayınlanan “Gönen Postası”  gazetesi olmuştur.

3.Yerel Yayınlar Kimler Tarafından Çıkarılmıştır.

Haftalık Yeşil Gönen Gazetesi  – Şeref LAÇİN ve Niyazi Güner tarafından,   Haftalık Yeni Gönen Gazetesi – Kemal ÖZER tarafından,  Haftalık Gönen’in Sesi Gazetesi  –  İhsan ÖZ,   Haftalık Gönen’de Bugün Gazetesi - Bülent AKARSU,  Haftalık ve Şimdi de Günlük olarak yayınlanan Gönen Postası Gazetesi – İlhan ŞENEL tarafından,   aylık Şifa Diyarı Gönen Gazetesi – Köylere ve Üreticilere Hizmet Götürme Birliği adına Kaymakam Mehmet DEMİREZER sahipliğinde Cemil AKARSU ve Kadir DEMİRCAN tarafından,  Haftalık ve daha sonrada günlük olarak yayınlanan İşte Meydan Gazetesi – Ahmet ÇİÇEK tarafından, Gönen Postası Aylık Özel Sayısı Kadir DEMİRCAN,  Aylık Renkli Gönen Bülteni Gazetesi Ömer Seyfettin Kültür Derneği adına Mustafa BAŞAR‘ın sahipliğinde A. Kadir DEMİRCAN tarafından, İlkhaber Gazetesi Gönen Sayısı Güler KAVAK tarafından, Genç Bayrak Gazetesi Gönen sayısı Yüksel ŞEN ve Burak DEMİRELLİ tarafından, Balıkesir Marmara Gazetesi Gönen sayısı Ahmet ILGAZLI, Burak DEMİRELLİ ve Hicran EREN tarafından,  Haftalık Genç Bakış gazetesi – Nurtan ŞENYILDIZ tarafından, Haftalık Yeni Gün Gazetesi – Yüksel ŞEN tarafından, Üç aylık Kaymakamlık Gönen Vitrini Dergisi Kaymakam Saim ESKİOĞLU sahipliğinde A. Kadir DEMİRCAN tarafından, Aylık Keşif bölgesel ve Keşif Ulusal dergiler GönTAM adına Ali BODUR sahipliğinde A. Kadir DEMİRCAN tarafından yayınlanmıştır.

Gönen’de ilk radyo 1991 yılında Tuncay YILMAZ tarafından Radyo Net adıyla kurulmuş ve 1995 yılında kapanmıştır. 1992 yılında Erhan ve Selma KABATAŞ tarafından Radyo Venüs, 1993 yılında Selami SAVRAN tarafından Radyo Mega, 1995 yılında da Nurtan ŞENYILDIZ tarafından Genç FM kurulmuştur.

     Gönen’in ilk televizyonu 1992 yılında Açelye TV olarak Nurtan ŞENYILDIZ tarafından kurulmuş ve 1995 yılında kapatılmıştır.

    Daha sonra 1994 yılında Termal TV dönemin belediye başkanı Hayati KÖSE tarafından kurulmuş ve 2005 yılında RÜTÜK tarafından kapatılmış olup, daha sonra mahkeme kararıyla yeniden açılarak 2006 yılından itibaren yayın hayatına başlamıştır.

4.Gönen’e Özel Kitap Yayınları

    Gönen ve Köyleri Tarihçesi (Yazarı -Tacettin AKKUŞ)  Kaplıcalar Şehri Gönen  (Yazarı - Zekeriye ÖZDEMİR)  Gönen Turizm Rehberi (Kaplıcalar adına Hayati KÖSE tarafından ), Çağrı (Gönen Kalkınma Derneği), Gönen Rehberi (Yazarı A. Kadir DEMİRCAN) yayınlanmışlardır.

        Yine Gönenle ilgili olarak A. Kadir DEMİRCAN tarafından iki adet kitabın yazım ve yayın hazırlıkları devam etmektedir.

5.Ulusal Ajans Temsilcilikleri

    Anadolu Ajansı temsilcisi, Yurt Haberler Ajansı Temsilcisi, İhlâs Haber Ajansı Temsilcisi, Doğan Haber Ajansı Temsilcisi bulunmaktadır.

6.Ulusal Gazete Temsilcilikleri

         İlçede; Zaman, Vakit,  Türkiye, Yenişafak, Milli Gazete ve Ortadoğu gazetelerinin temsilcileri bulunmaktadır. Zaman gazetesi irtibat bürosu ve temsilcilik düzeyinde, diğer gazeteler de temsilci – dağıtıcı düzeyinde taşra teşkilatını oluşturmaktadırlar.

12.Eğitim  - Öğretim

 

1.Eğitim - Öğretim

         Gönen’de eğitim ve öğretimde yapılan modernizasyon çalışmalarıyla son yıllarda önemli gelişmelerin kaydedildiği görülmektedir. İlçede; 12 adet lise, merkez ve köyler dahil olmak üzere 29 adet ilk öğretim okulu, Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren iki yıllık eğitim veren Gönen Meslek Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim Merkezleri ile, özel okullar ve üniversitelere hazırlık eğitimi veren üç adet özel dershane bulunmaktadır. Ayrıca kısa bir zaman içerisinde hizmete geçirilmesi hedeflenen ve inşaatı devam eden bir de özel ilköğretim okulu çalışması bulunmaktadır.

         Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik akşam kursları da önemli derecede halk tarafından ilgi görmektedir.  

     Gönen İlçe Milli Eğitimin 2005 yılı verilerine göre; ana sınıfı, İlköğretim ve lise düzeyindeki okullarında toplam 11.988 öğrenci ve 581 öğretmenle eğitim - öğretim yapılmaktadır. Bunların öğretim sınıflarına göre dağılımı ise;

        Lise düzeyindeki eğitim öğretim kurumlarında: 3.142 öğrenci - 242 öğretmen, İlk Öğretim kurumlarında: 8846 öğrenci -339 öğretmen, Yaygın eğitimde: 634 öğrenci 19 öğretmen, Ana sınıfı: 347 öğrenci, Özel öğretim de: 8 öğrenci olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca 2005 -206 eğitim öğretim döneminde 43 adet tamamı eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmen de ihtiyacı karşılamak üzere görevlendirilmiş durumdadır.

1870 ‘in üzerinde öğrenci taşımalı sistemle eğitimden yararlandırılmaktadır. Derslik sayısı: 378, derslik ihtiyacı: 111, inşaatı devam eden derslik sayısı: 39 dur.19 okulda normal, 7 okulda da ikili eğitim ders sistemi uygulanmaktadır.

2.Orta Öğretim Okulları  (Liseler)

1-Ömer Seyfeddin Lisesi (Süper Lise) 2-Gönen Lisesi 3-İmam Hatip Lisesi 4-Endüstri Meslek Lisesi 5-Teknik Lise 6-Ticaret Meslek Lisesi 7-Mirciler Ticaret Meslek Lisesi 8-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 9-Anadolu Lisesi 10-Meslek Lisesi 11- Sarıköy Çok Programlı Lisesi 12-Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve 120 öğrencisi bulunan Sağlık Meslek Lisesidir.

3.İlk Öğretim Okulları (İlk ve orta dereceli okullar)

1- Altı Eylül 2-Işıl İpek 3-Mehmet Ahmet Genç 4-Mehmet Akif Ersoy 5-Mehmet Çanakçı 6-Şehit Rahmi 7–100 Yıl 8- Atatürk 9- Bostancı 10- Buğdaylı 10- Gündoğan 11- Hafızhüseyin Bey 12- Hasanbey 13- Sarıköy 14-Tuzakçı 15- Tütüncü.16- Beyoluk 17- Fındıklı.18-Gebeçınar 19- Ilıcak 20-  Kocapınar 21- Ulukır 22- Paşaçiftlik 23-Geyikli 24-Körpeağaç 25-Şaroluk 26-Sebepli 27-Buğdaylı 28-Çobanhamidiye 29- Havutça 30-Asmalıdere İlk Öğretim Okullarıdır.

4.Yaygın Eğitim Kurumları

      Mesleki Eğitim Merkezi ve Halk Eğitim Merkezleri halk eğitimi ve meslek elemanlarının eğitiminde ilçede çok önemli bir insan kaynağı ihtiyacına cevap vermektedirler. Meslek Eğitim Merkezi 113, Halk Eğitim Merkezi de 33 ayrı alanda dersler, kurslar ve atölye eğitimleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

          Her iki kuruluş ile ilgili daha geniş bilgilere ve eğitim verdikleri alan bilgilerine  Resmi Kurumlar bölümünde yer verilmiştir..

5.Yüksek Okul

    İki yıllık süreyle eğitim veren okul, şehir dışında son sistem modern binalarında, Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu adıyla; Muhasebe programı, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma programı, Bilgisayar programlama,  Turizm ve Otelcilik alanlarında eğitim öğretim yapmaktadır. 10 civarında öğretim elemanı ve 500 öğrenci kapasitesiyle eğitim veren okulun dört yıllık olması plânlanmaktadır. Yüksek okul ilçeye büyük bir hareketlilik getirmiş,  eğitim, turizm, ekonomi, kültür sanat alanında ve Gönen’in dışa yönelik tanıtımında önemli bir potansiyel oluşturmuştur.

6.Sürücü Kursları

    İlçede;  Teksür, Girgin ve Yeşil Gönen ismiyle üç adet sürücü kursu eğitim vermektedir. Sürücü kurslarının eğitim süresi iki ay devam etmektedir.

7.Okullar

8.İmam Hatip Lisesi

     Milli Eğitim Bakanlığı – Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürütür. 1977 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğrencilerini üniversiteye ve mesleğe hazırlamak üzere eğitim ve öğretim vermektedir. Diğer bütün liselerdeki derslerle birlikte ayrıca ek olarak;  meslek dersleri kapsamında Arapça, Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Siyer, Hitabet, Kelâm, Fıkıh dersleri de verilmektedir. Dört yıllık eğitim süresi olan okulun, bilgisayar sınıfı, kimya ve fizik laboratuarı, spor üniteleri,  parasız yatılı erkek öğrenci yurdu ve tatbikat camisi bulunmaktadır. Okul her yıl geleneksel olarak Temmuz ayının ikinci Pazar günü mezunlar günü tertiplemektedir. Bu okulda Gönen tarihinde bir ilk gerçekleştirilmiştir. Okuldan 1984 yılında mezun olan bir öğrencisi, 2000 yılında mezun olduğu okulun müdürü olmuştur ve hâla görevine devam etmektedir.

Adres: Gündoğdu Mah. Manyas Cad. Gönen Tlf: 0266.7621759 Fax: 7620491 İnternet:www.gocities.com/gonenihl.

9.Endüstri Meslek Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı  - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Sanayicilik alanında meslek elemanı ve ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı eğitim öğretim verir. Başlıca meslek ve eğitim bölümleri ise: Elektrik, Elektronik, Tesviye, Mobilya, Dekorasyon, Metal işleri olmaktadır. Okulda ayrıca son teknoloji bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Okulun amacı öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretim kurumlarına hazırlamak, iş ve hizmet alanlarının ihtiyacı olan meslek elemanı ve ara eleman yetiştirmektir. Ayrıca okul dışından halka da çeşitli imkânlar sunarak yeni meslek edinmelerini sağlamaktır.

Öğrenci kapasitesi:500…..   Mevcut Öğrenci:431  Öğretmen Sayısı:49 Okulun eğitim süresi 3 yıldır.

Adres: Kurtuluş Mah. Manyas Caddesi. Gönen Tlf: 7621502- Fax:7621938 www.goneneml.k12.tr

10.Teknik Lise

Milli Eğitim Bakanlığı  - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Sanayicilik alanında teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere teknik eğitim ağırlıklı 4 yıllık eğitim öğretim verir. Bina ihtiyacından dolayı, Endüstri Meslek Lisesine ait okul binasında hizmet vermektedir. Müdürlük olarak ta Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü bünyesinde idare edilmektedir. Okul ihtiyacı giderildiğinde yeni binasına ve müstakil müdürlüğe kavuşturulacaktır.

 Başlıca eğitim bölümleri ise: Makine bölümü olmaktadır. Okulda ayrıca son teknoloji bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Okulun amacı öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretim kurumlarına hazırlamak, iş ve hizmet alanlarının ihtiyacı olan teknik eleman ve ara eleman yetiştirmektir.

Öğrenci kapasitesi:75…..   Mevcut Öğrenci:36 …   Öğretmen Sayısı:12 ….Okulun eğitim süresi 4 yıldır.

Adres: Kurtuluş Mah. Manyas Caddesi. Gönen Tlf: 7621502- Fax:7621938

11.Ömer Seyfeddin Anadolu Lisesi 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlıdır. Gönen’in en eski orta öğretim okuludur. Bilgisayar sınıfı, Fizik lâboratuarı, Müzik odası, Resim odası, Spor sahası, Satranç odası, Kütüphanesi mevcuttur.

Öğrenci kapasitesi: 500 -  Mevcut Öğrenci: 477 Öğretmen Sayısı:38 Eğitim süresi 4 yıldır.

Adres:Rüstem Mah. Ömer Seyfeddin Cad. Tlf:0266.7621075- Fax.0266.7624099 İnternet: ömerseyfettin@gonen-meb.gov.tr

12.Gönen Meslek Lisesi

Eski adı Kız Meslek Lisesi olup, Gönen’in en eski ve köklü okullarındandır. 1936 yılında kurulmuştur. 1967 de Akşam Kız Sanat Okulu, 1975 yılında da Kız Meslek Lisesi adını almış, 2000 yılında da Gönen Meslek Lisesi adını alarak eğitim vermektedir. Okulda 2000 yılından itibaren erkek öğrenciler de okumaktadır. Öğrencilerini üniversiteye ve tamamen hayata yönelik mesleklere hazırlayan okulda; normal derslerin dışında el sanatları, deri aksesuar bölümleri, tekstil hazır giyim alanında deri hazır giyim ve ev tekstili bölümleri, çocuk gelişimi, resim bölümü, ana çocuk sağlığı bölümü ve çocuk kreşi bulunmaktadır.

Adres: Adresi: Malkoç Mah. Yurt Sk.1 Kat Tlf: 0266. 7621806  

13.Sağlık Meslek Lisesi (Hacı Şükriye İpek Sağlık Meslek Lisesi)

Sağlık Bakanlığına bağlı okulda, normal müfredatın dışında, üniversiteye hazırlık ve sağlık alanında yardımcı elaman ihtiyacını karşılamak üzere 4 yıl süreli eğitim öğretim verilmektedir. Okulda mesleğe yönelik: Tıbbi etik ve meslek tarihi, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Anatomi Fizyoloji, Genel Beslenme, İlk Yardım,  Gıda Sağlığı ve Kontrolü, Acil Sağlık Hizmeti, Konut sağlığı, Haşaratla Mücadele,  Su Bilgisi, Katı Atıklar gibi 20 ye yakın fark dersler verilmektedir. 1992 yılında hizmete açılan okulda 2005 -2006 öğretim yılında 117 öğrenci eğitim görmektedir. Okulun mezunları: 1994 de 55 ebe mezun, 1995 de 54 ebe, 1996 da 19 ebe, 1997 de 22 sağlık memuru, 1998 de 21 hemşire – 30 sağlık memuru, 1999 da 40 hemşire, 2000 de 71 tıbbi sekreter,  2001 yılında 32 tıbbi sekreter, 2002 de 63 çevre sağlık teknisyeni, 2003 yılında 43 çevre sağlık teknisyeni, 2004 yılında 26 çevre sağlık teknisyeni, 2005 yılında 17 çevre sağlık teknisyeni mezun vermiştir.

Adres:Tırnova Mah. Debboy Sokak. Devlet Hastanesi arkası. No:8 Gönen BALIKESİR

 Tlf: 0266.7625162 Fax: 7620767

14.Ticaret Meslek Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretim vermektedir. 1992-1993 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlayan okul, avukat Haşim Mirci’nin katkılarıyla yaptırılan yeni binasına 1997 -1997 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

 Derslikler, Bilgisayar Laboratuarları, Teknoloji Laboratuarı, Mutfak, Servis Atölyesi, Kat Hizmetleri Odası, Spor Salonu, Kütüphane. Okul kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ticaret, muhasebe, büro hizmetleri, diğer iş ve hizmet alanlarında görev alacak nitelikli ara eleman yetiştirmektedir. Okulun lise bir ve ikinci sınıflarında okutulan genel bilgi dersleri ile birlikte ağırlıklı olarak muhasebe, bilgisayar, ekonomi, hukuk, maliye, insan ilişkileri ve turizm derslerine ilave olarak öğrencilere ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri derslerle mesleğe geçiş ve yönlendirme eğitimi verilmektedir.

Tlf: 0266. 762 59 90 Fax: 762 68 71 E-Mail adresi : gonentmlaotml@hotmail.com

15.Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

         Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlıdır. 1997–1998 Eğitim öğretim yılında açılan okul, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm ve bunun alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Öğrencilerini hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlamak için bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl eğitim verilmektedir. Hazırlık sınıfında yoğun olarak yabancı dil eğitimi yapılmakta, diğer sınıflarda yabancı dil yanında genel bilgi dersleri ile birlikte resepsiyon, muhasebe teknikleri ve uygulaması, servis teknikleri ve uygulaması, yemek pişirme teknikleri ve uygulaması, kat hizmetleri teknikleri ve uygulaması, insan ilişkileri dersleri olarak mesleğe geçiş ve yönlendirme eğitimi verilmektedir.

Tlf: 0266. 762 59 90 Fax: 762 68 71 E-Mail adresi: gonentmlaotml@hotmail.com

16-Sarıköy Çok Programlı Lisesi

         Milli Eğitim Bakanlığı – Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Üniversiteye ve meslek alanlarına öğrenci yetiştirir. 1995 -1996 yılında eğitime başlamıştır.

 Çok programlı liseler hem genel hem de meslek liselerinin ilgili bölümlerinin açılabildiği bir okul türüdür.

 Okulun bölümleri: Genel Lise (Sözel, sayısal, eşit ağırlık)

       Meslek Lisesi (Tesisat teknolojisi, bilgisayar yazılım, deri teknolojisi)

Okulun; kütüphanesi, sinema salonu,  fen laboratuarı, spor üniteleri, tesisat ve deri atölyesi.

Öğrenci kapasitesi:250 Mevcut Öğrenci:196 Öğretmen Sayısı:21. Okulun eğitim süresi 4 yıldır.

Adres: Yenimahalle Sarıköy Gönen Tlf: 0266.7741441 Fax: 0266.7742585 Meil: scpl@mynet.com

17. Gönen Lisesi

 Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Düz lise ders müfredatı uygulanan okulun eğitim süresi dört yıllıktır. Modern bir okul binasına ve çevre düzenlemesine sahip bulunan okulun teknoloji sınıfı, çok amaçlı salonu, laboratuarı, spor üniteleri vardır.

Adres: Reşadiye Mahallesi. Çiçekkent Konutları aynı. Gönen Balıkesir. Tlf: 7630924

 

18. Anadolu Lisesi

“Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Düz lise ders müfredatı uygulanan okulda, İngilizce yabancı dil ağırlıklı eğitim verilir.  Eğitim süresi dört yıllıktır, sınavla öğrenci alır. Okulun teknoloji sınıfı, çok amaçlı salonu, laboratuarı ve spor üniteleri, kütüphanesi, müzik odası, resim odası, bilgisayar laboratuarı vardır.

Adres: Tırnova Mahallesi.33 Sk No:10 Gönen Devlet Hastanesi Yanı. Gönen Balıkesir. Tlf: 7620828 -7626010Emeil:Anadolu@gonen-meb.gov.tr

13.Kültür - Sanat        

1. Kültür - Sanat

        Belediyeye ait Belediye Konservatuarı Müzik Korosu ile daha önce belediye bünyesinde faaliyet göstermiş olan Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Korosu başta olmak üzere çeşitli müzik grupları, yerel ses sanatçıları, bestekâr, ressam, amatör fotoğraf sanatçıları, gazeteci, şair ve telif eser sahibi, araştırmacı, tarihçi - mütercim ve yazarlar da bulunmaktadır.

       Turizm Derneği bünyesinde oluşturulan ve yurt içi turnelere de katılan profesyonel seviyedeki  tiyatro grubu, Gönen Meslek Yüksek Okuluna ait öğrencilerden oluşan tiyatro ve müzik grubu ile lise ve ilk öğretim  okullarında amatör olarak çalışmalar yapan tiyatro grupları da faaliyetlerini sürdürmektedir..

İlçede birde kaymakamlığa ait, özel şahıslar tarafından işletilen 300 kişilik modern sistem kapalı sinema ve tiyatro salonu da bulunmaktadır.

         İlçede yıl boyunca yerel ve ulusal çapta, ortalama 20 tiyatro oyunu ile, 30 ‘ a yakın çeşitli konularda ve içeriklerde bilimsel konferans ve paneller de tertiplenmektedir.

         Sinema salonunda yerli ve yabancı filmler de gösterime girmektedir.

2.El sanatları

         İğne oyası yapımı, yağlı boya ressamlığı, ahşap boyama ve süsleme sanatı, ağaç oymacılığı, ağaç kaşık,  baston, kalaycılık, süpürgecilik, demircilik,  elde şişle çorap - kazak- yelek- hırka örümü,    karikatür yapımı, kitap kapak tasarımı, fotoğraf tasarımı, dergi ve gazete tasarımı, öküz ve kağnı arabası yapımı, kesme çiçek yapımı,  hediyelik süs ve takı eşyaları yapımı,  kepenek dokuma, elbise dikiş, kitap ciltleme, hat ve ebru sanatı,  ağaçtan keman ve saz yapımı, hediyelik ev eşyası yapımı,   kaval yapımı.

3.Kütüphaneler

     Gönen Ömer Seyfeddin İlçe Halk Kütüphanesi, Sarıköy Halk Kütüphanesi, Mehmet Ahmet Genç İlk Öğretim Okulu Kütüphanesi, Ömer Seyfeddin Lisesi Kütüphanesi, GönTAM İş - Meslek Tanıtım ve Araştırma Yayınları Kütüphanesi, İlçe Tarım Kütüphanesi.

4.Kitapevleri

Tevhit Kitapevi, ABC Kitap Kırtasiye, Yaysat Gazete ve Kitap bayii, GönTAM Kitap Evi, Referans Yayınları Gönen Temsilciliği.

5.Tiyatro Grupları

Turizm Derneği Tiyatro Gurubu, Gönen Meslek Yüksek Okulu Tiyatro Grubu ve okullara ait tiyatro gurupları bulunmaktadır. Okullara ait tiyatro gurupları tiyatro ekibindeki öğrencilerin okuldan mezun olmalarıyla birlikte sona ermektedir. Gönen Turizm Derneği Tiyatro Grubu, yarı profesyonel düzeyde ve oldukça iyi oyunlar sergileyebilen, bölge çapında faaliyet gösteren bir guruptur.

 

6.Müzik Grupları

Gönen Belediyesi Konservetuarı, Gönen Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Korosu.

7.Tarihi ve kültürel yapılar - kalıntılar. (Turizm bölümünde tarihi ve kültürel mekânlara bakınız)

8.Mimari yapılar

Şehirde eski medeniyetlere ve halklara ait evler ve tarihi yapılar tamamen ortadan silinmiş durumdadır. Ancak Osmanlı dönemine ait bazı evler ve han binaları hâlâ ayakta kalmasını başararak var olma yok olma mücadelesini sürdürmektedirler. Tarihi yapılara sahip çıkılmamaktadır. Sit alanı kararıyla korumaya alınan binalar, yasal mirasçıları tarafından tamamen çürümeye, yok olmaya terk edilmiş vaziyettedir. Birçok binalarda, kaçak kazı çalışmaları yapılarak, tarihi ve kültürel mirasımız olan değerli varlıklar sorumsuz ve acımasızca yok edilmiştir.

Seherhan, Konakhan en önemli tarihi Osmanlı mimarileri arasındaki eserler olup, bu gün de aynı ihtişamını ilgisizliğe rağmen korumaktadır. İlçeye 13 Km uzaklıktaki Çiftlikalan köyünde de Osmanlı dönemine ait mimari değere sahip binalar bulunmaktadır.

9.Folklor Grupları

Gönen Kafkas Kültür Derneği Folklor Grubu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Folklor Grubu, Mehmet Ahmet Genç İlk Öğretim Okulu Halk Oyunları ve Folklor Grubu, Ömer Seyfettin Lisesi Halk Oyunları Grubu, Ticaret Lisesi Halk Oyunları Grubu, Işıl İpek İlköğretim Okulu Folklor Grubu, Şehit Rahmi İlk Öğretim Okulu Halk Oyunları ve Folklor Grubu,  Yörükler Derneği Halk Oyunları Grubu, GönTAM Kültür Sanat ve Folklor Grubu, Gaybular Köyü Halk Oyunları Grubu.

10.Yerel Müzik Sanatçıları

Şerafettin TATLI, Kadir KABAKÇIOĞLU,

11.Farklı Sanat ve Etkinlikler

İğne oyacılığının dışında ilçede; keman, saz, baston, kağnı ve öküz arabası, ağaç kaşık yapımı, ağaç ve ahşap boyama, süpürge, sepet yapımı, kesme çiçekçilik, kalaycılık sanatları bulunmaktadır.

12.Gönen’le ilgili yayınlanan kitaplar (Yerel süresiz yayın)

Gönen ile ilgili en detaylı araştırmayı ve kitap yayınını tarihçi yazar Tacettin AKKUŞ yapmıştır. Dönemin belediye başkanı Hayati Köse’nin ilgi ve himayeleriyle 2001 yılında “Gönen ve Köyleri Tarihçesi” isimli 284 sayfalık, 1 hamur, büyük boy kitap ile ilçeye önemli bir eser kazandırılmıştır. Diğer bir kitap da “ Şifa Diyarı Gönen İlçesi” isimli eseriyle,  Dursunbeyli Tarihçi -Yazar Zekeriye ÖZDEMİR ‘e aittir.  Özdemir’in kitabı da hemen hemen aynı konuları içermekte olup,  daha geniş kapsamlıdır. Yine Belediye Başkanı Hayati KÖSE’nin bastırdığı,  28 sayfalık, 1 Hamur, renkli “Gönen Turizm Rehberi” kitabı da bulunmaktadır.

Gönenle ilgili diğer bir kitap da 1964 yılında Gönen Kalkınma Derneği tarafından çıkarılan “ Kalkınmaya Çağrı” isimli eserdir. Bu kitabı da Ankara’da oturan Prof Dr Bahri SAVCI ve bir gurup Gönen sevdalısı insanlar tarafından üç sayı halinde cep kitabı şeklinde yayınlayarak Gönen’e büyük hizmetler sunmuşlardır.

Gönen ile ilgili en detaylı, kapsamlı ve içerikli kitap şüphesiz bu, elinizdeki  “Gönen Rehberi” isimli kitaptır.

13.Ünlüleri - Gönen’den Yükselenler

Gönen, tarihi boyunca birçok medeniyetlere ve güzelliklere ev sahipliği yaptığı gibi, insanlara ve ülkesine faydalı onlarca, hatta yüzlerce değerli insanı da bünyesinde yetiştirmiştir.  Herkesin ve tüm Türkiye’nin hatta dünyanın bile bildiği tanıdığı isimlerin yanında daha nice isimsiz kahramanları da bulunmaktadır. Bunlara Ömer Seyfettin ile Gönenli Mehmet Efendiyi örnek olarak gösterebiliriz. Aslında insanlar, sadece,  öldükten sonra değer sahibi yapılmamalı, hatırlanmamalıdır. Ölmeden önce onların değeri anlaşılmalı,  bilinmeli, sahip çıkılmalı ve yararlanılmalıdır. Biz, Gönenli olup ta, ilçe ve ülke çapında, hizmetleri, üslendikleri görevleri ve eserleriyle tanınan, bilinen insanların hepsine ayrı ayrı özel değer veriyoruz ve tespit edebildiklerimizi burada yayınlıyoruz.

Önemli Not: Zorunlu olarak, ünlülerimizin burada sadece isimlerine yer veriyoruz. Ünlülerimiz halkımız için çok değerlidir, Gönen’in ve insanlığın gururudur. Onlar için, onların hayatlarını, eserlerini, çalışmalarını anlatan “Gönen’den Yükselenler” isimli yeni bir kitap hazırlığı yapmaktayız. Ünlülerimizin yakınlarından ve onları bilenlerden ellerindeki bilgi ve dokümanları bize ulaştırmalarını önemle rica ediyoruz.

Devlet, siyaset,  din,  bilim adamı, sanatçı, şair, yazar, gazeteci ve çeşitli önemli görevlerde bulunmuş, hizmetler üslenmiş, toplum tarafından bilinen, tanınan, sevilen ve unutulmayan simalardan ulaşabildiğimiz isimlere burada yer veriyoruz. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve başarılar, rahmetli olanlara Allahtan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Kültür - Sanat: Ömer SEYFEDDİN (Edebiyatçı - Roman Yazarı) Turan GÖNEN (Doktor - Şair), Halil Nusret Ertüz  (Gazeteci), Safiye Filiz (Ses Sanatçısı), Fecri EBCİOĞLU (Müzisyen - Bestekâr), Güzide Kasacı  (Sanatçı) Mualla Mukadder (Sanatçı), Mualla Omay (Sanatçı), Tacettin AKKUŞ  (Tarihçi Yazar) Yusuf AKDERE  (Ressam - Bestekâr), Hikmet KÜÇÜKKÖSE  (Tarihçi – Araştırmacı),  Ahmet ILGAZLI  (Muhabir)  İlhan ŞENEL  (Matbaacı - Gazeteci),  Dilek KÜÇÜKKÖSE (Halk Oyunları -Folklor Hocası)  Avukat Sezen ÖZAL (Yazar)  Burhan CAHİT ERALP (İşadamı  - Bestekâr), A. Kadir DEMİRCAN (Araştırmacı – Yazar / Radyo Televizyon Programcısı),  Avukat Aykut ÖZORAN  (Yazar)  Basri ÇAKIROĞLU  (Şair - Yazar) Özer KÜPELİ  (Tarihçi),   Kevser RUHİ    (Yazar), Şerafettin TATLI  (Ses Sanatçısı  - Bestekâr)

Akademisyen -  Din Adamı - Yazar: Gönenli Mehmet Efendi (Din alimi - Mütefekkir), Yahya Bin Yahşi Efendi (Mütefekkir - Yazar  - din alimi), Şeyh Ahmed Göneni (Din alimi)  Molla Ahmet Hoca ( Hafız yetiştiricisi) Prof. Dr. Ayhan SONGAR (Psikoloji Doktoru – Bilim adamı – Yazar) Prof. Dr. Nesimi YAZICI (İlahiyatçı - Yazar),  Abdullah URAR (Çarşı Camii İmam Hatibi) Prof. Dr. Kemal Işık, Prof. Dr. Necdet Köstem, Prof. Dr. Ramazan Sever, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu, Salih Zeki Efendi, Prof. Dr. Bahri Savcı (Anayasa Profesörü), Doç. Dr. Işık Şenkaya, Doç. Dr. Dinçer Uçak, Doç. Dr. Mehmet Ağan, Doç. Dr. Umur Türker, Doç. Dr. Hatice Ayhan, Doç. Dr. Ahmet Şeker, Doç Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU (Osmanlı Tarihçisi -Yazar)  Doç Dr Bülent ÖZDEMİR (Yazar) Prof Dr Kemal BARAN, Şefik KARAKAŞ ( Yazar), Recep DURMAZ

Asker: Korgeneral Erdinç Demirbilek, Amiral İzzet Gögen, Korgeneral Ferit Erkan, Korgeneral Nazmi Gönenli, Korgeneral Turan Bedirhan, Tuğgeneral Mustafa Ertural, Tuğgeneral Temel Bağ, 

Yönetici: Kavaklı Osman Bey (Siyasetçi - Belediye Başkanlığı), Atilla Aytek (Emniyet Müdürü), Hayati KÖSE (Siyasetçi - Belediye Başkanı 1994 -2004) 

Milletvekili: Yahya Pelvan Milletvekili 1950-1957)  Zeki YÜCETÜRK. (Milletvekili 1965 -1969) İlhan AKHUN              (Milletvekili 1965 -1969)  Kemal ERDEM  (Milletvekili 1969-1973)  Niyazi GÜLER  (Milletvekili 1969 -1973),  Önder KIRLI  (Milletvekili 1985-1990)  Hüseyin BALYALI  (Milletvekili 1990 - 1994)  Turhan ÇÖMEZ  (Milletvekili 2002 - 2007) Salih MEHMET ASLAN (Görme Özürlü – Gazete yazarı – Türkiye Engelliler Derneği Balıkesir  Şube Başkanı – Devlet Has Müd Yrd)

Diğer Koç Mehmet Pehlivan, Nail Gönenli, Şakir Balkır Gönenli, Mehmet Cemal, Saim Onan, Mustafa Nevzat Bişak, Cavit Cav, Baba Hüsnü,  Halil Ekici, Cemal Gönen, Kemal Uzun, İlhan Vardar, İrfan Solmazer, Cemal Cimcoz, Sükan Tangüner, Mahmut Mazhar Bayram Hoca, Onur Aydın

Ömer SEYFETTİN Ömer SEYFETTİN 28 Şubat 1884’de Gönen’de doğmuş ve ilk tahsilini Gönen’de yapmıştır.  Asker bir ailenin oğludur. Harbiye okulunu bitirip 1903 yılında teğmen rütbesiyle kıtaya çıkmıştır. Askerlik mesleğini sürdürürken 1910 yılında görevinden yazarlığı tercih edip istifa etmiş Selanik’te yayın yapan Genç Kalemler dergisinde yazarlığa başlamıştır. 1912’de Balkan Harbine katıldı. Yahya Kalesini savunurken Yunanlılara esir düştü. Vatana döndüğü zaman tekrar yazarlığa başladı. 1914 yılında başladığı öğretmenlik mesleğini ve yazarlığı ölümüne kadar sürdürdü. Nedeni bilinmeyen bir hastalıktan dolayı 6 Şubat 1923’de vefat etti. Mezarı İstanbul’da Kuş Dilinde Mahmut Baba türbesindedir. Çok genç bir yaşta ölmesine rağmen edebiyat alanında çok kıymetli eserler                          bırakmıştır.

        Çocukluğu Gönen’in Karalarçiftliği köyünde geçen yazar ,’’And’’ve’’Kaşağı’’gibi hikâyelerinde çocukluğunun burada geçtiğinden bahsetmektedir. Yazar romanlarındaki kahramanlarını gerçek hayattan almıştır. Gizli Mabet, Yüksek Ökçeler, Bahar ve Kelebekler, Efruz Bey, Harem, Turan Masalları, Yarınki Turan Devleti, Vatan ve Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür gibi eserleri, kendisi hayatta iken yayınlanmıştır. Her yıl Gönen’de Ömer Seyfettin’in ölüm yıldönümü düzenlenen bir dizi etkinliklerle kutlanmakta ve Gönen Belediyesi tarafından ödüllü Ömer Seyfettin Hikâye yarışması düzenlenmektedir.

 Gönenli Mehmet Efendi: Gönenli Mehmet Öğütçü Hoca 1901 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Osman Efendi, Annesi Fatma Hanım’dır. İlk tahsilini Hafız Abdullah Efendi’den almıştır.1920 de İstanbul’a gelerek Sezerli Ahmet Şükrü Efendi’den ders almaya başlamıştır. 1925 yılında icazetini aldıktan sonra İstanbul İmam Hatip Okuluna girerek tahsilini pekiyi derece ile tamamlamıştır.

İstanbul’da Hacı Bayram-ı Kaftanı, Hacı Hasan ve Üçbeş camileriyle Sultan Ahmet camilerinde vazife yapan Gönenli Mehmet Efendi, 2 Ocak 1991 tarihinde İstanbul Fatih’teki evinde vefat etmiştir. Kırk yılı aşkın hizmeti olan Mehmet Efendi halk arasında ’’Gönenli Hoca’’olarak bilinmektedir. Kendi adına Gönen’de büyük bir cami ve dört katlı muhteşem bir küllüye inşa edilmiştir. Gönenli Mehmet Efendininde her yıl ölüm yıldönümü kutlanmaktadır.

       Yahya Bin Yahşi Efendi: Emir Sultan Hazretlerinin halifelerindendir. İslam alimi  - yazar ve İlim adamıdır. 1436 da vefat etmiştir. Eserleri: Şehri Şerhati İslam  - Menakibi Emir Sultan –Envarülkulüp – Menakibi Şeyh Mehmet Bin Akhisari –Sahai Azami-Makteli İmamı Hüseyin –Divan-ül Ahinat – Mevlüdü Nebevi dir.

14.Resmi Kurumlar

 1. Kamu Kuruluşları ve Görevleri

İlçe düzeyinde 45 adet resmi kurum temsilciliği ve bunların bazılarının da alt hizmet birimleriyle birlikte toplam 105 civarında resmi kurum bulunmakta olup, bu sayı 89 köy muhtarlığının da dahil edilmesiyle 194 ‘e çıkmaktadır.

Alt birimleri ve bağlı kuruluşları bulunan resmi kurumlar ise;  Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Sağlık Grup Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı kurumlarıdır. Resmi kurumların Cumhuriyet Savcılığı, Bankalar, Yüksek okul, Türk Telekom, D.S.İ ve Tedaş dışındaki kuruluşların tamamı kaymakamlık ile koordineli ve bağlı olarak hizmet yürütmektedir.

2.İlçede Bulunan Resmi Kurum ve Kuruluşlar Şunlardır

Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Emniyet Müdürlüğü, Askerlik Şubesi Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı,  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, Orman İşletme Şefliği, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Gönen Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, İlçe Halk Kütüphanesi, Kapalı Ceza ve Tutuk Evi, Sivil Savunma Müdürlüğü, Seçim Kurulu Başkanlığı, Köy Hizmetleri Şefliği, İcra İflas Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, PTT Müdürlüğü, Türk Telekom İşletme Şefliği, Tedaş İşletme Şefliği, Karayolları Şantiye Şefliği, Tahirova Tarım İşletme Müdürlüğü, Ziraat Bankası Müdürlüğü,  Halk Bankası Müdürlüğü, Gönen Ovası Sulama Birliği Başkanlığı, Köylere ve Üreticilere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı,  Gönen Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığı, 

3.Kaymakamlık

 İlçenin en üst düzeydeki resmi kurumudur, mülki idare amirliğidir.  İlçe genelinde çeşitli bakanlık ve devlet kurumları bünyesinde hizmet veren resmi birimler ilçede doğrudan kaymakamlığa bağlıdır.  Daireler tüm yazışmalarını, faaliyetlerini kaymakamlığın bilgisi ve izniyle, kaymakamlıkla koordineli ve kaymakamlığın sorumluluğunda yürütür. Kaymakam ilçede devletin ve hükümetin temsilcisi konumundadır. Kaymakamlık, resmi birimlerin çalışmalarını denetler, kontrol ve koordinesini, sağlıklı bir şekilde çalıştırılmasını sağlar. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığı tarafından kararname ile atanırlar.

Bağlı Kuruluşları - Hizmet Birimleri: Yazı İşleri Müdürlüğü, Dernekler Bürosu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Özel İdare Müdürlüğü, Köylere ve Üreticilere Hizmet Götürme Birliği.

Adres:  Akçaali Mah. Hükümet Meydanı. Tlf: 0266,7621001 Fax: 7620835 Meil: gonenkaymakamlik@ttnet.net.tr

4.Cumhuriyet Başsavcılığı

Adalet Bakanlığına bünyesinde görev yapar. Kişi veya kurumlar tarafından yapılan şikâyet başvurularını alır. Bunlar hakkında gerekli araştırma – kovuşturma işlemlerini yürütür. Delilleri toplar, sanıklar hakkında ilgili mahkemelerde kamu davası açar. Açılan bu davalarda kamu adına iddia makamı olarak görev yapar.

Adliye Teşkilatının Diğer Birimleri: Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Gönen Kapalı Ceza ve Tutuk Evi, İcra ve İflâs Müdürlüğü.

Adres:  Akçaali Mah. Hükümet Meydanı. Tlf: 0266.7620700 - 7627014 Fax: 7620370

5.Belediye Başkanlığı

Devletin il ve ilçelerde doğrudan halka yönelik olarak yerel hizmetleri yürütmek üzere oluşturduğu resmi bir kamu kuruluşudur. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bağlıdır, katma bütçeli bir kamu kuruluşudur, hazineden ödenek alır.  Belediye başkanları her beş yılda bir seçimle işbaşına gelirler. Belediye başkanı seçilen kişi, devlet memuru statüsüne geçmiş sayılır.

Belediye; şehrin altyapı, çevre düzenlemesi, çevre sağlığı, ulaşım, temizlik,  yol, su, kanalizasyon, imar, şehir plânlaması, emlâk,  çöp toplama, sosyal, kültürel ihtiyaçlarına yönelik olarak ve muhtelif türlerde halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yürütür, şehir için kalıcı planlama ve projelendirme çalışmalarını ve uygulamalarını gerçekleştirir. Halkın sorunlarına kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretir ve uygular. Hizmetlerini, şehir merkezinde, belediye mücavir alan sınırları içerisinde yürütür.

Bağlı Kuruluşları - Hizmet Birimleri:

Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü,  Özel Kalem Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü,  Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem Müdürlüğü,  Su işleri, Emlâk İşleri, Zabıta Amirliği, İtfaiye Amirliği, Sağlık Evi Müdürlüğü, Hâl Müdürlüğü, Şantiye Şefliği, İmar Müdürlüğü,  Park ve Bahçeler, Konservatuar Müdürlüğü birimleri bulunmaktadır.

Adres: Akçaali Mah.Atatürk Caddesi.No:5 Gönen Tlf: 0266. 7621845 – 46 /  Fax:0266,7623337

 Internet:www.balikesirgonen.bel.tr  / Meil adresi: info@balikesirgonen.bel.tr

6.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı – Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlıdır.  İlçe ve köylerindeki okulların, diğer eğitim kurumlarının, öğretmen,   personel, kadro, özlük işleri,  bina ödenek, yapım – onarım ve taşımacılık işlemlerini yürütür.

Alt birimleri ise: 29 adet İlk Öğretim Okulu, 12 adet Lise ve dengi okul ile Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmen evi müdürlüğüdür.

Adres: Kurtuluş Mah. Kızılay Cad. Gönen: Tlf: 7623997 www.gonen-meb.gov.tr

7.Gönen Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı - Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı – Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak görev yapar.

           Meslek Yüksek okul statüsünde olup iki yıllık eğitim öğretim verir. Muhasebe programı, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma programı, Bilgisayar programlama,  Turizm ve Otelcilik alanlarında eğitim öğretim yapmaktadır. Okul 2005 yılından itibaren şehir dışındaki yeni binasına taşınmıştır.  

Adres: Karşıyaka Mah. Babayaka Yolu Üzeri.  Gönen Tlf: 7620868 Fax: 7626867 Site:www.balıkesir.edu.tr

8.Tarım İlçe Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı – Balıkesir İl Tarım Müdürlüğüne bağlı bir kuruluştur. Hayvansal, tarımsal, bitkisel üretim alanlarında köylünün, üreticilerin, çiftçilerin eğitilmesi, bilgilendirilmesi,  her türlü devlet desteklemelerinden yararlandırılması, kontrol ve koordinesi hizmetlerini yürütür. 

 Hayvanlara yönelik olarak hayvansal hastalıklarla mücadele, aşılama, kulak küpesi, pasaport, kontrol ve sevk hizmetleri, işyerlerinde gıda kontrolleri, süne mücadelesi, bitki hastalıkları,  tarımsal desteklemeler, hayvancılık ve süt desteklemeleri, mera çalışmaları, çeltik kayıt ve ruhsat işlemleri, zirai makine ve çalışmaların denetimi, amatör balıkçılık belgeleri, yeşil kart- sağlık karnesi- yaşlılık maaşı için hayvansal ve tarımsal gelir hesaplamaları, zirai bilirkişilik,  çiftçi - üretici eğitim ve organizasyonları, tohumluk buğday ve meyve fidanı tedarikleri, toprak, yaprak, süt analizleri, kamu kurumu ve özel şahısların istediği çeşitli bilgi ve belgelerin veriliş hizmetlerini yürütür.

Alt birimleri: Hayvan sağlığı, Bitki Koruma, Proje,  Destekleme, İlçe Tarım Laboratuarı, İlçe Tarım Kütüphanesi.

Adres: Kurtuluş Mah. Kızılay Caddesi. İlçe Tarım Müdürlüğü binası. 2 Kat. Tlf:7621052 Fax:7623991

9.Sağlık Grup Başkanlığı

Sağlık Bakanlığı – Balıkesir Sağlık İl Müdürlüğüne bağlıdır. İlçede tüm sağlık kuruluşlarının üst koordinatör birimi ve kamu kurumu adına temsilcisi konumundadır.  İlçede tüm sağlık hizmetlerinin tek kanaldan yürütülmesini ve koordinesini sağlar.

Alt birimleri ve hizmet üniteleri için: Sağlık bölümüne bakınız.

Adres: Gündoğdu Mah. Tlf: 7629985 Fax:7629984 İnternet Sitesi: www.gonensgb.sağlık.gov 

10.Gönen Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı – Balıkesir Sağlık İl Müdürlüğüne bağlıdır. İlk kuruluşu 1923 dür. 1973 yılında geliştirilerek 50, daha sonra 100  ve en son olarak ta 200 yataklı  devlet hastanesine  dönüştürülmüştür.

Hastanenin Servisleri: Acil servis, Göz, Dahiliye, Genel Cerrahi, Ortopedi, Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları, Beyin Cerrahi, Üroloji, Anestezi ve Reanimasyon, Nöroloji, K.B.B, Diş, Biyokimya, Mikrobiyoloji Laboratuarı, Kardiyoloji ve Koroner Yoğun Bakım,  3 salonlu Ameliyathane, diyaliz ünitesi ve kan merkezi servisleri bulunmaktadır. 

Personel olarak ta: 19 uzman doktor, 9 pratisyen tabip, 2 diş hekimi, 2 eczacı, 31 hemşire, 34 ebe, 3 anestezi teknisyeni, 5 laboratuar teknisyeni, 6 röntgen teknisyeni, 6 sağlık memuru ve diğer idari personel ile birlikte toplam129 personel görev yapmaktadır.

11.Emniyet Müdürlüğü

 İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlıdır. Şehrin asayiş trafik ve emniyet hizmetlerinden sorumlu olup yirmi dört saat kesintisiz hizmet yürütür.  Halkın huzur ve güvenini sağlayıcı her türlü emniyet tedbirlerini alır ve asayiş hizmetlerini yürütür. Görev alanı belediye mücavir alan sınırları içerisidir. Asayış ve huzurun sağlanmasında,  suçların önlenmesi ve suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesinde halk ile iç içe – polis vatandaş işbirliği ile görevlerini yaparlar. Polis, bekçi ve sivil memur kadroları vardır. Geceli – gündüzlü olarak görev yaparlar. Yaya, motorize, sivil ve resmi ekip devriyeleri ile şehirde görev yaparlar. 

Bağlı Kuruluşları - Hizmet Birimleri: Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği,  Asayiş Büro Amirliği, Polis Merkez Amirliği – Ruhsat Büro Amirliği, Güvenlik Büro Amirliği, Terörle Mücadele Büro Amirliği,   Olay Yeri İnceleme Bürosu hizmetleri bulunmaktadır.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği binası, şehir çıkışında Tütüncü yolu üzerinde bulunmaktadır.

Adresi: Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. Tlf:7624196

12.İlçe Jandarma Komutanlığı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı olarak görev yapar.  Polisin görev alanı ve belediye  mücavir alan sınırları dışında kalan kırsal bölgelerde asayiş ve güvenlik hizmetlerini sağlamakla görevli kolluk kuvvetidir..

Alt birimleri; Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Sarıköy Jandarma Karakol Komutanlığı, Denizkent Jandarma Karakol Komutanlığı, Buğdaylı Jandarma Karakol Komutanlığı olarak 4 yerde ek hizmet binası bulunmaktadır.

Adres: Gündoğdu Mah. Manyas Yolu üzeri. Gönen. Tlf: 7621004 Fax: 7627575 762

Sarıköy Jandarma:7741029 Denizkent Jandarma:7847518 Buğdaylı Jandarma:7815325

13.Askerlik Şubesi Başkanlığı

Milli Savunma Bakanlığı bağlı bir kurumdur. Asker alımı işlemlerini yürütür.

Adres:   Malkoç Mah. Hükümet Meydanı Tlf: 7621045  Fax: 762 0845

14.Vergi Dairesi Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı -TC Gelir İdaresi Başkanlığı - Balıkesir  Vergi Dairesi Başkanlığı – Gönen Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak hizmet yapmaktadır.. Her türden vergi mükelleflerine ait vergi tahakkuku, tahsilâtı, inceleme ve denetimini yapar, takip ve tahsil edilmesi gereken 6183 sayılı kanuna tabi her türlü devlet alacaklarının tahsilâtlarını gerçekleştirir.

Gelir, stopaj, kurum, katma değer vergisi, mükelleflerin tarh ve tahakkuk işlemleri, veraset, intikal, motorlu taşıtlar, harçlar, para cezalarının takip ve tahsilâtlarını gerçekleştirir.

Vergilendirme, Muhasebe ve Kovuşturma bölümleri ile hizmet yürütür.

Adres:Kurtuluş Mah. Yeni Manyas Cad. No:3 Gönen Tlf: 7621677-7622733-7624783 - Fax:7623852 İnternet: www.maliye.gov.tr www.gelirler.gov. tr

 

15.Mal Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı – Balıkesir Defterdarlığına bağlıdır. Genel bütçeli kurumların maaş, yolluk, emekli sandığı ve çeşitli hizmet kalemlerinin devlet adına ödemelerini ve harcamalarını yapar.

Alt Birimleri: Milli Emlâk Servisi.  Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların satış, kiralama,  ecri misil, tahsis ve korunması işlemlerini yürütür. Resmi dairelerin demirbaş işlemlerini takip eder.

Hazine avukatlığı: Genel bütçeli idarelerin adli yargıda temsilciliğini ve hukuki işlemlerini takip eder.

Muhasebe servisi.  Genel bütçeli dairelerin harcamalarını gerçekleştirir ve kayıtlarını tutar. Adres: Hükümet Konağı Kaymakamlık Binası 1 Kat.  Muhasebe: Tlf: 0266.7624758 Müdürlük: 7621009

16.İlçe Müftülüğü

Başbakanlık bünyesindeki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Devlet Bakanlığına bağlı olarak hizmet yapar.  Müftülük, halkın dini konularda aydınlatılmasını, din hizmetlerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlar. Görevli İmam Hatip ve diğer personelin idari ve özlük işlerini yürütür. Camiler ve Kuran Kurslarından sorumludur. Halkın her türlü dini sorularına cevap verir, dini konularda bilgilendirir, çeşitli programlar tertip eder.

 Hizmet Birimleri: Ekrem Gürel Eğitim Merkezi,  Mehmet Gürel Kur’an Kursu, Mehmet Efendi Yatılı Kız Kur’an Kursu, Paşaçiftlik Kur’an Kursu, Sarıköy Kur’an Kursu, Gündoğan Kur’an Kursu, Malkoç Kur’an Kursu ile şehir merkezi ve köylerinde toplam 135 adet cami ve mescitten sorumludur.

Adresi: Akçaali Mah. Ömer Seyfeddin Sk. (Çarşı Camii arkası) Tlf: 02667621801

17.Nüfus Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluştur. İlçe Müdürlüğü olarak, ilçenin genel nüfus işlemlerini yürütür. Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evlat edinme, nüfus cüzdanı çıkarma ve değiştirme, evlenme cüzdanı ve uluslar arası aile cüzdanı çıkarma,  yenileme işlemleri ile ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi düzeltme, sağlık karnesi ve veraset işlemleri ile birlikte tüm resmi dairelerin ve vatandaşların talep ettikleri bilgi ve belgeleri verir. Ayrıca nüfus kayıtlarındaki eksik ve yanlışları düzeltir. Önemli demografik yapıya ait, istatistikî bilgilerin kayıt ve arşivlerini tutar.

 Adresi: Malkoç Mah. Yurt Sk.1 kat Tlf: 0266. 7624751  (Yeni Gönen Meslek Lisesi binası 1 kat)

18.Özel İdare Müdürlüğü

İç İşleri Bankalığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bağlı bir kamu kuruluşudur.  İllerde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine, İlçelerde doğrudan kaymakama bağlı olarak hizmet yürütür. Müdürlük statüsündedir.  Belediye sınırları dışında kalan bölgeler ve köylerden sorumludur. Muhtarların her türlü idari ve özlük işlerini düzenler. Köylerin taşınmaz mallarının kayıtları ve işyeri ruhsatlandırma işlemlerini yürütür. Köy yardımları, ilköğretim okulları taşıma giderleri ve bina tadilatları, sağlık ocaklarının bakım ve onarımları türünde işleri yürütür. Bağlı kuruluşu ve alt birimi yoktur.

 Adresi: Akçaali Mah Kızılay Caddesi.  75/A  (Şehit Rahmi İlk Öğretim Okulu Karşısı) 0266,7621158

 

19.Tapu Kadastro Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kuruluş, Gönen ve köyleri çapında harita, pafta ve plânlarının, tüm taşınmaz malların ilk tesis kadastro çalışmaları ile, talebe bağlı olarak taşınmazların, ölçümü, cins değişikliği ve tapuya tescil haritalarının kontrolünü ve teknik hizmetlerini yürütür.

Adres: Malkoç Mah. Kaymakamlık Binası arkası (Eski İlçe Tarım Müdürlüğü binası) Tlf:7621822  Fax:7623601 Gönen

20.Tapu Sicil Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına  – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Özel ve tüzel kişiler adına, her türlü gayrimenkullerin tapu sicil işlemlerini yerine getirir. İlçedeki ev,  dükkân, arsa, bahçe, tarla, orman, mera türündeki taşınmazların kayıtlarını, satış,  bağış, ölünceye kadar bakma şartıyla devir, ipotek işlemleri, intikal, kat mülkiyeti, trampa, vasiyet işlemleri, taksim, kamulaştırma ve çeşitli gayri menkullerle ilgili kayıt ve tescil işlerini yürütür.. Kamu kurum ve kuruluşları ile halkın her türlü bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılar.

Adres: Akçaali Mah Cum Cad. Ekmekçi İşhanı.  Kat 4. Tlf: 7621147 Fax: 7623150

21.Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı – Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlıdır.  Sanayi ve meslek dallarına ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan ve Eski adı Çıraklık Eğitim Merkezi olan kurumda 113 ayrı mesleki bölüm bulunmaktadır. Okulda 393’ü çırak, 130’u kalfa olmak üzere toplam 523 kişi meslek eğitimi almaktadır. Bu kurumun eğitimine katılıp belge alınmadan hiçbir esnaf iş yeri açamamaktadır.  18 eğitim öğretim personelinin görev yaptığı okulda,  bir iş yerinde çalışan kişiler kayıt yaptırıp öğrenci olabilmektedir.

Toplam olarak 113 ayrı dal ve branşta dalda eğitim veren okulun başlıca meslek alanları ise:

Tesviyecilik, Metal işleri, Kıymetli taş ve metâl işlemeciliği, Tesisatçılık, Elektrikçilik, Motorculuk, Elektronik, Dökümcülük, Modelcilik, Döşemecilik, Ağaç işleri, Matbaacılık, Terzilik, Berberlik, Seramikçilik, Cam işlemeciliği, Protezcilik, Tekstil, Halıcılık, Ayakkabıcılık, Dericilik, Otelcilik, Yiyecek hazırlama ve pişirme, Konfeksiyon, Yapıcılık, Fotoğrafçılık, Taşçılık, Plastikçilik, Karosercilik, Tekne imalatçılığı, Saatçilik, Çiçekçilik, Kuru temizleme, Avizecilik, Reklâm tabelacılığı, Satış elemanlığından oluşmaktadır..

İnternet adresi: www.gonenmem.com Tel: 0 266 7621523 Faks No: 0 266 7626862 Adres: Gündoğdu Mh. Yeni sanayi sitesi Gönen/Balıkesir.

 

22. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

        Milli Eğitim Bakanlığı – Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Halk eğitimini temel alan merkez ihtiyaç olan her alanda kurs açıp eğitim düzenleyebilmektedir. 2005 yılı itibariyle toplam 33 dalda kurslar ve eğitimler düzenleyen merkezin kurslarına yılda ortalama 350 kişi katılarak belge sahibi olmaktadır. Her yıl düzenlenen iğne oyası yarışmalarını da bu merkez düzenlemektedir. Merkezde bir kursun açılabilmesi için, en az 15 kişilik talebin bulunması gerekiyor.

Merkezin düzenlediği kurslar: Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayar Programcılığı, İnternet Kullanım Kursu, Makine nakışı, Giyim, Halk oyunları, Avcı eğitimi, El Sanatları, İngilizce, Muhasebe, Daktilografi,  Mefruşat ve ev tekstili,  Parça birleştirme, Kumaş boyama, Ahşap boyama, Takı kursu, İğne oyacılığı, Çiçek yapımı, Ebru ve hat kursu, Desen çizim kursu, Balık ağı örücülüğü, Arıcılık, Budamacı yetiştirme kursu, Kalorifer ateşçiliği, Doğalgaz kalorifer ateşçiliği,  Ev pansiyonculuğu, Garson yetiştirme kursu, Masör yetiştirme kursu, Satış elemanı tezgâhtar yetiştirme kursu, Kuaförlük, Okuma yazma, Matematik, Satranç kursu, Aerobik kursu, İlk yardım ve sağlık bilgisi, Bağlama kursu.

Adres: Gündoğdu Mah. Tütüncü yolu üzeri Trafik Ekipler Amirliği yanı. Gönen Tlf:0266.7621099 İnternet:www.halkeğitim@gonen-meb.gov.tr

23.Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü (DSİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Şehrin  arazileri ve yerleşim birimlerini taşkından korumak, arazilerin sulama ihtiyacını karşılamak, nüfusu 100 bin’in  üzerindeki il ve ilçelerin içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla  barajlar, göletlerin kuruluşlarını gerçekleştir..  Görevleri;  Taşkın tesisi, dere yatağı, baraj ve gölet yapımları ve sulama şebekesi işlerini yapar.

 DSİ Gönen de, Gönen ovası sulaması ve inşaatı, içme suyu ve sulama ihtiyacının karşılanması konularında araştırmalar, projeler ve çeşitli çalışmaları yürütmektedir. Su arama, su getirme, baraj ve gölet kuruluşları ve çalıştırılması,  su ve sulamayla ilgili altyapı ve kanalizasyon işlerini  yürütür..

Adres: Karşıyaka Mah. Çanakkale Yolu üzeri Tlf: 7623585 – Fax:  762 2090

24.PTT Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşudur.  Kısa adı PTT olup, Posta Telgraf Telefon adıyla da anılmaktadır.

Sunduğu hizmetler olarak:

Posta, telgraf, fax hizmeti, ev ve cep telefonları - elektrik faturası tahsilâtları, kredi kartı tahsilât - ödeme ve havale işleri,  kontur yükleme ve telekart satışları, otomasyon sistemi üzerinden ON lain yurt içi ve dışı havale ve ödeme hizmetleri,  yurt içi ve dışı döviz ödeme ve havale kabul,  yurt içi ve yurt dışı koli, sigortalı koli, ödemeli koli kabul ve teslimatları, kargo taşımacılığı, basılmış kâğıt dağıtımı, mektup, tebrik, posta kartı, dergi, gazete kabul ve dağıtım hizmeti, pul satışı, toplu posta gönderisi, Yurtdışı Elektronik Havale Hizmetleri,  Uluslar arası bankacılık hizmetleri, adres bankası hizmetleri, tebligat, vergi tebliği kabul ve teslim hizmetleri, posta çek hesapları, Post net hizmetleri,  Acele Posta servisi hizmetlerini sürdürmektedir.

Adres: Akçaali Mah. Atatürk Cad. No:3 Gönen Tlf: 7621000 Fax:7625050 İnternet adresi: www.ptt.gov.tr

25.Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Devlet Bakanlığı – Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet yapmaktadır. Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak, vatanını milletini seven, dinamik ve sportmen bir nesil yetiştirmek amacına hizmet etmek üzere türlü etkinlikler, organizasyonlar, spor müsabakalarını tertipleyen kuruluşun, garaj arkasında dev bir kapalı spor salonu ve Gönen açık futbol sahası bulunmaktadır. Kapalı salonda her türlü sportif çalışmalar, sergiler, gösteriler tertiplenebilmektedir. Acık futbol sahasında da milli bayramlara ait törenler ve futbol müsabakaları tertiplenmektedir.  

Adres: Fahri Dilmaç Kapalı Spor Salonu. Garaj Arkası. Tlf: 7629997

26.Sivil Savunma Müdürlüğü

İç İşleri Bankalığına bağlı bir kuruluştur.  Ana görevi; olağanüstü hallerde,  deprem, sel, kasırga, yangın v.s türdeki halkın zarar göreceği afetler için önceden gerekli her türlü tedbirleri, önlemleri almak, halkı bilgilendirmek, eğitmek, duyarlı hale getirmektir.  Herhangi bir afet durumunda ise arama, kurtarma, barınak ve türlü yardım çalışmalarının devlet adına organizasyonunu ve yönetimini sağlamaktır.

Sivil savunma planlamaları ile ilçe milli alarm muhtırası, afet planlaması, nükler, biyolojik ve kimyasal silahlar ile ilgili çalışmaları yürütür. Halk eğitimleri, mükellef eğitimi, kurtarma ekipleri eğitimi ve okullarda öğrenci eğitimlerini sağlar. Her an afet olacakmış gibi hazırlık çalışmalarını yürütür ve gündemden hiç düşürmez, halkı bilgili ve teyakkuz halinde tutar.

Adres: Malkoç Mah. Hükümet Konağı. 1 Kat. Tlf. 7625087 Fax: 7620835

27.Meteoroloji Müdürlüğü

        Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmet yapan kuruluş, meteorolojik bilgileri, iklim değerlerini elde etmek için kurulmuştur. Daire 07. ile 21.00 saatleri arasında görev yapmakta olup, otomatik istasyon ile de 24 saat görev sürdürülmektedir. Balıkesir de meteoroloji teşkilatı Dursunbey, Bandırma, Gönen, Erdek, Burhaniye ve Ayvalık’ta bulunmaktadır.

   Meteoroloji müdürlüğü özel olarak kurduğu ölçüm cihazları ve istasyonuyla doğrudan uydu bağlantılı olarak çalışmaktadır. Uydu bağlantılı meteorolojik cihazlar vasıtasıyla hava durumu tahminleri, geriye dönük hava raporları, rüzgâr ölçümü, hava basıncı ölçümü,  hava sıcaklığı ve toprak sıcaklığı ölçümü, yağış oranları, nem durumu,  güneşlilik ölçümlerini ve hava kritiklerini yapar.

Müdürlük bölge ve ilçe düzeyindeki önemli meteorolojik gelişmeleri, hava raporlarını resmi ve özel kurumlara, çiftçi kuruluşlarına, halka duyurmak ve bilgi sahibi yapmak için çalışır.

Üreticiler; sulama yapacaksa sulamadan önce, gübreleme, ekim ve hasat yapmadan önce, pazarcılar pazara çıkmadan önce meteorolojik bilgileri ve hava tahminlerini buradan alırlar, buraya mutlaka danışırlar.

 Müdürlük isteyen herkese istedikleri takdirde telefon ile günlük ve haftalık hava raporlarını tahmini bilgi ve sözlü yorum olarak sunmaktadır.  Başta üreticiler olmak üzere çeşitli alanlardaki iş sahiplerinin hava şartlarından etkilenmemeleri, iş plânlarını hava şartlarına uygun olarak ve dikkate alarak yapmaları için meteorolojiye müracaat etmeleri tavsiye edilmektedir.

Adres: Karşıyaka Mah. Çanakkale Yolu üzeri. No:1 Gönen Tlf: 7621823- Fax:7621823

28.Türk Telekom İşletme Şefliği

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Türk Telekom anonim şirketi olarak, % 65 özel, % 45 kamu sektörüne ait hisseleriyle özel hukuk kurallarına tabi bir kuruluştur.

Ülke genelinde genel telefon iletişim ve haberleşme hizmetlerini yürütür. Ev, işyeri ve araç telefonlarının tahsisini, ücretlendirilmesini ve tahsilât işlemlerini yapar. Türk Telekom’un; ADLS, data, Internet, mobil telefon, çağrı, kablo TV, telekart ve ankesör olmak üzere bireysel hizmetleri de bulunmaktadır.

 Telefon abonelik hizmetleri, telefon kullanma kılavuzu ve müşteri hizmetlerini, telefon bağlama, telefon hatları bakım ve tamirat işlemlerini yürütür.

Adres: Akçaali Mah. Belediye binası yanı.  Gönen Internet Adresi: www.türktelekom.gov.tr. Türk Telekom Gönen: 5553720 Müşteri Hizmetleri:5553725 Fax: 5553730  Genel Müşteri Hizmetleri. 4441444 Normal Santral:0266. 7623333

29.Orman İşletme Şefliği

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olan kuruluş,  Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmet sunmaktadır.  Gönen’de Gönen Orman İşletme Şefliği ile Aladağ Orman İşletme Şefliği adında iki tane şeflik bulunmaktadır. Başlıca hizmet alanları ise;

         Ormanları korumak, miktarlarını çoğaltmak, ağaçlandırma çalışmalarını yapmak, orman kadastrosunun yapılmasını sağlamak, orman kesimlerini kontrol ve koordine etmek,  sahipli yerlerden kesim vermek, köylünün odun ihtiyacını karşılama çalışmaları, orman kesimleri, nakliyesi ve satışlarını gerçekleştirmek, orman yangınları ile mücadele, verimsiz ormanları verimli hale getirme, kanunsuz orman kesimi - işgali ve zararlarını önleme- koruma ve cezai işlemleri uygulama, ormancılık hizmetleriyle ilgili gerekli olan yol, altyapı, bina ve her türlü teknik, fiziki, yapısal çalışmalarını devlet ve kamu adına yürütür.

Adres: Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No:70 Gönen Tlf: 7622024

30.Tahirova Tarım İşletme Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüne bağlı olan kurum, devletin örnek ve öncü üretim çiftliklerindendir.

İşletme 1957 yılında Türk ve Alman hükümetlerinin başarılı tarımsal üretim tekniklerini Türk çiftçisine göstermek ve örnek teşkil etmek amacıyla kurulmuştur. 10.012 dekar bir alan üzerinde kurulu işletme; bitkisel üretim ve hayvancılık alanında faaliyet göstermektedir. Ülke çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli tohumluk ve damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlamakta ve ayrıca ülke ekonomisine gelir ve kâr elde etmek için çalışmaktadır.

İşletmede; Çeltik, buğday, hibrit dane mısır,  fiğ, yonca, silajlık mısır, bodur elma, zeytin yetiştiriciliği ile birlikte, süt sığırcılığı,   siyah-alaca sığır ırkı üretimi de yapılmaktadır.

Adres: Çanakkale yolu üzeri. Çifteçeşmeler Köyü.  P.K 10901 Gönen Balıkesir Tlf:0266.7848130  0266.7847617 Fax:7847505

31.Kapalı Ceza ve Tutuk Evi

Adalet Bakanlığı – Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne, ilçede de Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bir kuruluştur. Çeşitli suçlardan hüküm giyen ve mahkûm olan tutukluların kapalı sistem ceza evi ortamında cezalarını çektikler bir ceza evidir. Ceza evinin güvenliğini İlçe Jandarma Komutanlığı sağlamaktadır.

Adres: Reşadiye Mah. Tütüncü Yolu üzeri. Gönen: Tlf: 7621928

32.Seçim Kurulu Başkanlığı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bağlı bir kuruluştur. Mahalli idareler ve genel seçimlerin seçmen kütükleri ve listelerinin hazırlık çalışmalarını, sandık kurullarını, sandıkların dağıtımını, açılmasını, oyların tasnifini,  sayımını ve itirazların sonuçlandırılmasını sağlar.

Adres: Hükümet binası. 1 Kat.  Gönen Tlf: 7622951

33.İcra İflâs Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı – İcra ev İflâs Genel Müdürlüğü  - Gönen Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bir kuruluştur. Mahkemelerin verdiği icra ve iflâs kararlarının takip ve sonuçlandırma işlemlerini yürütür. İcra sonucu haczedilen malların satışlarını, muhafazasını, özel ve tüzel kişilere ait borçların ve alacakların tebligat veya haciz yoluyla tahsilât işlemlerini yerine getirir.

Adres: Malkoç Mah. Hükümet binası arkası. Tlf: 7620770 

34.İlçe Halk Kütüphanesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı bir kurumdur.  Kütüphanecilik hizmetleriyle birlikte aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün görevleri kapsamına giren çeşitli işleri de yürütür.

Kütüphanecilik hizmetlerinden öğrencilerin, gençlerin, halkın yararlandırılması, ihtiyaca göre yeni kitapların tedarikleri ile ilçenin kültür, sanat ve yayıncılık faaliyetlerine çeşitli şekillerde katkı sağlamak,  kültürel, sanatsal değerleri korumak ve geliştirmektir.

Adres: Akçaali Mah. Belediye binası. 1 Kat. Gönen Tlf: 7621808

35.Gönen Tarım Kredi Kooperatifi  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliğine bağlı olarak hizmet yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri Gönen Merkez ile birlikte; Sarıköy, Tütüncü, Asmalıdere, Hasanbey köylerinde de bulunmaktadır. Ana görevi üreticileri ve çiftçileri desteklemek amacıyla tarım ve hayvancılık kredileri vermektir. Kooperatif ortaklarına kısa ve orta vadeli desteklemek amacıyla zirai krediler vermekle birlikte; her türlü sebze, hububat v.s tohumlukları, tarımda kullanılan zirai ilaçlar, motorin, yaprak gübresi, gübre ve yem çeşitleri,  hayvancılıkta kullanılan alet ve makineler, zirai alet ve ekipmanlarının, tedarik edilmesi, peşin ve vadeli olarak satışlarını gerçekleştirmektedir.

Ayrıca Kooperatif: sigorta, sağlık karnesi alımları ile sosyal ve ekonomik içerikli desteklemeler olmak üzere diğer resmi kuruluşların ve vatandaşların bilgi ve evrak talep işlemlerini de yerine getirmektedir.

Adres: Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No:82 Gönen Tlf: 7621113

Adres:  Kurtuluş Mah. Kızılay Caddesi. İlçe Tarım Müdürlüğü binası. 2 Kat. Tlf: 7621052 – Fax: 7623991 www.tkb.com.tr

36.Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Edirne Trakya Birliğe bağlı olan kurum,  kooperatif üyeleri ve ortaklarından yağlık Ayçiçek mubayaası ile bütün üreticilere fenni yem, rafine – margarin, yağ, Ayçiçek tohumu, kimyevi gübre, zirai ilaç ve türlü market mallarının tedarik ve satışını yapar.

Adres: Akçaali Mah. Yeni Manyas Caddesi. No:24 Gönen Tlf:7622924

37.Köylere ve Üreticilere Hizmet Götürme Birliği

 İlk defa 1985 yılında kurulan ve kısa adıyla ‘Süt Birliği’ olarak da isimlendirilen kuruluşun başkanlığını ilçe kaymakamı yapmaktadır

İlçenin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kanun ile kurulan birlik, doğrudan Gönen Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet yürütür. Kaymakam birliğin doğal üyesi ve başkanıdır. Birliğin diğer üyeleri de,   İki il meclis üyesi ve iki köy muhtarından oluşmaktadır. Hizmet Birliği veya Süt Birliği adıyla da adlandırılan birliğin başlıca görevleri; süt üreticilerinin haklarını korumak, üretim miktarı ve süt kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak, süt ihale ve satış organizasyonlarını, üretici ve sütleri alan firma arasında köprü ve garantör görevini yerine getirmek, ilçenin ve bölgenin süt piyasasını oluşturmak, köylerin ihtiyaçlarına malzeme, iş makinesi desteğinde bulunmak, üreticilere ucuz ve kaliteli yem, silajlık mısır tohumu ve muhtelif hayvansal tarımsal malzeme desteklerinde bulunmak, köylerin altyapı, yol, malzeme,  hafriyat işleri ve süt toplama merkezi yapımlarını gerçekleştirmektir.

Adres: Kurtuluş Mah. Kızılay Caddesi. İlçe Tarım Müdürlüğü binası.1 Kat. Tlf:7620882 Fax:7621444

38.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

         Merkezde Devlet Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne bağlı olan vakıf, ilçelerde doğrudan kaymakama bağlı olarak hizmet yürütür.

Fakir, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olduğu çeşitli prosedürlerle tespit edilip belirlenen vatandaşlarımıza; öğrenim, eğitim, proje, ilaç, tedavi yardımları ile türlü konularda ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Fakirliğin ve yoksulluğun önlenmesi kapsamında, üretim, istihdam, kalkınma, meslek edindirme projelerini hazırlama ve uygulama konularında çalışmalar yapar.

Sosyal riski azaltma projesi kapsamında öğrenci ailelerine belirli oranlarda ve zamanlarda yardımlar yapar.

Adres: Kurtuluş Mah. Kızılay Cad. İlçe Tarım Müdürlüğü Binası. 1 Kat. Tlf: 7620947- Fax:7621221 www.sydf.gov.tr

39.Ziraat Bankası Gönen Şube Müdürlüğü

Devlet Bakanlığı bünyesinde, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Tüm bankacılık hizmetlerini yürütür.  Genel bankacılık hizmetlerini gerçekleştirmekle birlikte,  hazinenin tüm cari işlemlerini yerine getirir. Çalışma sistemi % 50 bireysel krediler, % 25 ticari, % 25 de tarımsal amaçlı krediler üzerine yoğunlaşmaktadır. Emekli sandığı, SSK, Bağkur maaşlarının doğrudan ödemelerini veya diğer bankalara transferini gerçekleştirir.

Adres: Akçaali Mah. Hükümet Meydanı.  No:51Tlf: 7621050 Fax:7621068 www.ziraatbank.com.tr

 

40.Halk Bankası Gönen Şube Müdürlüğü

Devlet Bakanlığı bünyesinde, Halk Bankası Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Tüm bankacılık hizmetlerini yürütür. İhtisas bankası olup, genelde kobi başlığında toplanan esnafa, sanatkâra ve sanayiciye hizmet vermektedir.

Adres: Akçaali Mah. Atatürk Cad. No:7 Gönen Tlf: 7624307- Fax:7621980 www.haalkbank.com.tr

41.Uludağ Gönen İşletme Başmühendisliği (Tedaş )

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş bünyesinde görev yapar.  Kuruluş İşletme – Tesis kurma ve bakım işlerini yürütür. Elektrik şebekelerinin kuruluşu, alt yapıların oluşturulması, şebeke ve hatların bakım onarım işlerini, elektik faturalandırma ve tahsilât işlemlerini, kaçak elektrik takiplerini, elektrik arızalarının giderilmesi hizmetlerini yürütür.

Adres: Kurtuluş Mah. Bandırma Yolu üzeri. Karayolları Arkası Tlf: 7621829 Fax:7621081 İşletme:7621829 Arıza:186

42.Karayolları Şantiye Şefliği

Bayındırlık ve İskân bakanlığına bağlı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bursa 14 Bölge Müdürlüğü,  Bandırma 146 Şube Şefliğine bağlı olarak hizmet yürütür. Başlıca hizmetleri, şehirlerarası ve köy yollarının bakım - onarım, kar mücadelesi, yol emniyeti ve trafik düzenleme çalışmalarını gerçekleştirir.

Bandırma Şube şefliği: Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ilçelerinin tamamını, Susurluk, Balya, Biga ve Yenice ilçelerinin de bir kısmını içine almakta olup, toplam 63 personel ile görev yapılmaktadır.

Adres: Bölge Trafik karşısı Bandırma. Tlf: 7381351 Fax:7381353

43.Dernekler Büro Şefliği

İçişleri Bakanlığı - Dernekler Daire Başkanlığı - Balıkesir İl Dernekler Müdürlüğüne bağlı bir kuruluştur. İlçede Kaymakamlık bünyesinde hizmet yürütür. İlçede bulunan dernek ve dernek lokallerinin kurulması, kapatılması, denetimi ve faaliyetleriyle ilgili resmi işlemleri yürütür.

Adres: Malkoç Mah. Hükümet Konağı. 1 Kat. Gönen Tlf: 7621001

44.Muhtarlıklar

İlçede 89 köy muhtarı, Gönen’de 11 mahalle muhtarı, Sarıköy’de 4 mahalle muhtarı olarak toplam 104 muhtar ile 416 muhtar azası – ihtiyar heyeti üyesi bulunmaktadır.

Köy ve mahallelerde muhtarlık odası ve binası bulunmaktadır. Muhtarlık odası bulunmayan köy ve mahalleler de bulunmakta olup,  bazı yerlerde muhtarlık hizmetleri, muhtarın işyerinden yürütülmektedir.

Muhtarların Görevleri: Köy ve mahalle muhtarları yerel yönetim seçimlerinde beş yılda bir seçimle işbaşına gelirler ve kamu adına 5 yıl süreyle resmi görev yaparlar. Görev yaptıkları süre içerisinde devletten kendi adlarına aylık ödenek alırlar.

Muhtarlık vazifesi tamamen gönüllülük isteyen bir görevdir. Köyüne iyilik yapmak,  öncü olmak, hizmet yapmak için gönüllü olarak muhtar olunur. Muhtar toplumun öncüsü, halkının aynasıdır. Örnek olmak zorundadır.  Muhtar herkesle iyi diyalog içerisinde bulunmalı tarafsız ve adil olmalıdır. Çalışkan, dürüst, herkes tarafından güvenilen, emin olunan, hoşgörülü, önyargısız, sabırlı, cesur, cömert ve mert olmalıdır. Yaptığı işleri severek, gönüllü olarak ve Allah rızası için yapmalıdır.

Halk ta, içlerinden bilgi, tecrübe, tahsil, güvenirlilik, gönüllülük özelliklerini üzerinde bulunduran, toplum tarafından; iyilikleri, başarılı çalışmaları ve dürüstlüğü ile bilinen, kendilerini her yerde en iyi bir şekilde temsil edebilecek kişilere bu tür görev ve yetkileri vermelidir. Görev ve yetki verdikleri muhtara da sahip çıkmalı, yardımcı olmalı, iyi hizmetlerini desteklemeli, kendisine düşen görev ve sorumlulukları da en iyi bir şekilde yerine getirmelidir.

Muhtarların başlıca görevleri köyünün ve mahallesinin tüm sorunlarıyla birinci derecede ilgilenmek, çözüm üretmek,  kurumlar arasında koordinasyon sağlamaktır. Muhtar mahalle ve köyünde yaşayanlarla ilgili her türlü bilgiye sahip olur ve sorulduğunda cevap verir. Köy ve mahallesinin, sağlık, asayiş, huzur ve güvenini temin edici önlemleri alır.

Muhtar mutat olarak; İkametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı örneği, fakirlik, nakil ilmühaberi, hayvan menşei belgeleri düzenlemelerini yapar.   Mahallenin seçmen ve adres kütüklerini ve bilgilerini tutar.

422 sayılı kanunla düzenlenen köy ve mahalle yönetimi isimli kitabın, 5. Fasıl ve 34 maddesinde muhtarın vazifeleri ve yetkileri sıralanmaktadır.  Burada köy ve mahalle sınırları içinde köylüye ait işleri yapmak ve yaptırmak, muhtarla onun başında bulunduğu ihtiyar heyetinin işidir denilmekte olup bu kitapta muhtarın görevleri tek tek belirtilmektedir.

Özetle: Resmi makamlarca bildirilen kanunları, nizamları, hükümleri köylüye ilan etmek, duyurmak, anlatmak ve gerekiyorsa uygulatmak. Asayış ve huzuru sağlamak. Evlenen, ölen,  köy ve mahalleden ayrılan veya yerleşenlerin takibini ve resmi işlemlerini yapmak. Görev için gelen kamu görevlilerine yardımcı olmak,  yabancı misafirleri köy namına en iyi şekilde ağırlamak. Her platformda köyünü en iyi şekilde temsil etmek, tanıtımını yapmak, halkın sorunlarını yetkililere anlatarak çözümlenmesi için çaba sarf etmek, halkının, köyünün aynası ve öncüsü olmak.

Sorumlu olduğu muhitin sağlık ve sosyal hizmetleriyle ilgilenmek, köye gelip giden yabancıları ve geliş gidiş sebeplerinden bilgi sahibi olmak, köyün huzurunu bozan, ahlâksızlık yapan, fitne ve fesat çıkararak köye zarar verenlere karşı önlemler almak.

Köyün önemli işlerini görev dağılımı yaparak yaptırmak, köyün demirbaş mallarını korumak, gelir ve giderlerini takip etmek.

45.Yeşil Kart Bürosu

Sağlık Bakanlığı - Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. İlçede büro olarak Kaymakamlık – personel olarak ta Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde hizmet verir.

Vatandaşların yeşil kart başvurularını kabul eder ve dosyalarını hazırlar. Yeşil kart; hiçbir sosyal güvenlik kurumu güvencesi altında bulunmayan, Türkiye’de ikamet eden,  ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlar.  2005 yılı verilerine göre, hanedeki fert başına aylık geliri 116 YTL nin altında kalan kişilere yeşil kart verilebilir. Bu rakam her yıl yeniden belirlenir. Yeşil kartın süresi 1 yıllıktır. Her yıl yenilemesi yapılır.

Yeşil kart müracaatı için yapılması gerekenler:1- Yeşil kart bürosundan hazır form alırlar. 2-Nüfus Müdürlüğü 3- Muhtarlık 4- Tapu Sicil müdürlüğü 5- Ziraat Odası Başkanlığı 6- Tarım Kredi Kooperatifi 7- İlçe Tarım Müdürlüğü 8- Emniyet Müdürlüğü -9 Trafik Ekipler amirliği 10-Jandarma Komutanlığı 11- Belediye Başkanlığı 12- Bankalar tarafından bu formlar doldurulup imzalandıktan sonra en son yeşil kart bürosuna teslim edilir. Dosyalar burada hesaplanır, hazırlanarak haftalık olarak toplanan İlçe İdare Kuruluna sunulur.

Adres: İlçe Tarım Müdürlüğü binası. 1  Zemin kat. Tlf: 0266.7625883

46.Gönen Ovası Sulama Birliği

Tarıma dayalı bir ekonomiye dayalı ilçede, Gönen ovasının bereketli topraklarını sulamak amacıyla, 1998 yılında bakanlar kurulu kararıyla, 29 köy ve iki belediye teşkilatının katılımlarıyla kurulmuştur. Birliğin meclisi, 31 tabii üye ve 87 seçilmiş üye ile birlikte 118 kişiden oluşmakta olup, birliğin 2000 civarında çiftçi üyesi bulunmaktadır. Sulama Birliği Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşur ve beş yıl süre ile görev yaparlar. Birlik encümenliği yönetim kuruluna ilaveten birlik sekreteri ve saymanıyla birlikte 7 kişiden oluşmaktadır.  Birlik,  Gönen barajından gelen su ile, kanaletler vasıtasıyla, 38.000 dekar pompaj sistemi ve 118.000 dekar da cazibeli sulama sistemi olarak toplam 156.000 dekar alanın sulamasından sorumlu olmaktadır.

Adres: Altay Mah 5 No’lu Sk. No:37/2 Gönen Tlf:7630524 Fax:7627737

47.Gönen Ziraat Odası

Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlıdır. İlçenin tarımsal çalışma alanlarında ve çiftçilere yönelik eğitim, organizasyon, araştırma, inceleme, yeni projeler uygulama, çiftçinin sorunlarıyla ilgilenme ve çözüm yolları üretme, üreticileri kurum olarak çeşitli platformlarda temsil etme vazifelerini yürütür. Çiftçilik ve üretim yapan kişilerin kayıtlarını tutar, üyeliklerini oluşturur, belgelendirme ve resmi işlemlerini yerine getirir. Tarımsal verimliliği artırma çalışmalarıyla, bitki hastalıkları konusunda teşhis ve tedavi edici hizmetleri yürütür. Ayrıca çiftçi için gerekeli olan her türlü ilaç ve tohumluk çeşitleri ile tarımsal makine, araç ve gereçlerin tedarikini ve satışını yapar.  Her türlü devlet desteklemelerini takip eder ve çiftçilerin evrak, kayıt ve müracaat işlemlerine yardımcı olur.

Adres: Akçaali Mah. Şehit Fehmi Ercan Cad. No:27 Gönen Tlf:7621124 Fax:7627975

48.Gönen Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Başkanlığı

Çiftçilerin mallarını, üreticilerin ürünlerini, bağ ve bahçelerini korumak üzere özel yasayla kurulmuş olan birim, düzenli olarak yaya ve motorize devriyeleriyle görev yürütür. Kurum,  bekçi personeli vasıtasıyla tarla ve bahçelere zarar verilmemesi için her türlü önleyici tedbirleri alır, verilen zararları tespit eder, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını sağlar. Başkanlık tapulu tarla, bahçe arazileri sahiplerinden yıllık belli bir koruma ücreti alarak bütçesini oluşturur ve hizmetlerini yürütür.

Tel:0266.7624467 Adres: Altay Mah. Eski Biga Caddesi. No:34/13 Gönen

49.Çeltik Komisyonu Başkanlığı

Çeltik üretimini, denetimini, koordinasyonunu sağlamak üzere özel kanunla kurulmuş bir komisyondur. İlçenin çeltik ekim sahalarının belirlenmesi, denetlenmesi, gerekli yaptırımların uygulanması, üreticilerin sorunlarının çözümlenmesi, ürün kalitesi ve üretim potansiyelinin yükseltilmesi çalışmalarını yürütür. Kaymakamlığa bağlı olarak hizmet yürütür ve kaymakam komisyonun doğal başkanıdır.  Faaliyetlerini İlçe Tarım Müdürlüğü ve personeli vasıtasıyla yürütür.

Adres: Kurtuluş Mah. Kızılay Caddesi. İlçe Tarım Müdürlüğü binası. 2 Kat. Tlf:7621052 Fax:7623991

50.İlçe Tarım Lâboratuarı

                                               Köylere ve Üreticilere Hizmet Götürme Birliği ile İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten lâboratuar; toprak, yaprak, süt, su, deri, atık su tahlilleri ile saf su üretimi yapmak üzere 2004 yılında kurulmuştur.

         Çiftçi; profesyonel tarım yapmak, kalite ve verimi yükseltmek, kayıplarını azaltmak için ziraat yapacağı toprağın öncelikli olarak tahlilini yaptırmaktadır. Tahlil sonucunda çiftçi; toprağının özelliklerini, toprağın özelliğine göre mevcut arazi üzerinde en iyi hangi ürünü elde edebileceğini tahlil neticesinde öğrenebilmektedir.

           Modern sistem teknolojinin kullanıldığı Tarım lâboratuarı Balıkesir ilçeleri başta olmak üzere tüm bölge il ve ilçelerindeki üreticilere de hizmet sunmaktadır.

İrtibat Telefonları: 0266. 7621052 - Fax: 7623991  Kurtuluş Mahallesi. Kızılay Cad. Zemin Kat. İlçe Tarım Müdürlüğü Binası Gönen / Balıkesir

51.Kurullar ve Komisyonlar

 İlçe İdare Kurulu

 İnsan Hakları İnceleme Kurulu

Tüketici Uzlaştırma Komisyonu

Çeltik Komisyonu

Kurtarma ve İlk Yardım Komitesi (Kriz Komitesi)

15.Sivil Toplum Kuruluşları

   Son yıllarda sivil toplum kuruluşları ve faaliyetleri açısından da Gönen’de önemli mesafeler kaydedilmektedir. İlçede; Esnaf odaları, siyasi partiler, cami dernekleri ağırlıklı olmak üzere irili ufaklı 122 nin üzerinde sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Gönen halkında sivil toplum kuruluşlarına üyelik, faaliyetlere katılma, sivil toplum kuruluşlarına değer verme, güçlendirme ve sahip çıkma durumları çok düşük düzeydedir. Batı toplumlarında ve Avrupa’da sivil toplum kuruluşları devlet kuruluşlarından da önde gelmekte ve çok aktif durumdadırlar. Halkın sivil toplum kuruluşlarına katılımı üst düzeylerdedir.  Avrupa ve Türkiye’de halk arasında yapılan kamuoyu araştırmalarını kıyaslar isek;  herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik durumu Avrupa’da % 80, Türkiye’de ise % 10 lar düzeylerinde görülmektedir. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarına katılım olayı bir kültür meselesidir.

1.Vakıflar

 Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı, Gönenli Mehmet Efendi Vakfı.

2.Odalar

 Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Kahveciler Odası, Ağaç ve Madeni İşler Odası, Berberler Odası, Ağaç İşleri Odası,  Kunduracılar Odası, Tuhafiyeciler Odası, Ziraat Odası, Söforlar Odası, Pazarcılar Odası, Ticaret Odası, Gönen Ticaret Borsası.

3.Dernekler

Sarıköy Orta Mahalle Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Plevne Mahallesi Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Hasanbey Köyü Avcılık Atıcılık Kulübü Derneği

Alaattin Köyü Cami Ve Çeşme Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Malkoç Ve Eğri Kısık Camileri Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Gönen İnsan Haklarına Saygı Derneği

Gönen Avcılık Ve Atıcılık Kulübü Derneği

Sarıköy Kurs ve Talebelerine Yardım Derneği

Sarıköy Avcılık Ve Atıcılık Derneği

Gönen Batum Ve Artvinliler Kültür Ve Dayanışma Derneği

Verem Savaş Derneği

Gündoğan Köyü Okul Yaptırma Yaşatma Derneği

Akçaali Mahallesi Çarşı Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Sarıköy Gençlik Spor Kulübü

Reşadiye Mahallesi Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Ömer Seyfettin Kültürel Dayanışma Derneği

Gönen Ömer Seyfettin Eğitim Ve Kültür Derneği

Gönen Spor Kulübü Derneği

Kızılay Derneği Gönen Şubesi

Kızılay Derneği Sarıköy Şubesi

Türk Hava Kurumu Derneği Gönen Şubesi

Müzik Sevenler Derneği

Karşıyaka Mahallesi Güzelleştirme Ve Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gönen Halk Oyunları Derneği

Gönen Doğal Afetler Kurtarma Ve İlk Yardım Derneği (Göndak)

Kasaplar Ve Celepler Derneği

Yeni Sanayi Sitesi Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Tütüncü Köyü Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Paşaçiftlik Köyü Avcılık Atıcılık Derneği

Gönen Tarım Ve Veteriner Hiz Araştırma Derneği

Sarıköy Fındıklı Mahallesi Çınarlı Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gönen Yardım Sevenler Derneği

Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği

Gönen Halk Eğitim Derneği

Gönen Endüstriyel Okul Ve Öğrencilerini Destekleme Derneği

Gönen Emniyet Hizmetlerini Geliştirme Ve Destekleme

Tayfun Spor Kulübü Derneği 

Gönen Sağlık Tesislerini Geliştirme Derneği

Tuzakçı Köyü Spor Kulübü Derneği

Bostancı Köyü Öğrencilerini Koruma Ve Kollama Derneği

Gönen Kafkas Kültür Derneği

Bostancı Köyü Spor Kulübü Derneği

Sarıköy İlköğretim Okulu Koruma Derneği

Denizkent Turizm Derneği

Gönen Sağlık Hizmetlerini Destekleme Derneği

Sarıköy Şumnu Mahallesi Yeşil Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Tuzakçı Köyü Avcılık Kulübü Derneği

Havutça Köyü Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gündoğan Köyü Avcılık Atıcılık Kulübü Derneği

Osmanpazar Köyü Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gebeçınar Köyü Gençlik Spor Kulübü Derneği

Şehir Derneği

Gündoğan Köyü Çeltik Spor Kulübü Derneği

Havutça Köyü Başak Spor Kulübü Derneği

Sarıköy Sağlık Ocağı Yardımlaşma Derneği

Tuzakçı Köyü İlköğretim Çağındaki Öğr, Kor, Dest, Derneği

Gönen İmam Hatipliler Derneği

Paşaçiftlik Köyü Çiçek Spor Kulübü Derneği

Sanayi Sitesi Güzelleştirme Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Bostancı Köyü Avcılık Atıcılık Kulübü Derneği

Gönen Güreş İhtisas Kulübü Derneği

Hasanbey Köyü Spor Kulübü Derneği

Osmanpazar Köyü Avcılık Atıcılık Kulübü Derneği 

Rüstem Mahallesi Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Sarıköy Fındıklı Mahallesi Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Babayaka Köyü Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gönen İlçesi Bağ- Kur İrtibat Büro Kurma

Reşadiye Mahallesi Esen Tepe Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Gönen Rotary Kulübü Derneği

Gündoğdu Mahallesi Osmanpazar Ve Çerkez Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gönen Turizm Derneği

Gönen Muhtarlar Derneği

Sarıköy Müzisyenler Derneği

Gönen İş Hayatı Dayanışma Derneği

Mehmet Efendi Cami Ve Külliyesi Derneği

Gönen İlçe Hizmetlerine Yardım Derneği

66 Evler Deniz Sevenler Derneği

Fındıklı Köyü Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi

Gönen Tüketicileri Koruma Derneği

Alaattin Köyü Spor Kulübü Derneği

Belediye Çalışanları Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

Üzümlü Köyü Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gündağan Köyü Yukarı Mahalle Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Muratlar Köyü Spor Kulübü Derneği

Gönen Mesleki Eğitimi Geliştirme Derneği

YSE, Arkası Okul Yaptırma Yaşatma Derneği

İmam-ı Azam Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Gönen Sanat Sevenler Dayanışma Derneği

Gönenliler Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

Sarıköy Yeni Mahalle Değirmendere Cami Yaptırma Derneği

Yunus Emre Kültür Dayanışma Derneği

Gönen Jeotermal Enerji Tüketicileri Koruma Derneği

Gönen Denizkent 88 Evler Turizm Derneği

Karadenizliler Kültür Ve Dayanışma Derneği

Gönen Karşıyaka Sağlık Tesisleri Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Gönen Deri Sanayi Ve İş Adamları Derneği

Gönenli Mehmet Efendi Cami Koruma Yaşatma Ve Güzelleştirme Derneği

Bayramiç Köyü Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Kafes Ve Kümes Hayvanları Yetiştirme Teşvik Derneği

Atatürkçü Düşünce Derneği Gönen Şubesi

Köteyli Köyü Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gönen Yüksek Öğrenimini Geliştirme Ve Yaşatma Derneği

Karşıyaka Mahallesi Veysel Karani Cami Yaptırma Yaşatma Derneği

Gönen Fenerbahçeliler Derneği

Hasanbey Köyü Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Reşadiye Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

Gönen Aladağ İçme Suyu Getirme Çeşme Yaptırma Yaşatma Derneği

Tüketicileri Koruma Derneği Gönen Şubesi

Çevre Kültür Ve Eğitim Derneği

Gönen Huzurevi Derneği

Kurtuluş Mahallesi Kurşunlu Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Gönen Kültür Derneği

Gönen Güvercin Sevenler Yetiştirme Yaşatma Ve Koruma Derneği

100 Yıl Mahallesi Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Tütüncü Köyü İlköğretim Okulu Ve Öğrencileri Koruma Derneği

Koçbayır Köyünü Yaşatma Ve Güzelleştirme Derneği

Yörükler Kültür Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi

Çukurçeşme Cami Koruma Yaşatma Ve Güzelleştirme Derneği

Gönen Kaplıcalar Ulu Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Gönen Deniz kent Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Gönen İşçi Haklarını Koruma Derneği

Gönen Çevre Ve Kültür Derneği

Alaşar Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği

Gönen Tanıtım Araştırma İletişim Bilim Proje ve Rehberlik Merkezi Derneği

Gönen Şair Yazar Gazeteci İletişimci Tiyatrocu Müzik ve Kültür Sanat Eser Sahipleri Derneği

Gönen Alternatif İş İşletme ve Girişimciler Eğitim Yardımlaşma ve Destekleme Derneği

Gönen Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği

Gönen Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği

Gönen Oyacılık, El Sanatları ve Çeyizcilik Eğitim Yardımlaşma Tanıtım ve Pazarlama Derneği

Gönen Amatör Balıkçılar Yardımlaşma, Göletleri Koruma, Üretim ve Güzelleştirme Derneği.

Gönen Ürün Üretim Hizmet Ticari Tanıtım Pazarlama İşleri,  Sergi ve Fuarcılık Organizasyonları Derneği.

Gönen Meyvecilik, Sebzecilik, Fidancılık, Ağaçlandırma, Alternatif Tarım Projeleri Araştırma,  Organizasyon ve Uygulama Hizmetleri Derneği.

         Gönen Sekreterler Derneği

           Gönen İş Arayanlar ve İş Verenleri Buluşturma ve İnsan Kaynakları Derneği

           Gönen Tarihi Kültürel ve Sanatsal Değerleri Araştırma Koruma ve Geliştirme Derneği

         Gönen Merkez Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği

         Gönen Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği

4.Siyasi Partiler

        İlçede 10 adet siyasi parti temsilciliği bulunmaktadır. Temsilciliği bulunan siyasi partiler: Ak Parti, DYP, ANAP, CHP, MHP, DSP, SP, BTP, ve BÇP partileridir. Kayıtlı 52.215 seçmenden 46.726 kişi yani halkın % 89  oy kullanmıştır. Seçimler sonucunda Ak Parti; İsmail ÖZGÜN, A. Edip UĞUR, Ali Osman SALİ, Turhan ÇÖMEZ, Ali AYDINLIOĞLU ile birlikte 5 milletvekili, CHP; Orhan SÜR, A. Kemal DEVECİLER ve Sedat PEKEL ismiyle 3 milletvekili çıkarmışlardır. Balıkesir ili mecliste 8 milletvekili ile temsil edilmektedir.

        Gönenli olarak meclise giren milletvekili ise Paşaçiftlik köyü nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Opr. Dr. Turhan ÇÖMEZ’DİR.

5.Sendikalar

Diyanet Sen,  Türk Diyanet Vakıf Sen, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş Sen sendikalarının büroları, diğer sendikalarında şahıs bazında temsilcileri bulunmaktadır.

6.Sivil toplum kuruluşlarından bazıları

1.Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı

        Gönen’in 1990 yılında kurulan ve genel merkezi Gönen olan ilk vakfıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde, gönüllülerin, hayırsever vatandaşların destek ve katkılarıyla hizmetlerini yürütür. Başlıca hizmetleri; yoksul vatandaşların çocuklarına eğitim bursu, fakir ailelere giyecek, yiyecek, ayni ve nakdi yardımlar dağıtır. İlçede geleneksel olarak aş evi vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine evlere kadar sıcak yemek servisi yapar, fakir ailelerin çocuklarını toplu sünnet merasimleri düzenleyerek sünnet ettirir. Vakfın aş evi, idare binası ve gayrimenkulleri vardır.

Adres: Merkez Kurtuluş Mah. Yeni Manyas Cad 15 Sk. 9/A Gönen Tlf: 0266.7624190 / Fax:7625714 Site:www.gonenhihvakfi.org Mail:abdurkural52@mynet.com

Aş Evi: Rüstem Mah. Ramis Cad No:52/D Blok. Şerefoğlu Sitesi. 7626644

2.Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği

        Kısa adı Göndak olan dernek, deprem, yangın ve trafik kazaları başta olmak üzere her türlü doğal afetlerde arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını yapmak ve organizeyi sağlamak üzere 1999 yılında kurulmuştur. Dernek devamlı eğitim ve tatbikat yapmakta, bölge ve ülke çapındaki olaylara müdahale etmekte ve halkı duyarlı hale getirmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 51 üyesi bulunan derneğin, 20 kişilik bir ekibi bulunmaktadır.

Adres: Akçaali Mah. 15 Sk.No:1 Gönen Tlf:7727155

3.Gönenli Mehmet Efendi Vakfı

      Halk içerisinde Gönen’li Mehmet Efendi adıyla ünlenen Mehmet ÖĞÜTÇÜ hocanın anısına sevenleri tarafından kurulan bir vakıftır. Camisi, külliyesi ve yatılı kız Kur’an Kursu bulunmaktadır. Vakfın başlıca hizmetleri, Kur’an öğretimi ve eğitimi üzerinedir.1901 yılında Gönen’de doğan hocanın, 1991 yılında vefatının ardından anısını yaşatmak üzere sevenleri ve hayırseverler tarafından vakıf kurulmuş ve vakıf aracılığıyla cami ve külliye binası yaptırılmıştır.

Adres: Kurtuluş Mahallesi. M Efendi Cami yanı Tlf: 7620893

4.Şoförler Odası

        Üst birlik olarak Balıkesir Esnaf ev Sanatkârlar Odası ile Türkiye Şoför ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı bir sivil toplum kuruluşudur. 1600 ‘ün üzerinde üye potansiyeliyle, Ziraat Odasından sonra en fazla üyesi bulunan sivil toplum kuruluşudur. Odaya; fiilen şoförlük yapanlar, nakliyecilik yapanlar, ticari taksi sahipleri ve şoförleri, şehir içi ve şehirlerarası otobüs sahipleri ve çalışanları mecburi olarak üye olmaktadırlar.  Oda; Şoför esnafının meseleleriyle ilgilenir. Araçların plâka basım, tescil, eksoz muayene işlemlerini yürütür. Ticari araç sahibi üyelerinin mali işlemlerini takip eder ve muhasebe defterlerini tutar. Oto kurtarıcı ve Hızır ambulans servis hizmeti verir.

Adres: Gönen garajı yanı. 2 kat. Tlf:0266.7622558 Ambulans:05322843412

5.Pazarcılar Odası

Pazarcı esnafının sorunlarına çözüm üretmek üzere kurulmuştur. Pazarcı esnafının muhasebe işlerini yürütür. Kapalı Pazaryerinin kurulmasında önemli roller üstlenmiştir.

6.Ticaret Odası

        Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak çalışan - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı bir kuruluştur. 1993 yılında kurulan oda sanayici esnafının bakanlıkla bağlantılı resmi işlemleri takip eder, sorunlarına çözüm üretmeye çalışır. Odaya kayıtlı 318 şahıs firması, 374 şirket, 103 kooperatif olmak üzere 800 civarında üyesi bulunmaktadır. Ticaret odası meclisi 10, oda yönetim kuruluda 5 kişiden oluşur.

7.Gönen Ticaret Borsası

         Gönen’de 2002 yılında kurulan Ticaret Borsası Sanayi ve Ticaret Bankanlığına, oda olarak ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır.  Bölge çapında da hizmet sunan ve 150 nin üzerinde aktif üyesi bulunan borsa; üretici ile alıcı arasında koordinasyon ve güvenlik görevini üstlenmektedir. İşlem görecek olan ürünlerin tamamının analizlerini de yapan borsa,  ürünlerin değerlerinin belirlenmesinde önemli görevler üstlenmektedir.  Borsa piyasadaki ürün fiyatlarını aylık periyotlar halinde üreticilere ve tüccarlara duyurulmasını sağlamaktadır. Borsaya getirilen ürünler tüccarların önünde oluşturulan bir komisyon ve tellal aracılığıyla açık arttırmayla satışa sunulmakta ve üreticiden – tüccara doğrudan satış yapılmaktadır. Borsa burada aracı olarak üreticinin garantörü fonksiyonunu görmekte ve her iki tarafında mağdur olmamasını sağlamaktadır.

        Borsada ilçede yetişen her çeşit ürün işlem görebilmektedir.  Ağırlıklı işlem görenlerin başında ise buğday, nohut, fasulye, arpa, çeltik türü ürünler gelmektedir.

8.Gönen Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği

       İlçede avcılar örgütlenmiş ve kulüp kurmuşlardır. Gönen Avcılık ve Atıcılık kulübünden sonra, Sarıköy, Tuzakçı, Hasanbey, Gündoğan, Paşaçiftlik, Osmanpazarı, Bostancı köylerinde de avcılık ve atıcılık dernekleri kurulmuştur.

        Toplam 690 üyesi bulunan Gönen Avcılık ve Atıcılık Kulübünün dernek binası, garaj arkasında kulübü ve Tütüncü yolu üzerinde de resturant ve düğün salonundan oluşan bir adet sosyal tesisi de bulunmaktadır.

 

9.GönTAM / Gönen Tanıtım Araştırma İletişim Bilim Proje ve Rehberlik Merkezi Derneği

14.04.2005 tarihinde kurulmuş ve hizmetlerine başlamıştır.  Kuruluşundan sonra çok kısa bir süre içerisinde yaptığı çalışmaları ve uygulamaya koyduğu ilginç ve önemli projeleriyle adını duyurmuş,  kamuoyundan büyük ilgi ve destek görmüş, üye sayısını iki yüzün üzerine çıkarmış ve ilçede adından söz ettiren büyük bir sivil toplum kuruluşu olmasını başarmıştır.

 GönTAM; Gönen halkı adına kısa orta ve uzun vadede toplumsal dönüşüm ve kalkınma projelerini gerçekleştirmek, halkının huzur, refah, sosyal ve ekonomik standartlarının yükseltilmesini sağlamak, şehrin Avrupai normlarda modern bir şehir olması için çalışmalar yapmak ve Gönen’i dünyaya açmak ve tanıtmak üzere kurulmuştur.

GönTAM; Gönen’in A’ dan Z’ ye tüm değerlerini ve potansiyelini, Gönen’de,    Türkiye’de ve dış dünyada gerekli şekilde tanıtımını yapmayı ve temsil etmeyi görev edinmiştir.

Merkez;   Gönen’in; eğitim, bilim, kültür,  sanat, tarih, üretim, istihdam,  ticaret, sanayi, turizm, sivil toplum,  tanıtım, iletişim, yayın, araştırma,  proje üretme - uygulama - danışmanlık, koordinasyon, organizasyon ve rehberlik alanlarında toplum adına pozitif projeler üreten ve aktif çalışmalar yapan, görev ve önemli sorumluluklar üslenen bir beyin merkezi olmayı hedeflemektedir.

Derneğin; www.gonengontam.gen.tr isimli internet yayın sitesi, Keşif isimli yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde dergi yayını, çeşitli tanıtım yayınları ve uygulamaya koyduğu önemli toplumsal projeleri bulunmaktadır.

GönTAM; A. Kadir DEMİRCAN’ın girişimleri ve kurucu başkanlığıyla kurulmuş olup, yönetim kurulu üyeliklerini Ali BODUR,    Hayri GÜNER, Abti IŞIK, İsmet YAVAŞ, Recai KAHYA, İsmail ULUTAŞ, Ahmet HANAY,  Hüseyin ASLAN, Ayşe YALDIZ  oluşturmaktadır.

Adres: Akçaali Mah. Atatürk Cad. Öztürk İşhanı. No:23 Gönen BALIKESİR Tlf: 0266.7626793 Fax: 7624698 GSM: 05366062730

10. GönBüHay / Gönen Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği

Halkın  % 80 bir bölümünün tarım ve hayvancılık sektöründen geçimini sağladığı bir bölgede, geleneksel hayvancılıktan, profesyonel hayvancılığa ve işletmeciliğe, verimsiz ve kalitesiz üretimden, modern teknolojik sistemlerle yapılan verimli ve kaliteli üretime geçmek üzere, üreticileri eğitmek,  yönlendirmek, organize ve öncülük etmek için ihtiyaç duyulmuş ve kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Dernek; ilçe genelinde hayvan besicilerini ve süt sığırı yetiştiricilerini örgütleyerek eğitmek, sorunlarına sağlıklı ve kalıcı çözümler bulmak, üyelerini teknolojiyle tanıştırmak ve kalkındırmak üzere, modern sistemli teknolojilerde donatılmış 250,500’ er ve 1.000 ‘er hayvanlık açık sistem büyükbaş hayvan işletmelerinin kurulmalarına öncülük edecektir.

11. GönKüHay /Gönen Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği

Yok olmaya yüz tutmuş,  sayıları her geçen gün gittikçe azalmakta olan ve devlet desteklemelerinden yeterince pay alamayan küçükbaş hayvancılık sektörünün ve hayvancıların sorunlarına çözümler aramak üzere kurulmuştur.

Dernek; Küçükbaş hayvan yetiştiricilerini eğitmek, bilgilendirmek, yönlendirmek, mera çalışmaları ve modern sistem işletmecilik projelerini uygulamaya koymak, üreticilerin sorunlarına alternatif, kalıcı ve sağlıklı çözümler sunmak üzere kurulmuştur.

12. GönOyaDer / Gönen Oyacılık, El Sanatları ve Çeyizcilik Eğitim Yardımlaşma Tanıtım ve Pazarlama Derneği

Gönen’in önemli gelir kaynakları ve sanatsal değerleri arasında bulunan geleneksel İğne Oyacılığı ve çeyiz sektörünün sorunlarına kısa, orta ve uzun vadeli kalıcı çözümler üretmek üzere ve bu alandaki örgütlenme boşluğunu doldurmak amacıyla kurulmuştur.

 Gönen’de iğne oyacılığının geliştirilmesi, oyacıların düzenli eğitim ve kurslardan geçirilerek sertifikalandırılması, daha kaliteli iğne oyası yapımının sağlanması,  üretimin arttırılması, oyanın gerektiği şekilde ülke ve dünya çapında tanıtımın yapılabilmesi, geniş pazar imkânlarının araştırılması ve oluşturulması, oya yapan kadınların emeklerinin korunması ve hak ettikleri ücretleri alabilmelerinin sağlanması amacına yönelik olarak kurulmuştur.  Derneğe oya yapan kadınlar ile amatör ve profesyonel çapta oyacılık işiyle uğraşanlar ve dileyen her vatandaş üye olabilmektedir.

 

13.GönAbDeR/ Gönen Amatör Balıkçılar Eğitim Yardımlaşma, Göletleri Koruma ve Güzelleştirme Derneği.

Etrafı deniz, göl, baraj ve küçük su göletleriyle çevrili ilçede, spor ve hobi amaçlı olarak yapılan amatör balıkçılığın daha da geliştirilmesi, balık avcılarının bilgilendirilip eğitilmesi, göletlerin korunması, muhafazası ve daha da geliştirilip güzelleştirilmesi için projeler üretmek ve uygulamak üzere kurulmuştur. Dernek göletlerde balık neslinin korunması, çeşitlerinin arttırılması, çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları, amatör balıkçıları örgütlemeyi ve bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

14. Gön İşGirDer/Gönen Alternatif İş İşletme ve Girişimciler Eğitim Destekleme ve Yardımlaşma Derneği

        Elinde iyi bir mesleği, işi, iş becerisi ve ticari işletme projesi bulunup ta bunu çeşitli sebeplerle değerlendirip faaliyete geçiremeyenlere, sahip çıkmak ve yardımcı olmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.  Dernek her türlü alternatif iş ve işletme projelerini ve bu projelerle ilgili kalifiye insan kaynağı bilgilerini alarak değerlendirme yapar. Şehirde olmayan ve ihtiyaç duyulan iş alanları ve meslek çeşitlerini araştırıp belirleyerek bunların projelendirilmesini ve faaliyete geçirilmesinin organizasyonlarını sağlar. Dernek üyeleri içerisinden oluşturacağı guruplarla iş kurma ve ticari işletme kredisi destek fonları kurarak üyelerinin iş kurmalarına ve ticari işlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı planlamaktadır. Bu konularda alternatif projeler üretir,  mesleki eğitimler düzenler, üyeleriyle ferdi ve ortaklaşa iş yeri kuruluşları gerçekleştir. İnsanların meslek kazanmasına, iş yeri kurup mesleklerini icra etmeleri ve geçimlerini sağlamalarına, toplumun kalkınmasına ve hayat standartlarının yükseltilmesine pozitif katkılar sağlar.

15.Gön KülSanDer/Gönen Şair Yazar Gazeteci İletişimci Tiyatrocu Müzik ve Kültür Sanat Eser Sahipleri Derneği

Gönen düzeyinde ve Gönenli olup ta ülkenin çeşitli yerlerinde yaşamakta olan ve faaliyetlerde bulunan şair, yazar, gazeteci,  araştırmacı, tarihçi, edebiyatçı, düşünce ve fikir adamı, muhabir, matbaacı, gazete - dergi - bülten - yayınevi - kitapevi sahibi, radyo sahibi,  radyo ve televizyon programcısı ve yapımcısı, tiyatrocu, müzik sanatçısı, bestekâr, söz yazarı, ressam, reklâmcı, hat sanatçısı, plastik sanatlar, güzel sanatlar ve el sanatları alanlarında faaliyette bulunanların üye olabildikleri bir sivil toplum kuruluşudur.

         Dernek ülkenin değişik bölgelerinden ve şehirlerinden gelerek Gönen’de yaşayan ve fiili olarak kültür sanat aktiviteleri bulunan ve bunları yaşatan herkesi tek çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

         Dernek kültür sanat faaliyetlerinin desteklenmesi, bu alanda projeler üretilip uygulanması, şair ve yazarların eserlerinin değerlendirilmesi, çeşitli eğitim ve tanıtım çalışmalarının yürütülmesi, eser sahiplerinin eserlerinin icrasının sağlanması, bir araya gelinerek ortak organizasyonların yapılması çalışmalarına öncülük, rehberlik ve aksiyonerlik yapmak amacıyla kurulmuştur.

         Derneğe, mesleki ve sanatsal alanında yaptığı çalışmalarda, özel ve sosyal hayatında, halk içerisinde pozitif yönleriyle bilinenlerin üyelikleri tercih edilmektedir.

16.GönFuOrDer / Gönen Ürün Üretim Hizmet Ticari Tanıtım ve Pazarlama İşleri,  Sergi ve Fuarcılık Organizasyonları Derneği.

     Gönen’in kültürel, sanatsal, ticari ve ekonomik tüm değerlerinin ilçe, bölge ve ulusal düzeyde tanıtılması, hizmet ve ürünlerin pazarlanması, ilçenin ve halkın ekonomik ve ticari potansiyellerinin yükseltilmesi için tanıtım ve pazarlama projeleri üretecek ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirecektir.

      Dernek ilçeye ait olan ürün, üretim, hizmet ve çeşitli ticari ekonomik değerlerin gerektiği şekilde reklâm ve tanıtımlarını yaparak kamuya duyurulmasını sağlayacak,  satış ve tanıtım amaçlı olarak; ilçe, bölge ve ülke çapında, Gönen’e ait ürünleri sergi ve fuarlar tertipleyerek pazarlama ve satışlarını sağlayacak, iş ve hizmet sahiplerine öncülük yapacak ve organizasyonları üslenecektir.

17. Gön MeTaDer / Gönen Meyvecilik, Sebzecilik, Fidancılık, Ağaçlandırma, Alternatif Tarım Projeleri Araştırma,  Organizasyon ve Uygulama Hizmetleri Derneği.

     Gönen’in tarım, sebzecilik, meyvecilik, fidancılık, ağaçlandırma ve çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine yönelik alternatif tarım, organik tarım ve karlı ziraat için yapılması gerekenleri araştırmak, geliştirmek, gerekli eğitim, tanıtım ve organizasyonu sağlamak üzere kurulmuş bir dernektir. Yok olmaya yüz tutmuş meyvecilik sektörünü farklı, karlı fidancılık çalışmalarıyla canlandırmaya,  yıllardır çeltik ekimi yapılan sulu araziler üzerinde alternatif ürün projelerini araştırma ve uygulamaya, verimsiz alanlar üzerinde ekonomik getirisi olan ağaçlandırılma projelerinin uygulanmasına,  ayrı ayrı sulu ve kuru tarım alanları üzerinde yetişebilecek karlı sebze türlerinin araştırılması ve uygulanmasına, kuru ve sulu alanlar üzerinde olabilecek çeşitli karlı, alternatif bitkisel ürünlerin yetiştirilmesinin sağlanmasına ve üretimle ilgili her konuda halka rehber ve yardımcı olunmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. İçerisinde deneyimli ve uzman kişileri bulundurur.

18.GönSekDer / Gönen Sekreterler Derneği

         İş- üretim-  ticaret - sanayi devlet sektörü ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere,  bir çok kurum - kuruluş ve işletme alanlarının sağlıklı, düzenli, prensipli ve iyi koordineli bir şekilde çalıştırılabilmesi, başarılı olabilmesi iyi bir sekreter ya, etkili bir büro yönetimi ve başarılı bir halkla ilişkiler çalışmasıyla mümkündür.

 Her kurumda halkla ilişkiler, büro elemanı ve santral görevlisi ile mutlaka bir sekretarya hizmeti ve sekreteri bulunur. Bir kuruluşun halkla, iş çevreleriyle ve diğer kişi, kurum, kuruluşlar ve müşterileriyle sağlam ve sağlıklı bir iletişim içerisinde olması; o kuruluşun bilgili, görgülü, konuşma, hitabet, iyi iletişim ve etkileşim kurallarını iyi bilen ve pratik olarak ta iyi uygulayabilen sekreterine bağlıdır.

Bir kuruluşta sekreterlik görevi en önemli ve üst görevler arasında gelmektedir. Sekreter o kuruluşun aynası, dışa yansıyan yüzü ve özeti şeklindedir. Büro yönetimini, kişisel iletişim ve diyalog kurallarını, pratik zekâsı ve aktif iletişimiyle yerinde zamanda ve başarılı bir şekilde uygulayabilen bir sekreter o kuruluşun en önemli başarı kaynaklarından birini oluşturur. İyi bir sekreter kuruluşun bir takım eksikliklerini bertaraf etmiş, kusurlarını gizlemiş olarak dışarıya iyi bir imaj verebilir.  Sekreterlerin bilgili, görgülü, eğitilmiş, kültürlü, ahlâklı ve dürüst olmakla birlikte, kişisel gelişim ve etkileşim ile diyalog ve hitabet kurallarını en iyi bir şekilde bilmesi gereklidir. İş yerleri ve işverenler de eğer işlerinde başarılı olmak istiyorlarsa, bilgili ve işinde başarılı sekreterleri tercih etmelidirler. Ve sekreterler mutlaka bir eğitim almalıdırlar. Bu düşünceden yola çıkılarak kurulmuş bu dernek ilçenin ve civar ilçelerin, başarılı sekreter, başarılı büro elemanı, başarılı santralci ve başarılı halkla ilişkiler uzmanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur.  Ayrıca kamuoyunda bilindiğinin aksine, sekreterlik sadece bir bayan mesleği değildir, sekreterliği sadece bayanlar yapmazlar. Birçok üniversitenin, kamu kuruluşu ve önemli ticari kuruluşların sekreterleri arasında önemli derecede erkek sekreterler görev yapmaktadırlar.

Derneğin başlıca amaçları: büro yönetimi, sekreterlik,  yönetici sekreterlik, etkili iletişim, güzel konuşma kuralları, diksiyon ve hitabet konularında kurslar düzenleyerek dersler, eğitimler vermek ve eğitime katılanları sertifika sahibi yaparak iş ve sanayi sektörünün kaliteli insan ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktır.

19.GönİşBulDer / Gönen İş Arayanlar ve İş Verenleri Buluşturma ve İnsan Kaynakları Derneği

İşsizliğin yaygın olduğu bir dönemde işine, mesleğine ve durumuna göre uygun iş arayanlar ile  – kaliteli insan kaynağına, istediği nitelik ve özelliklerdeki elemana ulaşamayan, bulmakta zorluk çeken iş sahiplerinin bu ihtiyaçlarına yardımcı – aracı olmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

İş sahipleri derneğe müracaat ederek aradıkları niteliklerdeki eleman ihtiyaçlarını bildirirler – iş arayanlar da aynı şekilde müracaat yaparak aradıkları iş türünü ve tercihleri hakkında form doldururlar. Dernek iki taraf arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayarak her iki tarafa da yardımcı olur.

Dernek işçi ve işveren buluşmasını sadece ilçe çapında değil, çevre il ve ilçeler başta olmak üzere bölge ve büyük iller ve işletmeler düzeyinde de gerçekleştirir.  Dernek yerel ve ulusal gazetelerdeki iş ilanı yayınlarını ve çeşitli şekillerde elde ettiği bilgileri arşivleyerek değerlendirir. İş ve işçi ilanlarını yerel ve ulusal gazetelerde ve internet üzerinden yayın yoluyla kamuoyuna ve ilgililere duyurur.

Dernek ayrıca; çeşitli branşlarda ve mesleklerde elde ettiği kalifiye ve teknik elemanları ve bu kişilere ait bilgileri, talepte bulunmamış olsalar bile ihtiyaçları olabileceği ve değerlendirebilecekleri düşüncesiyle ilgili olabilecek firmalara bildirir, teklif eder.

20.GönTarDer/Gönen Tarihi Kültürel ve Sanatsal Değerleri

Araştırma Koruma ve Geliştirme Derneği

Bakımsızlıktan, ilgisizlik ve duyarsızlıktan dolayı yok olmaya yüz tutmuş, tarihi, kültürel ve mimari içerikli her türlü yapılara ve eserlere sahip çıkılmak, korumak, geliştirmek ve insanlığın ortak mirası olan bu eserlerin ileriki nesillere ulaştırılmasını sağlamak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Dernek, ilçe merkezi başta olmak üzere Gönen genelindeki eski imparatorluklardan, halklardan ve Osmanlıdan kalan ve günümüze kadar gelebilen her türlü tarihi, sanatsal içerikli eserlerin kayda geçirilmesini, araştırılıp tespit edilmesini, korunmasını, bakım ve onarımlarının sağlanmasını,  bu konularda halkın bilinçlendirilmesini ve halka tanıtılmasını hedeflemektedir.

21.Gönen Tüketicileri Koruma Derneği

Tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik olarak kurulan dernek, dolandırılan, aldatılan ve kötü muamele gören tüketicilerin haklarını arama, mağduriyetlerini giderme konularında yardımcı ve aracılık rolünü üstlenmektedir. Aldığı maldan veya gördüğü hizmetten zarar gören veya memnun olmayan vatandaş, zarar gördüğü tarafın kendisine olumlu cevap vermemesi halinde bu derneğe müracaat etmektedir. Dernek öncelikle iki tarafı da dinleyip çözüm bulmaya ve uzlaştırma yoluna gitmekte, bu mümkün olmadığı takdirde ise mahkemelere başvurulmasını sağlamaktadır.

Adres: Akçaali Mah. Ömer Seyfeddin Sk. No:2/E Gönen Tlf:7623358

22.Gönen Muhtarlar Derneği

Tüm köy ve mahalle muhtarlarını tek çatı altında birleştiren dernek, muhtarların sorunlarına ortak olmak, çözüm yollarını araştırmak, birlik ve beraberliği temin etmek ve bir araya gelmek için kurulmuştur. Türkiye Muhtarlar derneğinin şubesi olarak kurulan derneğin, aynı adresinde lokali de bulunmaktadır. Ancak mahalle muhtarları derneğe üye değillerdir.

Adres: Akçaali Mah. Atatürk Cad. Öztürk İşhanı No:25 Gönen Tlf:7626331

23.Gönen Turizm Derneği

Gönen’i dışa yönelik tanıtmak üzere kurulan derneğin profesyonel nitelikte 20 kişilik tiyatro gurubu vardır.  İlçenin turizm potansiyelinin yükseltilmesi, tanıtılması, kültürel sanatsal organizasyonların sağlanması amacına hizmet etmektedir. Derneğin internet sitesi de vardır. www.gonenturizmder.com

Adres: Akçaali Mah. Karatan İş Merkezi. No:12 Gönen Tlf: 7621495

24.Gönen Aladağ İçme Suyu Getirme Çeşme Yaptırma Yaşatma Derneği

          İlçenin içme suyunu karşılamak üzere kurulmuş olan dernek, Alacaoluk sınırları içindeki Aladağ ormanlarından 11 ayrı kaynaktan çıkan tatlı suyu ilçeye getirerek ve ilçenin yedi ayrı yerinde tatlı su çeşmeleri yaparak halkın hizmetine sunmuştur. Dernek su kaynağı ve çeşmelerin bakım ve onarımlarını sağlamakta, halkın yardımlarını organize etmektedir. 

Adres: Karşıyaka Mahallesi. Tlf:7628690

25. Gönen Güvercin Sevenler Yetiştirme Yaşatma ve Koruma Derneği

        Hobi ve eğlence amaçlı olarak güvencin besleyenlerin bir araya gelerek kurdukları bir dernektir. Derneğin lokali vardır, belli zamanlarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirir. Derneğin 150 civarında üyesi bulunmaktadır.

26. Esnaf ve Sanatkârlar Odası

        İş ve ticaret sahibi esnafların her türlü sorunlarına çözümler üretmek, çeşitli platformlarda temsil etmek, birlik ve beraberliği sağlamak üzere faaliyet yapmaktadır.

27.Gönen Güreş İhtisas Kulübü Derneği

          Ata sporu güreşin devam ettirilmesi, yeni nesillere sevdirilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması amacına yönelik olarak faaliyet gösteren dernek her yıl düzenli olarak yağlı güreş müsabakalarını tertipleyerek bölge çapında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktadır.

28.Hasanbey Köyü Spor Kulübü Derneği

          Hasanbey köyüne ait futbol takımı olan “ Hasanbey Spor” u bünyesinde bulunduran dernek, gençliğe yönelik önemli spor aktivitelerinin öncülüğünü yapmaktadır. Köyünün ve Gönen’in adını en iyi şekilde duyurmayı ve temsil etmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hasanbey Köyü. Gönen Balıkesir. Tlf:0266.7626001

29.Gönen İlçesi Bağ- Kur İrtibat Bürosu

Bağkur sigortalılarının merkezdeki işlemlerini takip etmek, kolaylaştırmak ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere faaliyet yürüten dernek Esnaf Kefalet Odasına ait binada hizmet vermektedir.

30.Gönen Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği

2005 yılında kurulan dernek, toplumun her kesiminden ve her yaştan ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak her türlü giyim ve ev eşyası temini, sosyal ve kültürel organizasyonlar, gençliğe yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

 Adres: Akçaali Mah. Bezciler Cad. 9 Sk No:5 Gönen Tlf: 7625352

16.Sağlık

Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan ilçedeki sağlık kuruluşları son yıllarda önemli atılımlar ve yenilikler gerçekleştirmiştir.

İlçede tüm sağlık hizmetlerinin tek kanaldan yürütülmesini ve koordinesini Sağlık Grup Başkanlığı sağlamaktadır.

1.Sağlık Kuruluşları

Gönen Devlet Hastanesi, 1 No’lu Sağlık Ocağı, 2 No’lu Sağlık Ocağı, 3 No’lu Sağlık Ocağı, Sarıköy Sağlık Ocağı, Buğdaylı Sağlık Ocağı,  112 Acil Servis. Verem Savaş Dispanseri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi.

2.Gönen Devlet Hastanesi

Hastane Servisleri: 112 Acil servis, Göz Servisi, Dâhiliye Servisi, Genel Cerrahi Servisi, Ortopedi Servisi, Kadın Doğum Servisi, Çocuk Hastalıkları Servisi, Beyin Cerrahi Servisi, Üroloji Servisi, Anestezi ve Reanimasyon, Nöroloji Servisi, Kulak Burun Boğaz Servisi, Diş Servisi, Biyokimya - Mikrobiyoloji Lâboratuarı, Kardiyoloji ve Koroner Yoğun Bakım Üniteleri,  Ameliyathane, Diyaliz ünitesi ve Kan Merkezi servisleri bulunmaktadır.

Gönen Devlet Hastanesinde: 19 uzman doktor, 9 pratisyen tabip, 2 diş hekimi, 2 eczacı, 31 hemşire, 34 ebe, 3 anestezi teknisyeni, 5 lâboratuar teknisyeni, 6 röntgen teknisyeni, 6 sağlık memuru ve diğer idari personel ile birlikte toplam 129 personel görev yapmaktadır.

3.Diğer Sağlık Birimleri (1.No’lu Merkez Sağlık Ocağı Binasında)

Sağlık Grup Başkanlığı, Dâhiliye servisi, Verem Savaş Dispanseri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi bulunmaktadır. Adres: Gündoğdu Mah. Tlf: 7629985 Fax:7629984 İnternet Sitesi: www.gonensgb.sağlık.gov 

4.Sağlık Ocakları ve Poliklinikler

 1 1.No’lu Merkez Sağlık Ocağı (Salih Ağa Merkez Sağlık Ocağı  / Gündoğdu Mah)

 2 2.No’lu Sağlık Ocağı (Melek GAZAZ -Sağlık Ocağı / Karşıyaka Mah)

 3 3.No’lu Sağlık Ocağı (Ali Rıza KOYUNCU Sağlık Ocağı / Kurtuluş Mah.Yetmiş Evler)

 4-Sarıköy Sağlık Ocağı

 5-Buğdaylı Sağlık Ocağı

 6-Tütüncü Sağlık Ocağı

 7-Devlet Hastanesi Semt Polikliniği

5.Sağlık Evleri

1.No’lu Merkez Sağlık Ocağına bağlı sağlık evleri.

Fındıklı Köyü Sağlık Evi, Gebeçınar Köyü Sağlık Evi,  Saraçlar Köyü Sağlık Evi,  Sebepli Köyü Sağlık Evi,  Güneşli Köyü Sağlık Evi

2.No’lu Sağlık Ocağına bağlı sağlık evleri.

Akçapınar Köyü Sağlık Evi, Çınarpınar Köyü Sağlık Evi, Gaybular Köyü Sağlık Evi,  Muratlar Köyü Sağlık Evi,  Hasanbey Köyü sağlık Evi, Kumköy Sağlık Evi.

3.No’lu Sağlık Ocağına bağlı sağlık evleri.

Tuzakçı Köyü Sağlık Evi,  Bostancı Köyü Sağlık Evi, Balcı Köyü sağlık Evi

 Sarıköy Sağlık Ocağına bağlı sağlık evleri

Gündoğan köyü sağlık evi, Gebeçınar Köyü Sağlık Evi, Hafızhüseyinbey Köyü Sağlık Evi,  Ulukır Sağlık Evi, Turplu Köyü Sağlık Evi, Hodul Köyü Sağlık Evi,  Kınalar Köyü Sağlık Evi, Geyikli Köyü Sağlık Evi.

Buğdaylı Sağlık Ocağına bağlı sağlık evleri.

Havutça Köyü sağlık Evi, Köteyli Köyü sağlık Evi.

Tütüncü Sağlık Ocağına bağlı sağlık evleri.

Kocapınar Köyü sağlık Evi, Ömerler Köyü sağlık Evi, Çobanhamidiye Köyü sağlık Evi, Keçeler Köyü Sağlık Evi.

6.Özel Sağlık Merkezleri

Özel Kardelen Polikliniği,  Ata Medikal (Tıbbi Sağlık Malzemeleri), Masaj Evi ( Magun Yataklı Masaj), Eroğlu Şifalı Bitkiler Eczanesi.

7.Eczaneler

Duman Eczanesi, Gönen Eczanesi, Başak Eczanesi, Şermin Eczanesi, Aydın Eczanesi, Çarşı Eczanesi, Küçükkoyuncu Ecz, Fazilet Ecz, Şenyuva Ecz,  Göknar Eczanesi,  Akçiçek Eczanesi,  Can Eczanesi,  Karşıyaka Eczanesi,  Güder Eczanesi,  İlkay Eczanesi,  Esra Ecz,  Şenel Ecz olmak üzere 17 adet eczane sağlık hizmeti vermektedir.

17.Çevre

1.Çevre

            Gönen tarihi bir kent olması sebebiyle ilçe merkezi ve civarlarında çeşitli tarihi ve kültürel miras değerlerine sahip yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların bir kısmı sit alanı kapsamına alınmıştır. Bölge fiziki yapısı itibariyle orman, mera, tarım ve dağlık taşlık arazi yapılarından oluşmaktadır. Gönen yerleşim yeri olarak; tarım yapılabilecek bir ovada, 1. sınıf tarım alanı üzerine kuruludur.

 Köylerden kente göç alması ve hızlı nüfus artışı beraberinde konut ve sanayi yapımını da hızlandırmıştır. Son 20 yıl içerisindeki konut ve sanayi yapılaşmasında verimli, bağ, bahçe, meyvelik ve tarım arazilerinin üzerine binalar yapılarak şehre dahil edilmiş ve verimli toprakların oranı düşürülmüştür. Bu sorun sadece ilçemizin sorunu olmayıp Türkiye’nin genel bir sorunudur. Sakarya’da 1. Sınıf tarım arazilerinin üzerine şehir inşa edilmiş ve 1999 depreminde yerle bir olmuştur.

          Dünyada günümüz itibariyle tarım arazileri son sınırlarına ulaşmıştır. Fakat Dünyanın nüfusu hızla artmaktadır. Günümüz insanlarının torunlarına bırakabilecekleri belki de en değerli şey kullanılabilir vasfını kaybetmemiş tarım arazileridir. Bunun için tarım arazilerinin bugünkü sınırları korunmalı ve yerleşime tarıma uygun olmayan alanlar açılmalıdır. Tarım alanlarının yanında ormanlar ve meralar da mutlaka korunmalıdır.

  Nasıl bir anne, bir baba olarak çocuklarımızın karınlarını doyurmayı, onların daha iyi gelecek sahibi olmaları için gereken her şeyi gönülden yapıyorsak, gelecek kuşaklar için de karınlarını doyurabilecekleri, tertemiz bir havayı soluyabilecekleri, temiz içme kaynaklarına sahip olabilecekleri bir dünya bırakmak istiyorsak onları sadece çocuklarımız kadar düşünelim yeter.

2.Isınma

          İlçede ısınma ihtiyacının önemli bir bölümü 81.derece sıcaklıktaki kaplıca suyuna bağımlı olarak jeotermal enerji sistemiyle karşılanmakta olup; yaklaşık 2370 civarında konut ve işyeri bu sistemle ısıtılmaktadır. Diğer binalar; kömürlü kalorifer sistemi, müstakil konutlar ise özel kat kaloriferi ve odun - kömürü sobalarıyla ısıtılmaktadır. Gönen’e doğalgaz getirme çalışmaları da yapılmakta olup, Çanakkale hattından getirilmesi planlanmaktadır.

         İlçede 2005 yılından itibaren torbasız kömür kullanımına izin verilmemektedir.

        Dağ ve orman köyleri ise; ısınma ihtiyaçlarının tamamını ormandan sağladıkları odunla karşılamaktadırlar. Orman işletmeleri her yıl köylülere ihtiyacı kadar odun kesmelerine ücretsiz olarak izin vermektedir.

3.Mezarlıklar

İlçede aktif durumda bir adet şehir mezarlığı bulunmaktadır. Gönen’in ilk kuruluş yıllarında kullanılan eski mezarlık olan şehir parkındaki mezarlık ise yıllar önce şimdiki şehir mezarlığına taşınmış ve eski mezarlığın yerine bu günkü şehir parkı kurulmuştur.

18.Ulaşım

İlçede Kamil Koç, Truva ve Gönen Koop otobüs işletmeleri olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan üç tane firma bulunmaktadır. Şehirlerarası nakliyecilik yapan; Başak Nakliyat, Babayaka, Başaran, Aran, Küçük Nakliyat firmaları her türlü yük taşımacılığı yapmaktadır.

 İlçede 200 adet Gönen’in köylerine çalışan minibüs- otobüs, 12 şehir içi otobüs, 110 ticari taksi, 200 şehirler arası nakliyecilik yapan kamyon, 14 ticari taksi durağı, bir adet belediye  garajı bulunmaktadır.

1.Gönenin yol ve ulaşım bilgileri

Balıkesir - Gönen arası.

Bandırmadan gidiş.136 Km. Otobüsle 2 Saat.  Özel oto ile:1. saat 45 dakika.

Balıkesire Manyas üzerinden gidiş: 114 Km. 2 Saat.

Balıkesir’e Balya üzerinden gidiş: 108 Km. 2 Saat.

Gönen - Bandırma: 40 Km. Otobüsle.45 Dk. Özel Araçla 35 dakika.

Gönen - Manyas arası.35 Km.30 Dk.

Gönen - Erdek arası. 44 Km. 50 Dk.

Gönen - Altınoluk arası. 85 Km. 70 Dk. (Bandırma’dan -140 Km 3 saat)

Gönen - Kuş Cenneti. 45 Km. 50 Dk.

Gönen - Ayvalık. 110 Km.110 Dk.( Bandırma’dan 160 Km – 3 saat)

Gönen - Dağ Ilıcası.13 Km.18 Dk.

İstanbul - Gönen arası. 398.Km. Otobüsle: 6 Saat.

İstanbul - Gönen arası: Deniz otobüsü İDO ile:2.5 Saat

Hızlı Feribotla. İstanbul - Bandırma arası.1.58 Dk.

Ankara - Gönen arası. 535 Km. Otobüsle. 8 Saat.                                                   

Bursa - Gönen arası.  148 Km Otobüsle 2. Saat.

İzmir - Gönen arası.   302 Km.  Otobüsle.5 Saat.

Çanakkale - Gönen Arası. 150 Km. Otobüsle. 2 Saat.

Gönen' e ulaşmanın en kolay yolu Deniz Otobüsleri'dir. Birçok kişi Gönen' e gelmek için Deniz otobüsleri'ni kullanmaktadır. Hem güvenli, hem de rahat bir yolculuk yapmak isteyenler deniz otobüslerini tercih etmektedir. İDO ile, İstanbul' dan Bandırma' ya  118 dakika da ulaşabilir,  35 dakika içerisinde de  Gönen' e   gelebilirsiniz.

2.Gönen’in İllere mesafeleri - İllerin Genel Özellikleri

Pilâka

Tlf Kodu

İller

Gönen

Uzaklık Km

Süre Saat

Yüzölçümü

İlçe Sayısı

Belediye / Köy

Nüfus

1

322

Adana

Gönen

982

14

17.233

17

53/543

1.849.478

2

416

Adıyaman

Gönen

1277

18

7.614

8

28/394

623.811

3

272

Afyon

Gönen

423

6

14.230

17

108/392

812.416

4

742

Ağrı

Gönen

1566

22

11.376

7

12/567

528.744

5

358

Amasya

Gönen

829

12

5.520

6

29/348

365.231

6

312

Ankara

Gönen

528

8

25.706

22

67/883

4.007.860

7

242

Antalya

Gönen

530

8

20.591

14

102/547

1.719.751

8

466

Artvin

Gönen

1475

21

5.576

5

12/308

191.934

9

256

Aydın

Gönen

590

8

8.007

16

54/488

957.757

#

266

Balıkesir

Gönen

136

2

14.292

18

52/905

1.076.347

#

228

Bilecik

Gönen

242

3

4.307

7

15/243

194.326

#

426

Bingöl

Gönen

1426

21

8.125

7

13/318

253.739

#

434

Bitlis

Gönen

1619

23

6.707

6

15/334

388.678

#

374

Bolu

Gönen

420

6

11.051

15

13/511

270.654

#

278

Burdur

Gönen

569

8

6.887

9

29/183

139.897

#

224

Bursa

Gönen

148

2

11.043

17

55/682

1.630.940

#

286

Çanakkale

Gönen

150

2

9.727

11

34/568

464.975

#

376

Çankırı

Gönen

655

10

8.454

13

28/368

270.355

#

364

Çorum

Gönen

772

11

12.820

13

38/732

597.065

#

258

Denizli

Gönen

592

9

11.868

18

100/372

850.029

#

412

Diyarbakır

Gönen

1449

23

15.355

13

32/829

1.362.708

#

284

Edirne

Gönen

618

9

6.276

8

26/248

402.606

#

424

Elâzığ

Gönen

1298

19

9.153

10

26/547

569.616

#

446

Erzincan

Gönen

1195

17

11.903

8

29/531

316.841

#

442

Erzurum

Gönen

1387

20

25.066

18

39/1.035

937.389

#

222

Eskişehir

Gönen

296

5

13.652

12

32/389

706.009

#

342

Gaziantep

Gönen

1186

18

7.642

10

28/490

1.285.249

#

454

Giresun

Gönen

1100

16

6.934

15

31/543

523.819

#

456

Gümüşhane

Gönen

1275

18

6.575

5

18/321

186.953

#

438

Hakkari

Gönen

1944

29

7.223

3

8/123

236.581

#

326

Hatay

Gönen

1169

18

5.403

11

76/357

1.253.726

#

246

Isparta

Gönen

568

9

8.933

13

50/174

513.681

#

324

İçel

Gönen

971

15

15.853

9

70/512

1.651.400

#

212-216

İstanbul

Gönen

391

6

5.712

33

74/173

10.018.735

#

232

İzmir

Gönen

470

6

11.973

28

89/626

3.370.866

#

474

Kars

Gönen

1593

25

9.442

7

10/383

325.016

#

366

Kastamonu

Gönen

664

10

13.108

19

21/1.070

375.476

#

352

Kayseri

Gönen

844

13

16.917

16

65/439

1.060.432

Pilâka

Tlf Kodu

İller

Gönen

Uzaklık Km

Süre Saat

Yüzölçümü

İlçe Sayısı

Belediye / Köy

Nüfus

#

288

Kırklareli

Gönen

599

9

6.550

7

26/177

328.461

#

386

Kırşehir

Gönen

711

11

6.570

6

30/233

253.239

#

262

Kocaeli

Gönen

280

5

3.626

5

45/245

1.206.085

#

332

Konya

Gönen

629

10

40.544

31

206/610

2.192.166

#

374

Kütahya

Gönen

326

5

11.875

13

77/543

656.903

#

422

Malatya

Gönen

1198

18

12.313

13

54/493

853.658

#

236

Manisa

Gönen

434

6

13.810

15

84/780

1.260.169

#

344

Kahramanmaraş

Gönen

1130

17

14.327

9

64/474

1.002.384

#

482

Mardin

Gönen

1509

25

8.891

9

31/567

705.098

#

252

Muğla

Gönen

696

10

13.338

11

61/394

715.328

#

436

Muş

Gönen

1553

26

8.196

5

27/357

453.654

#

384

Nevşehir

Gönen

804

12

5.467

7

45/134

309.914

#

388

Niğde

Gönen

863

13

8.062

5

52/113

348.081

#

452

Ordu

Gönen

1056

15

6.001

18

72/485

887.765

#

464

Rize

Gönen

1313

19

3.920

11

21/342

365.938

#

264

Sakarya

Gönen

306

4

4.817

12

40/491

756.168

#

362

Samsun

Gönen

891

13

9.579

14

51/957

1.209.137

#

484

Siirt

Gönen

1641

27

6.275

6

13/277

263.676

#

368

Sinop

Gönen

856

12

5.862

8

11/467

225.574

#

346

Sivas

Gönen

969

15

28.488

16

46/1.236

755.091

#

282

Tekirdağ

Gönen

522

8

6.218

8

33/258

623.591

#

356

Tokat

Gönen

927

14

9.958

11

77/609

828.027

#

462

Trabzon

Gönen

1237

18

4.685

17

77/480

975.137

#

428

Tunceli

Gönen

1325

21

7.774

7

10/371

93.584

#

414

Şanlıurfa

Gönen

1324

21

18.584

10

27/1.071

1.443.442

#

276

Uşak

Gönen

470

7

5.341

5

24/243

322.313

#

432

Van

Gönen

1776

27

19.069

11

20/571

877.524

#

354

Yozgat

Gönen

745

11

14.123

13

65/575

682.919

#

372

Zonguldak

Gönen

491

7

7.104

9

32/372

615.599

#

382

Aksaray

Gönen

742

11

7.809

6

48/146

396.084

#

458

Bayburt

Gönen

1284

19

3.652

2

9/169

97.358

#

338

Karaman

Gönen

737

11

6.876

5

16/158

243.210

#

318

Kırıkkale

Gönen

604

9

4.301

8

27/171

383.508

#

488

Batman

Gönen

1587

24

4.391

5

12/262

456.734

#

486

Şırnak

Gönen

1685

25

6.504

6

20/230

353.197

#

378

Bartın

Gönen

516

8

1.525

3

9/266

184.178

#

478

Ardahan

Gönen

1682

25

5.576

5

9/237

133.756

#

476

Iğdır

Gönen

1672

25

3.539

3

8/155

168.634

#

226

Yalova

Gönen

 

 

 

 

15/44

168.593

#

370

Karabük

Gönen

 

 

 

 

8/274

225.102

#

342

Kilis

Gönen

 

 

1.642

 

5/138

114.724

#

328

Osmaniye

Gönen

985

15

3.767

 

16/159

458.782

#

380

Düzce

Gönen

450

7

3.641

 

11/305

314.266

 

1 Saatte 75 Km yol gider. Molayı hesaba katalım ve 1 saatte 73 Km gidelim.

Toplam kilometre rakamını 73 ile böleceğiz ve saat süresini çıkaralım.

Ulaşım ve yol durumuna göre 1 ile 3 saate kadar özel ilaveler de yapalım

 ve tahmini süreyi % 90’lık bir isabetle bulalım. 

3.Araç ve Trafik Durumu

         İlçe Trafik Birim amirliğine kayıtlı – tescilli,  özel ve ticari olmak üzere 11.000 civarında araç bulunmaktadır.

   Yine şoförler odasına kayıtlı 1120 adet sertifikalı ticari araç mevcut olup; bunlardan 200 adedi şehir ve şehirlerarası nakliyat yapan kamyon ve kamyonetler, 80 adedi ticari taksiler, 200 adedi şehir içi minibüsler diğerleri de yolcu taşıma ve ticari hayatta kullanılan araçlardan oluşmaktadır. Sertifikalı sürücü yetiştirmek üzere; Girgin, Yeşil Gönen ve Tek Sür isminde 3 adet sürücü kursu bulunmaktadır.

         Ticari hayata yönelik olarak faaliyet yapan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile Gönen Koop adında Otobüs işletmeleri yapan bir kooperatifi de bulunmaktadır.

4.Bisiklet  -  Motosiklet Sayısı

İlçenin düzlük bir arazi üzerine kurulu bulunması, bisiklet ile kolayca her yere ulaşılabilir olmasıyla birlikte rahat bisiklet kullanımı imkânı da sağlamaktadır. Bu sebeple şehir içinde ulaşım için en ucuz ve pratik araç şüphesiz bisiklet olmaktadır.  İlçenin bazı ova köylerinde de bisiklet kullanımı yaygındır. Şehir merkezi ve köylerinde 21.000 ‘in üzerinde bisiklet ile 5.000 in üzerinde de motosiklet varlığı tahmin edilmektedir. Şehirde 8 civarında bisiklet, 8 civarında da motosiklet tamircisi bulunmaktadır.

5-İş Makinaları

Yoğun kış aylarında yol açma çalışmaları ve sağlıklı ulaşımın yapılabilmesi için gerekli olan iş makinaları da yeterli düzeyde bulunmaktadır. İlçe genelinde dozer, greyder, kepçe ve diğer araçlardan olmak üzere 65 civarında iş makinası varlığı bulunmaktadır. İş makinaları ağırlıklı olarak Hizmet Birliği, Belediye Başkanlığı, Sulama Birliği, Karayolları, Dilmaç Madencilik ve diğer inşaat  - hafriyat şirketlerinde bulunmaktadır.

19.Sosyal Yapı

1.Özürlü durumu

         İlçede özürlü kuruluşu olarak faaliyet gösteren tek kuruluş ‘Gönen Sakatlar Derneği’dir. Derneğin Ortopedik özürlü olarak köy ve şehirden 115 üyesi bulunmaktadır. Şehir merkezinde mahalle muhtarları tarafından tespit edilebilen özürlü sayısı 112 civarında, köy araştırmalarında muhtarlarla yapılan birebir görüşmelerde tespit edilen özürlü sayısı 256 dolaylarındadır.

 Köylerdeki kesin rakamlara göre özürlülerin guruplara göre dağılımı:

1-Ortopedik özürlüler:115

2-Zihinsel özürlüler:116 

3-Görme özürlüler: 9

4-Konuşma özürlüler: 8

5-İşitme özürlüler: 6 hem ortopedik hem de zihinsel olarak iki özrü olan kişi sayısı 1, hem işitme hem de görme özrü olan da 1 kişi bulunmaktadır.

İlçe genelinde özürlüler üzerinde yapılan araştırma çalışması sonucuna göre;  köy ve şehir genelinde, dernek üyesi, kayıtlı ve kayıt dışı özürlü nüfusun 483 ile 600 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamlara küçük özrü bulunanlar dahil değildir.  Özür durumu % 60 ‘ın altında bulunanlar kayıtlarımıza işlenmemiştir.  Bu kişilerin birçoğu kendilerini özürlü olarak yazdırmak istememişlerdir. Ancak aynı kişiler türlü içeriklerde devlet yardımlarından yararlanmak için bu özürlerini belgeleyen sağlık raporlarını almışlar ve birçoğu bu yardımlardan yararlanmışlardır. Bizim elde ettiğimiz rakamlar ağır özür guruplarına ait verileri ifade etmektedir.

 % 60 arası yazılı olmayan, kayıt dışı özürlü varlığının da, köy ve şehir genelinde 350 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamla birlikte genel özürlü sayısı tahmini 950 ye ulaşmaktadır. Bu oran da ilçe nüfusunun; % 1 ‘ine tekabül etmektedir.

2.Halk Mozaiği

          Balıkesir yöresiyle irtibatlı olarak Gönen' de de ağırlık Türkmen kökenli Yörük aşiretlerinde görülmektedir. Tarihi belgelere bakıldığında Akçakoyunlu, Burhanlı, Caferli, Çepini, Hardal, Karakeçili, Kılız, Kubaş, Söğütlü, Yağcı ve Bedir aşiretlerine ait büyük aileler zamanla köyleri oluşturmuşlardır.

            Gönen; farklı kültürlü, çok renkli ve zengin bir halk mozaiğine sahiptir. Türkmen ırkının değişik bir versiyonu olan Yörüklerden sonra bölgede ağırlığı 93 muhacirleri adı verilen, balkan ülkelerinden Türkiye’ye göç etmiş olan muhacirler oluşturmaktadır. Yörük ve Muhacirlerden sonra bölgede; Roman, Tatar, Manav, Çerkez, Gürcü, Pomak, az sayıda Arap ve Arnavut' la birlikte, son 20 yıl içerisinde gerçekleşen göçlerle birlikte Doğu ve Karadeniz bölgesi illerinden çalışmak üzere gelen Kürt ve Laz asıllı vatandaşlar da zengin kültürlü bir Anadolu halk mozaiğini oluşturmaktadırlar.  

3.Sosyal ve Kültürel yapı

         Kültür Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 13.000 kitap kapasiteli Ömer Seyfeddin İlçe Halk Kütüphanesi ile, okul kütüphaneleri ve kültür kitapları satan kitapevleri bulunmaktadır. İlçe belediyesinin organizasyonuyla ülke çapında her yıl ödüllü Ömer Seyfettin öykü yarışması düzenlenmekte, yine belediyenin sponsorluğunda Gönenle ilgili sosyal kültürel türde etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Okuma oranı ilçede oldukça düşüktür. İlçede kitap satışları neredeyse yok denecek boyuttadır.

4.Gelenek Görenekler

Kültürel ve tarihsel anlamda çok önde ve diğer bölgelerden farklı nitelik ve ayrıcalıklarda olan bir gelenek görenek bulunmamaktadır denilebilir. Bazı Yörük köylerinde düğünlerde deve oyunları ve halk tiyatrosu türündeki eğlenceler genç nesil tarafından devam ettirilmeye, yaşatılmaya çalıştırılmaktadır. Köylerdeki birçok güzel gelenek ve görenekler tamamen terkedilmiş vaziyette olup sadece anılarla yaşatılmaktadır. Bu amaçla ilçede Yörükler Derneği ile  Gönen Tarihi Kültürel ve Sanatsal Değerleri Araştırma Koruma ve Geliştirme Derneği kurulmuştur. Yine her bahar aylarında köy hayırları da önemli bir gelenek haline gelmiştir.

20.Gençlik ve Spor

1.Futbol Takımları

Tayfun Spor, Termal Spor, Hasanbey Spor, Sarıköy Spor, Tuzakçı Spor, Gönen İmam Hatip Lisesi Spor. Spor takımlarının ilçe nüfusuna göre sayıları oldukça azdır. Futbol takımlarına ve diğer sportif faaliyetlere halkın ilgisi ve desteği yeterli değildir. En önemli sorunların başında da organizasyon eksikliği ve yetersizliği gelmektedir.

2.Basketbol Takımları

Ciddi düzeyde bir basketbol takımı bulunmamaktadır. Eğitim öğretim sezonu içerisinde okulların bünyesinde oluşturulan takımlar eğitim sezonunun bitmesiyle sona ermektedir. İlçenin ciddi olarak basketbol takımına ve sahalarına ihtiyacı bulunmaktadır.

3.Karate - Judo – Tekvando

İlçede karate dersleri veren bir tane karate hocası ve karate kursları verilen eğitim salonu bulunmaktadır.

4-Güreş Takımları

Güreş İhtisas Kulübü Güreş Takımı, Gönen İmam hatip Lisesi Güreş Takımı.

5-Diğer Sportif Gruplar

 Yeterli düzeyde olmamakla birlikte ilçe genelinde Masa Tenisi,  Satranç, Bilardo,  Atletizm, Bisiklet yarışmaları tertiplenmektedir.

21. Önemli gün etkinlik ve kutlamalar

1.Gönen İçin Önemli Günler

Gönen’in Kurtuluşu: 6 Eylül Salı  (1922)

Ulusal Oyacılık ve Çeyiz Fuarı: 4 – 8 Eylül.

Ömer SEYFEDDİN haftası ve Ölüm Yıldönümü:1 – 6 Mart (Ölümü 6 Mart 1920)

Gönen’li Mehmet Efendinin ölüm yıldönümü. 2 Ocak Pazar. (Vefatı 2 Ocak 1991)

Hıdrellez Şenlikleri: 6 – 8 Mayıs Pazar.

Çeltik ekimi ve bahar şenlikleri:1 – 15 Mayıs

Köy cemiyetleri başlıyor. Mayıs - Haziran - Temmuz

Gönen Panayırı: 16 - 19 Haziran

Gönen Pazarları: Salı günü ilçe merkezinde, Cuma günü Karşımahalle’de halk pazarı kurulmaktadır. Cumartesi Sarıköy’de, Pazar günüde Fındıklı köyünde halk pazarı kurulmaktadır.

2.Türkiye İçin Önemli Günler

Ramazan Bayramı 3 gün

Kurban Bayramı: 4 gün

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı:23 Nisan Resmi Tatil

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs. Resmi Tatil.

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Resmi Tatil

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Resmi Tatil.

Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü. 10 Kasım.

3.Pazar ve Panayır Günleri  

        Her yıl 16 –20 haziran günlerinde ilçede 4 gün süren Gönen Panayırı düzenlenmekte ve çevre bölgelerden gelenlerle birlikte 80-90 bin kişinin bu panayırı ziyaret ederek alış veriş yapmaktadır.

   Panayır günleri ilçe halkı için bayram gibi karşılanmakta, bir eğlence ve yerel turizm gibi algılanmakta ve adeta herkes dört gözle panayırın gelmesini beklemektedir.             

       Önemli ihtiyaçlar için haftalık olarak yapılan alış verişler salı günleri ilçe merkezinde düzenlenen Salı Pazarında pazarda yapılmakta olup, ayrıca şehir dışında da hayvan borsasını andıran canlı hayvan pazarı tertip edilmektedir. Salı pazarına şehir halkı ve özellikle haftada bir kez zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere şehre gelen köylü vatandaşlar yoğun bir ilgi göstermektedir.

4.Mutat Olarak Kutlanan Kurum Etkinlikleri ve Önemli Günler

       Vakıflar Haftası, Camiler Haftası, Polis Günü, Trafik Haftası, Toprağa Saygı Haftası, Çanakkale’nin Kurtuluşu, Turizm Haftası, Kütüphane Haftası, İnsan Hakları Haftası, Kuva-i  Milliye Haftası, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İHL Mezunlar Günü.

5.Gönen’in Kurtuluşu (Tarihi Durum’ a bakınız)

6.Sarıköy’ün kurtuluşu. (Tarihi Durumda - Sarıköy’ün Tarihine bakınız)

7. Köy Cemiyetleri

             Her yıl bahar ve yaz ayları içerisinde tertiplenen cemiyetler ilçede artık bir gelenek haline gelmiştir.  Baharın girmesiyle geleneksel hale gelen Peygamberimizin kutlu doğum haftası ve bahar bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katılıyor ve bir bayram havasında geçiriliyor. Gönen’de ilk önce Alattin köyü ile başlayan köy cemiyetleri her yıl Mayıs ayında başlayıp Temmuz ayında son buluyor. Köy cemiyeti tertip eden köylerin sayısı 2005 yılında 19 ‘u geçti.  Bu köyler: Saraçlar, Paşaçiftlik, Yörükkeçidere, Fındıklı, Gelgeç, Alaşar, Sebepli, Tuzakçı, Bostancı, Çifteçeşmeler, Gaybular, Turpu, Kocapınar, Karasukabaklar, Kaplanoba, Kumköy, Ulukır, Çalıoba ve Güneşli köylerinde gerçekleştiriliyor. Cemiyetlerde misafirler için kazanlarda çeşitli yemekler yapılıyor, camide mevlidi şerif ve Kuran-ı Kerimler okunuyor, topluca kılınan öğle namazından sonra yemekler yeniliyor.

10.Kermesler

             Her yıl ağırlıklı olarak okullar ve dernekler tarafından ilkbahar ve yaz ayları içerisinde düzenlenen yiyecek ve giyecek kermeslerine halk yoğun ilgi gösteriyor. Salıpazarı, panayır ve fuarlarda da çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kermesler düzenleniyor.

22.Hizmet ve Destek Kuruluşları

         Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında faaliyet gösteren üreticilerin istifadesine yönelik olarak köyler adına kurulan; Başta, ‘Gönen Köylere ve Üreticilere Hizmet Götürme Birliği’, 33 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 5 adet Tarım Kredi Kooperatifi, Yağlı Tohumlar Kooperatifi, Esnaf Kefalet Kooperatifi ile ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli desteklemelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da bulunmaktadır.

Köylere ve Üreticilere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Çeltik Komisyonu Başkanlığı (Resmi Kurumlar bölümüne bakınız)

1.Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olan köyler

         Üretim, pazarlama, organizasyon, ayni ve nakdi yardım amaçlı olarak ortaklarına ve köylerine hizmet vermektedirler.

 Gaybular, Hasanbey, Keçeler, Tuzakçı, Körpeağaç, Havutça, Turplu, Sarıköy, Ulukır, Fındıklı, Canbaz, Kalfaköy, Sebepli, Büyüksoğuklar, Asmalıdere, Paşaçiftlik, Buğdaylı, Ilıcak, Üzümlü, Çınarlı, Gökçesu, Saraçlar, Şaroluk, Karalarçiftliği, Dışbudak, Bayramıç, Kumköy, Ortaoba, Osmanpazar, Kocapınar, Ilıcaoba, Hafızhüseyinbey.

2.Tarım Kredi Kooperatifi Olan Köyler

Üye çiftçilere ve üreticilere kredi ve ürün bazında destek vermektedirler.

Gönen Merkez, Sarıköy, Buğdaylı, Asmalıdere, Tütüncü köylerinde bulunmaktadır.

23.İlçenin Teknoloji Potansiyeli

1.İnternetteki Gönen Siteleri

1-GönTAM Sitesi. Tlf:7626793 - 05366062730

 www.gonengontam.gen.tr.

          Gönen Tanıtım Araştırma İletişim Bilim Proje ve Rehberlik Merkezi Derneği sitesidir. 250 CB 26 ayrı bölümden oluşan site Gönen’in en büyük, merkez ve ulusal sitesidir. İlçenin A’ dan Z’ye bütün değerlerini kapsamaktadır. Proje ve Altyapı Hazırlık A. Kadir DEMİRCAN Teknik Yapım. Hayri GÜNER. Site 04.05.2005 tarihinde yayına girmiştir.

2-Gönen Kaplıcaları Sitesi. Tlf:7621840

 www.gonenkaplıcaları.com 

3-Gönen Ticaret Borsası Sitesi: Tlf: 7621742

www.gonentb.tobb.org.tr 

4-Şahıs Sitesi: www.gonenim.com.tr

5-Gönen Sağlık Gurup Başkanlığı sitesi: Tlf: 7621839

 www.gonensgb.sağlık.gov 

6-Şahıs Sitesi: www.yeşilgonen.com.tr

7-Gönen Batum ve Artvinliler Kültürel Yardımlaşma Derneği sitesi:

 www.gonen-batum-artvin.tr.

8-Zeki Gıda Çeltik fabrikası sitesi. Tlf:7628975

www.zekigıda.com.tr 

9-Genç FM Radyosu sitesi. 7626000 Meil: www.gençfm.com.tr

www.gençfm.com.tr

10- Karakoç Bilgisayarın sitesi. 7622321

www.digitalalem.com  / www.vizyondakiler.com

11-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sitesi

    www.gonen-meb.gov.tr

12- Gönen Belediyesi sitesi. Tlf: 7621845 -46

www.balikesirgonen.bel.tr Mail:  info@balikesirgönen.bel.tr

13-Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü sitesi.

www.gonenemniyet.gov.tr

14-Sarıköy Belediyesi Sitesi

www.sariköy.bel.tr

15-Yörükoğlu Giyim Mağazası

www.yorukoğlugiyim.com.tr

16-Denizkent Petrol

www.denizkentpetrol.com.tr

17-Günder Deri sitesi

www.gunder.com.tr

18-Radyo Venüs FM sitesi

www.gonenradyovenüs.com

19-Çetin ERBAY Özel İnternet sitesi.

www.cerbay.bz.tc

21- Kocapınar Köyü İnternet sitesi

www.kocbayir.com

22-Gönennet Bilgisayar Sitesi

www.gonennet.com

23-Mumcu Teneke fabrikası İnternet Sitesi

www.mumcuteneke.com.tr

24-Tek Süt Firması internet sitesi. 0266.7621232.

www.teksut.com.tr

25-Gönen Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü sitesi 7620868

www.balıkesir.edu.tr

26-Astosan Süt Tozu Fabrikası sitesi. 7742670

www.astosan.com.tr

27-Gönen Endüstri Meslek Lisesi Tlf: 7621502- Fax:7621938

www.goneneml.k12.tr

28-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sitesi.

www.gonen-meb.gov.tr

29-Şahıs sitesi.

www.dortmevsimgonen.com

30-Gönen Turizm Derneği Sitesi

www.gonenturizmder.com

31-Dereköy Alabalık Çiftliği

www.derekoyalabalik.com.tr

32-Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı Sitesi

www.gonenhihvakfi.org

2.Bilgisayar Sayısı

Evlerde şahsi bilgisayar sayısı tahmini:900 civarında

Kamu kurum ve kuruluşlarında: 400 civarında

İş yerleri ve diğer yerlerde:1200 civarında

İnternet kafeler ve eğitim amaçlı yerlerde: 500 civarında olmak üzere ilçe genelinde kesin olmayan sonuçlara göre 3.000 civarında bilgisayar olduğu ve en az 12.000 kişinin bilgisayar kullanmayı bildiği tahmin edilmektedir.

Bilgisayar tamir, satış, programcılık ve eğitim işi yapan olarak ta 20 civarında bilgisayarcı bulunmaktadır.

24.Manevi Yapı

1.Manevi Yapı Faktörleri

İlçede 1976 yılında açılan İmam hatip Lisesi bu güne kadar 1500’ün üzerinde mezun vermiştir.

Eski yıllarda oldukça iyi düzeyde olan manevi yapının son yıllarda hissedilir derecede bir erozyona uğradığı, milli ve manevi değerlerin ve sorumluluk duygularının oldukça ötesinde duran, eğlence kültürünü daha fazla benimseyen, idealsiz, amaçsız, hazırcı ve nemelâzımcı bir gençlik varlığının olduğu söylenebilir. 

Yinede Cuma ve bayram günleri camiler dolup taşmaktadır. İnsanlar, dini bayramları, önemli gün ve geceleri yaşamak ve birbirlerini kutlamak için yoğun bir çaba harcamaktadırlar.

Yaz aylarında herkes çocuklarını mutlaka Kur’an eğitimine ve hatim yapmaya yönlendirmekte ve düzenlenen hatim törenleriyle ilçede adeta gönüller coşmakta ve manevi bir atmosfer yaşanmaktadır. 

İlçe Müftülüğüne bağlı Gönenli Mehmet Efendi Yatılı Kız Kuran Kursu da her yıl onlarca talebe ve hafız yetiştirerek bölge çapında önemli bir misyonu yerine getirmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak müftülük bünyesinde hizmet yürüten  Ekrem Gürel Eğitim Merkezinde, civar il ve ilçelerden gelen cami İmam Hatipleri ile yurt dışından gelen talebeler yatılı olarak kaldıkları burada kısa süreli  eğitime tabi tutulmaktadırlar.

Yine her yıl hacca gidenler için çarşı meydanında büyük törenler tertiplenmekte, dualar yapılmakta olup, düzenlenen hacı uğurlama törenleri adeta Gönen’de mahşeri bir kalabalığı andırmaktadır.

Yaz aylarında birçok aile İmam Hatip Lisesi Camii ve Mehmet Efendi Camii ve Külliyesinde mevlit ve dini törenler eşliğinde, İslâmi geleneklere uygun şekilde evlenme düğünleri yapmaktadırlar.

Tatil sezonu boyunca düzenlenen sünnet cemiyetlerinde, köy hayrı cemiyetlerinde ilçenin ünlü müezzin, imam hatip ve vaizleri okudukları mevlidi şerifler, Kuranı Kerimler ve verdikleri vaazı nasihatlerle önemli derecede bir manevi atmosfer oluşturmaktadırlar.

Daha önceleri kısmen tertiplenmekte olan köy hayırları 2005 yılından itibaren tamamen yaygınlaşarak 10 ‘un üzerinde köyde yapılmaya başlanmıştır.

Aileler, ölülerinin ardından mevlitler, hayır cemiyetleri tertip ederek ahirete intikal eden tüm yakınlarını yad etmektedirler.

Bayramdan önce, arife gün kadınlar mezarlıkları ziyaret etmekte, bayram namazından sonra da erkekler doğrudan mezarlığa giderek, ahirete intikal etmiş yakınlarının mezarlarına dua okumakta ve tanıdıklarıyla bayramlaşmaktadırlar.

Kandil gecelerine Gönen halkı son yıllarda büyük bir önem vermekte, gündüzden sözlü olarak ve cep telefonu mesajlarıyla yakınlarını, birbirlerini kutlamakta ve kandil gecesini camilerde geçirerek camileri tıklım tıklım doldurmaktadırlar.

İlçede ezanların merkezi sistem ile, güzel sesli ve en güzel ezan okuyan müezzinlerin okudukları ezanlar ile adeta bir saadet asrı atmosferi yaşatılmakta, gönüller ezan sesleriyle coşmakta ve bu atmosfer neticesinde camilerde büyük bir cemaat katılımı görülmektedir.

Mevlidi Şerif okumaları ilçede eski önemini hiç yitirmeden sürdürmektedir. Hemen hemen bütün sünnet cemiyetlerinde mevlidi şerif ve Kuran-ı Kerimler okunarak güzel adetler sürdürülmektedir. Ancak bazı sünnet cemiyetlerinde hem mevlidi şerif okutulup, hem de içki masaları kurulup içkili eğlenceli düğünler yapılarak birçok günahlar ve rezillikler de işlenmektedir.

2.Camiler

         Şehir merkezinde 25, Sarıköy Bucakta 6, köylerinde 101 adet olmak üzere toplam 132 adet camisi bulunmaktadır.

Bazı büyük köylerde ise birden fazla cami bulunmaktadır. Bunlar; Muratlar köyü 2, Ortaoba köyü 2, Tuzakçı köyü 3, Tütüncü köyü 3, Asmalıdere köyü 2, Gündoğan köyü 3, Hacıvelioba  köyü 2,   Bayramiç köyü 2 camiye sahip bulunmaktadır.

         Mimari, teknolojik üstünlük ve alan genişliğine sahip en gözde cami 1995 yıllarında ibadete açılan Gönen’li Mehmet Efendi Camisidir. Cemaati en fazla olan camiler ise; Çarşı Camii, Mehmet Efendi Camii, Malkoç Camii, Osman Pazarı Camii ve Sarıköy Merkez camileridir. İnşaatı devam eden camiler ise; Veysel Karanı, 100 Yıl, Gündoğan ve Tütüncü camileridir.

3.Gönen Şehir Merkezindeki Camiler

Çarşı Camii, Malkoç Camii, Gündoğdu Camii, Osmanpazarı Camii, Reşadiye Camii, Çukurçeşme Camii, Plevne Camii, Plevne Mescit, Tırnova Camii, Eğrikısık Camii, Rüstem Camii, Yanık Cami, Tabakhaneler camii, Kurşunlu Camii, Karşıyaka Camii, İmam Hatip Lisesi Camii,  Eski Sanayi Camii, Eski Kurşunlu Camii, Kaplıcalar Camii, Şehitler Camii, Esentepe camii, Mehmet Efendi Camii, Şerefoğlu Camii,  Yeni Sanayi Mescidi, Yüzüncü Yıl camileri olmak üzere toplam 25 adet cami  bulunmaktadır.

4.Sarıköy Şehir Merkezindeki Camiler

Çarşı Camii, Çınarlı Camii, Değirmendere Camii, Fındıklı Camii, Kubbeli Cami, Şumnu Camileri bulunmaktadır.

5.Merkezi Ezan

İlçede 2005 yılı Eylül ayından itibaren merkezi ezan sistemine geçilmiştir. İlçenin en iyi müezzin ve imam hatiplerinden; Yaşar AVCI, Mehmet AKİF ÇETİN, İlhan CAN, Yaşar GÜRELİ, Mehmet KILIÇ, Bekir KILIÇ ve Mesut BİROĞLU’ nun okuduğu ezanlar halk tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış ve bu sistem daha sonra tüm köylere de ulaştırılmıştır.

25. Huzur ve Asayiş

   İlçede şehrin güvenlik ve huzurundan sorumlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile, kırsal alan ve köylerden sorumlu İlçe Jandarma Komutanlığı görev yapmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı;  Denizkent, Sarıköy ve Buğdaylı da bulunan karakolları vasıtasıyla 24 saat asayiş ve güvenlik hizmeti vermektedir.

   İlçe asayiş ve güvenlik bakımından halkının güvenli ve huzurlu olarak yaşayabildiği bir şehirdir. Genç kızlar ve hanımlar gece geç saatlere kadar tek başlarına rahatça gezip dolaşabilmektedirler.

  İlçede genel anlamda işlenen suçlar sıralamasında; kız kaçırma olayları başta olmak üzere; kavga olayları, hırsızlık, trafik suçları, karşılıksız çek,  silah ve bıçaklı yaralamalar gelmektedir.

   Bölge ve şehir düzeyinde kimsesizler ve sokak çocukları anlamında sokakta çalışan ve yaşayan, evi ve ailesi olmayan çocuk ve yetişkin bulunmamaktadır. Mevcut olan özürlü, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine de zaten aileleri, komşuları, yakınları,  hayırsever şehir halkı ve sosyal yardım kuruluşları sahip çıkmaktadır. 

26.Finans ve Emlâk Durumu

1.Finans Durumu

Para ve finans sektörü olarak bankalar ve kuyumcuların dışında herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır. İlçede döviz bürosu yoktur. Döviz alım satımını kuyumcular ve bankalar yapmaktadır. İlçede ikisi kamu bankası olmak üzere beş adet banka hizmet vermektedir.

Kamu Bankaları 1-Ziraat Bankası 2- Halk Bankası

Özel Bankalar 1-Ak Bank 2-İş Bankası 3-Yapı Kredi Bankası 

Vatandaşların birikimlerini değerlendirebilecekleri, hisse satın alabilecekleri veya devredebilecekleri çok ortaklı, hisse alıp satan ticari kuruluşlar bulunmamaktadır. Bu tür borsa işlemleri ağırlıklı olarak şahısların kendi girişimleriyle ve İstanbul piyasasıyla yürütülmektedir.

2.Emlâk ve Konut Durumu

İlçede en kârlı yatırım ev ve işyeri türünde emlâğa olmaktadır. Gönen’de 90-110 metrekarelik kaloriferli bir dairenin fiyatı 40.000 ile 100.000 YTL arasında değişmektedir. Yine çarşı içinde 15 ile 40 metrekarelik bir işyeri fiyatı da 10.000 ile 250.000 YTL arasında işlem görmektedir. Çarşı içinde caddeye bakan dükkân kiraları da 105 ile 900 YTL arasında değişmektedir. İşyeri ve büro kiraları da 75 ile 500 YTL arasındadır. Ev kiraları; kaloriferli evler 150 YTL den başlamaktadır. Sobalı evler ise 75 YTL den 250 YTL ye kadar sobalı ev bulmak mümkündür. Yüksek okul öğrencileri ilçede öğrenci yurdu bulunmadığı için, kışın müşteri sıkıntısı çeken pansiyonlarda kalmaktadırlar.

İlçede son yılarda kooperatifleşmede hissedilir oranda bir hareketlenme görülmüştür. Ancak konut yapılacak alan sıkıntısı bulunmaktadır. Konutların bağ ve bahçeler ile sulanabilir tarım alanları üzerine yapılarak tarım alanlarının katledilmesine ve deprem riski fazla olan bu yerlere konut yapılmasına uzmanlar ve halk şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu yüzden tarıma uygun olmayan, zemini sağlam yüksek yerler üzerine konut yapımları araştırılmakta ve plânlanmaktadır.

27.Yönetim

1.Görev Yapan Belediye Başkanlarımız

1855 yılında belediye teşkilatına kavuşan Gönen’in ilk belediye başkanlığını 1887 – ile 1895 yılları arasında Halil Kamil Efendi yapmıştır. 1887 yılından 2006 yılına kadar, 30 belediye başkanı görev yapmıştır. Belediye başkanları 1984 yılı Ersin ÖZADALI dönemine kadar ağırlıklı olarak atama yoluyla göreve gelmişledir. 1994 – 2004 yılları arasında DYP den belediye başkanı seçilen Hayati KÖSE,  iki dönem üst üste seçilerek en uzun görev yapan belediye başkanı olmuştur. 1960 ile 1964 lü yıllarda Gönen kaymakamı olan Hüseyin ÖĞÜTCAN aynı zamanda 1960 – 1963 yıllarında atama yoluyla belediye başkanlığını da yürütmüştür. Halk arasında yapılan değerlendirmede Hüseyin ÖĞÜTCAN, Hüseyin DUMAN ve Hayati KÖSE dönemlerinde ilçeye önemli sayılabilecek hizmetlerin yapıldığı belirtilmektedir.

1887 den 2004‘e kadar görev yapan belediye başkanları

Halil Kamil efendi, Salih Sadi Efendi, Filipeli Mustafa Efendi, Hacı Ahmet Ağa, Osman Efendi, Osman Nuri Efendi, Hasan bey, Osman bey, Çerkes Tevfik Pehlivan, Halil bey, Osman bey, Ahmet bey, Hüseyin TÜMER, Hakkı AKÇALI, Hüseyin EKİNCİ, Ahmet ÖZBİLGE, Hüseyin DURAL, Hüseyin ŞEKERCİ, Hüseyin ÖĞÜTCAN, Kemal ERDEM, Raci PELVAN, Kemal DÜVENCİ, Hüseyin DUMAN, Necmettin BAĞCI, Ömer BÜYÜKKENT,  1984 – 1989 Ersin ÖZADALI,  1989 - 1994 Kaya UZEL, 1994 -2004 Hayati KÖSE, 2004 Hüseyin YAKAR belediye başkanı olmuşlardır.

2-Görev Yapan Kaymakamlarımız

İlçe 1882 tarihinde kaza olmuştur. 1882 yılından 2006 yılına kadar 62 kaymakam görev yapmıştır.

Bunlar: Mehmet bey, Mahmut Celalettin bey, Mehmet Tevfik bey, Ahmet bey, Behçet bey, Eşref bey, Hacı Tahir efendi, Rıza bey, Süleyman Rauf bey, Mehmet Memduh bey, Mehmet Vehbi bey, Halil Sami efendi, Kamil efendi, Hüseyin hacim bey, Cemal bey, Fuad bey, Azmi bey, Refet bey, Nazım bey, İbrahim Ethem bey, Said bey, Fuad bey, Amaddin bey, Refet bey, Rahmi bey, Rıfat bey, Kemal bey, Nuri bey, Naci bey, Necmettin bey, Zeki bey, İzzet bey, 1334-1939 Nurettin ARSLAN, Hakkı GÜNGÖR, Baki BAŞARAN, Rıfat ERDAL, Ağah EROZAN, Bahattin KARGIN, Fahrettin AKKUTLU, Reşit YALIN, Orhan TÜZEMEN, Kamil EFES, Cemalettin TÜFEKÇİ, Metin SARIOĞLU, Arif BAŞARAN, Hüseyin ÖĞÜTCAN, Derviş YALIM, Yalçın DOKUZOĞLU, Mehmet US, Alattin SARIGÜL, Orhan HARAÇÇI, Selahattin ALPDOĞAN, Sefer CANSU, Doğan ÖZGÖKÇELER, Erkut TAVRAN, Ömer BÜYÜKKENT, Ekrem YILDIZ,1985-1991 Battal ÖNDER, 1991-1993 Sami DURUKAN, 1993-1997 Fethi BÜYÜKAKSOY, 1997- 2003, Mehmet DEMİREZER, 2003 …Saim ESKİOĞLU.

28.Kırsal Hayat

 

1.Yabani Hayat - Avcılık

İlçenin birçok bölgesinde doğal ortamında yaban hayvanlarının barınabileceği devasa ormanlar mevcuttur. Bu ormanlarda görülen yaban hayvan türleri şunlardır.

Tavşan, Tilki, Çakal, Domuz, Sansar, Gelincik, Porsuk, Kirpi, Köstebek ağırlıklı olmak üzere çok az ve nadir miktarda da olsa Kurt, Ayı ve Geyik’e de rastlanıldığı söylenmektedir. Orman bölgesinin içerisinde köylerin de bulunmasından dolayı, köylülere zararlı olan bu hayvanların barınmaları oldukça zor olmaktadır. Özellikle Kurt ve Çakal küçükbaş hayvan sınıfından koyun ve keçilere büyük zararlar verdiği için köylüler tarafından istenilmemekte, gizli ve aşikâr avlanarak vurulup öldürülmektedir. 2005 yılının Haziran ayı içerisinde Fındıklı köyü meralarına dadanan bir tek kurt, yirminin üzerindeki koyunu telef etmiştir. Aynı şekilde tilki de köylülerin kümeslerindeki tavuklara büyük zararlar vermektedir. Yine bol miktarlarda bulunan domuz da köylülerin mahsullerine zarar vermektedir.

Kuş cinsinden olarak ta; keklik, bıldırcın,  üveyik, yaban ördeği, kaz,  çulluk türü av hayvanları da bulunmaktadır. İlçede avcılık ve atıcılık faaliyetleri oldukça üst düzeydedir. Avlanmaya kontrollü bir şekilde izin verilmektedir.

Gönen’in kenarında su göletlerinde ördek avı için yapılan ve kışın ördek avlanılan gümelerdeki avlanma yasaklanmış ve gümeler yıkılmıştır. Avlanmaya belli aylarda avcılık federasyonunun belirlediği günler ve kurallar çerçevesinde müsaade edilmektedir.

İlçede avcılar örgütlenmiş ve kulüp kurmuşlardır. Gönen Avcılık ve Atıcılık kulübünden sonra, Sarıköy, Tuzakçı, Hasanbey, Gündoğan, Paşaçiftlik, Osmanpazarı, Bostancı köylerinde de avcılık ve atıcılık dernekleri kurulmuştur.

  İlçe ve köyleri düzeyinde 3.000 civarında ruhsatlandırılmış av tüfeği ve 4 adet av malzemeleri satan işyeri bulunmaktadır.  İlçe ve köyleri düzeyinde üç bin’in üzerinde avcı bulunmaktadır. Toplam 690 üyesi bulunan Gönen Avcılık ve Atıcılık Kulübünün dernek binası, garaj arkasında kulübü ve Tütüncü yolu üzerinde de resturant ve düğün salonundan oluşan bir adet sosyal tesisi de bulunmaktadır.

2.Amatör Avcılık - Avlanma Kuralları

Avlanma mevsimi 15 Ağustosta başlayıp, 26 Şubatta sona eriyor. Avcıların avlanma ruhsatları olması gerekiyor. Av günlerine riayet etmeleri, av limitlerini aşmamaları, güme avcılığı, teyp kullanarak avlanma, gece faar ile avlanma, canlı mühre ile gece avı yapmamaları gerekiyor. Avcılıkla ilgili; Orman Şefliği,  Jandarma Ekipleri,  Jandarma Doğal Hayatı Koruma Timleri aktif olarak görev yapıyor. Kuralları ihlal edenlere de çeşitli ağır para cezaları uygulanıyor.

Bir avcı tek başına bıldırcın avında 10, Keklik avında 2, tavşan avında 1, ördek avında 4 adetten fazla avlaması yasaklanıyor.

 Kulüp 2005 yılında Gönen Kaymakamlığı ile beraber Taştepe köyü ormanına 500 adet keklik salımı gerçekleştirdi. Salınan keklikler ilk senede yavru yaparak ormana adapte oldular. Keklik üretiminin uygun olan bütün ormanlara yayılacağı ve üretimin hızlandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca ilçenin Alacaoluk, Karasukabaklar, Ortaoba, Canbaz, Fındıklı, Söğüt, Sebepli, Tahtalı, Geyikli, Hodul, Çallıca, Kaplanoba, Çobanhamidiye, Üçpınar, Hacıvelioba, Ekşidere köylerine ait ormanlarda, koruma altına alınarak her türlü yaban hayvanının doğal ortamında yetiştirilebileceği belirtiliyor.

3.Amatör Balıkçılık

   Amatör balıkçılıkta ilçede oldukça iyi düzeydedir.  İlçe genelinde yaklaşık 1000’e yakın amatör balıkçı olduğu tahmin edilmektedir.  Amatör balıkçılar da 2006 yılından itibaren dernek kurarak örgütlenmişlerdir. Amatör balıkçılıkta olta balıkçılığı 12 ay boyunca serbest olup,  ağ ile balık avı da 1 Haziran ile 30 Ağustos tarihleri arasında yasaklanmıştır. Amatör balık avı yapmak isteyenler ise İlçe Tarım Müdürlüğünden Amatör Balıkçılık Ruhsatı almak mecburiyetindedirler. 2005 yılından itibaren Kumköy barajına yayın balığı salındığı,  bu baraj içinde aynalı sazan ve pullu sazan balıklarının da yetiştiği belirtiliyor.

 Gönen ve Gönen civarında amatör balık avı yapılabilen başlıca sular ise şunlardır.

Gönen barajı, Kumköy barajı, Gönen Çayı, Tütüncü maden göleti, Sebepli maden göleti, Küpçıktı maden göleti, Denizkent, Marmara denizi, Manyas gölü, Manyas barajı, Yenice Koruköy göleti, Manyas Söve göleti, Manyas Ergili deresi, Yenice Araovacık göleti, Manyas - Duraköy çayı, Organize sanayi göleti,  Mancınık Tepegöl göleti.

Gönen bölge itibariyle hem tatlısı balıkçılığı hem de tuzlusu balıkçılığı yapabilmeye uygun bir bölge olmaktadır.  İlçenin türlü çeşitlerdeki balık ihtiyacı Bandırma balık halinden sağlanmaktadır. Amatör balıkçılık ilçede bir hobi, spor ve doğa ile baş başa kalma ve gezi niteliğinde değerlendirilmektedir.

29.Projeler, Hedefler, Sorunlar, Yapılması Gerekenler

       Gönende, halkın menfaati, huzuru ve kalkınması için, modern, örnek ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için, kısa, orta ve uzun vadede, aşağıdaki projelerin uygulanması, sorunların çözülmesi, eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bunları yapacak ve yaptıracak olan Gönen halkından başkası değildir. Halk isterse, karar verirse, bastırırsa ve takip ederse bu işler olur, yapılır. Halk istemezse, ilgilenmezse, neme lazımcı olursa, sorunlarına sahip çıkmaz, araştırmaz, arkasını takip etmez ve bunları birilerinden beklerse hiçbir şey olmaz. Karar vermek başarmaktır. Halk önce karar vermeli, sonra hedefe kilitlenmeli. Üstesinden gelinemeyecek, altından kalkılamayacak ve başarılamayacak hiçbir iş ve sorun yoktur. İyi niyetle isteyelim, karar verelim, birleşelim, taşın altına elimizi koyalım, nemelazımcılığı terk edelim yeter. Gerisi mutlaka zafer, başarı ve hayırla sonuçlanacaktır.

1- Gönen - Bandırma Yolunun duble yol olarak Gönen’e kadar yapılıp - bitirilmesi.

2- Meslek Yüksek okulunun dört yıllık fakülteye dönüştürülmesi.

3- Kültür sarayının inşaatının bitirilmesi veya yeniden yapılandırılması.

4-Yeni, müstakil, geniş ve modern bir ilçe halk kütüphanesi yapılması.

5-Mevcut hükümet meydanı ve civarındaki eski ve işlevsiz yapıların yerine büyük çaplı, altında 400 araçlık kapalı otoparkı, alışveriş çarşısı da bulunan, büyük çaplı, modern bir hükümet sarayının yapılması. Kaymakamlık, Belediye, Cumhuriyet Savcılığı, Adliye ve diğer bazı kamu kuruluşlarının aynı çatı içerisinde toplanması.

6-İhtiyaca cevap vermeyen eski şehir garajının yerine daha modern ve kullanışlı şekilde yeni Gönen Garajının yapılması.

7-Kapalı pazaryerinin tamamlanarak hizmete sunulması. Karşımahalle ve Sarköye’de kapalı Pazaryerlerinin yapılması.

8-Organize Sanayi Bölgesine sanayicilerin yerleşmesi ve işletmelere geçilmesi. 

9-Dericilik İşletmelerinin Organize sanayi bölgesine nakledilmesi ve eski deri sanayi yerinin farklı şekillerde değerlendirilebilmesi için alternatif projeler üretilmesi.

10-Özürlü yurdunun tamamlanması. Temeli atıldı,  yardım bekliyor.

11-Huzur evinin tamamlanarak ilçeye kazandırılması.

12-Gönen çayının Marmara denizine kadar projeli ıslahı ve koku ve çevre kirliliği şikâyetlerinin önlenmesi. 

13-Gönen şehir parkı ile Gönen çayı arasına ve çay kenarına çevre düzenlemesi, yürüyüş parkurları, dinlenme mekânları ve ağaçlandırmayla projeli ıslah çalışmasının yapılması.

14-Gönen Ömer Seyfeddin Kültür Sanat ve Tarihi eserler müzesi kurulması.

15-Tarihi, Kültürel ve sanatsal yapıların korunması ve restorasyonu.

16-Jeotermal Isınma Sisteminin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya kavuşturulması.

17-Doğalgazın getirilmesi ve hizmete sunulması

18-Tüm köylerin, şehir içi ve şehirlerarası yollarının asfaltlanması, onarımı.

19-Eğitim - Öğretimde ilgili okul ve derslik ihtiyaçların giderilmesi, eğitim kalitesinin arttırılması.

20-Yeni sanayideki mobilyacılar sitesinin bitirilerek yerleşimin sağlanması

21-Özel okul ve derslik yapımlarının teşvik edilmesi, özendirilmesi.

22-Tanıtım: Gönen’in Kaplıca - Oya - Pirinç ve diğer değerlerinin profesyonel bir organizasyonla bölge, ülke ve uluslar arası boyutta tanıtılması, reklâm edilmesi, pazarlanması.

23-Depreme karşı hazırlık ve tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, eğitilmesi.

24-Tam teşekküllü toplantı - kongre salonu.

25-Eğlence merkezlerinin ıslahı ve disiplin altına alınması.

26-Gönen çevresinde ve kırsal alanlarında halkın ihtiyaçlarına cevap verecek içerikte yeni piknik, eğlence, tatil yapma ve dinlenme mekânları ile tesislerinin oluşturulması. 

27-İşaret ve levhaların yenilenmesi - yeniden düzenlenmesi. Köy yollarındaki işaret ve tabelaların çağın gereklerine uygun hale getirilmesi.

28-Şehir planlaması ve çevre düzenlemesiyle ilçenin modern bir yapıya kavuşturulması.

29-Modern sistemlerde süt sığırcılığı ve besicilik. Avrupa-i Tarım sistemlerine geçilmesi çerçevesinde üreticilerin eğitilmesi, örgütlenmesi,  modern sistem profesyonel hayvancılık işletmelerinin kurulması, hayvan ahırlarının şehir ve köy içlerinden dışarılara çıkarılarak sağlık ve altyapısı iyi olan yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması. Hayvancılıkta üretim ve verimliliğin arttırılması. 

30-Spor takımlarının kurulması, mevcutların güçlendirilmesi ve farklı sportif faaliyetlere destek verilmesi.

31-Üretim, ihracat ve istihdama yönelik yeni ticari ve sanayi kuruluşlarının, fabrikaların, şirketlerin kurulmasına öncülük yapılması, kuruluşlarının sağlanması.

32-Özürlü bireylerin güncel hayatlarını kolaylaştırıcı fiziki ve sosyal düzenlemelerin yapılması.

33-Şehir içi uygun olabilecek yerlerde otoparkların oluşturulması.

34-Organik tarıma geçilmesi ve organik tarım ürünleri pazarının kurulması.

35-Tam teşekküllü ve modern bir devlet hastanesi binasının yapılması.

36-Halka faydalı ve olumlu çalışmalar yapan yerel; sesli - yazılı ve görüntülü basın yayın kuruluşlarına gereken desteğin verilmesi, faaliyetlerini sürdürmelerine katkıda bulunulması ve topluma verimli hale getirilmesi.

37-İhtiyaca göre yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulması, mevcutlarının etkili ve faal hale getirilmesi,  sivil toplum kuruluşlarına kamu kurumları ve yöneticilerinin azami desteği vermelerinin ve işbirliği yapmalarının sağlanması, çalışmalarının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması, bu kuruluşlara üye olunması, maddi ve manevi desteğin verilerek yönetime katılınması, güçlendirilmesi. Bu kuruluşların özgür çalışmalarına ve yönetimlerine yapılan her türlü antidemokratik baskı, etki ve yönlendirmelerin sonlandırılmasının sağlanması ve bu konuda kamuoyu bilinci ve hassasiyetinin oluşturulması. 

38-İtfaiye teşkilatının teknik, personel ve fiziki imkânlarının güçlendirilmesi ve yeniden modernizasyonunun sağlanmasıyla bölge çapında hizmet sunabilecek tarzda güçlü ve dinamik bir teşkilatın oluşturulması.

39-Şehir içinde ve dışarısında ailelerin de rahatça gidebileceği içkisiz, sosyal ve turistik dinlenme tesislerinin kurulması.

40-Yol kenarlarındaki, şehir ve köy içlerindeki her türlü kemrelik, çöplük, hurdalık türü kötü görüntü veren ve imaj bozan olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve yerleşim yerlerinin güzel bir çevre görüntüsüne ve yapısına kavuşturulması.

41-İşyeri, işletme ve imalathane sayısının arttırılması, gençlere istihdam sağlayıcı teşebbüslere geçilmesi, kahvehane sayılarının azaltılması.

42-Banka ve bankamatik sayılarının arttırılması.

43-Meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve alternatif tarım projelerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması.

44-Barajların ve su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi, rehabilitasyonu, balık üretimlerinin ve amatör balıkçılığın geliştirilmesi.

45-İlçedeki kültür ve sanat faaliyetlerine, eser sahiplerine destek olunması, sahip çıkılması, korunması, geliştirilip yaygınlaştırılmasının sağlanması, eser ve meslek sahiplerine gereken değerin verilmesi.

46-Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, güçlendirilmesi, örgütlendirilmesi ve alternatif projelerin uygulanması.

47-Alternatif iş ve işletmelerin araştırılması,  kurulması, geliştirilmesi, girişimcilerin desteklenmesi.

48-Gönen’e ait ürün, üretim ve değerlerin ticari alanda tanıtım ve pazarlanması için yerel ve ulusal çapta sergi ve fuar organizasyonlarının tertiplenmesi, düzenlenen fuarlara katılımın sağlanması.

49-Kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü ticari iş, işletme ve sivil toplum kuruluşlarının; etkili, güçlü ve profesyonel niteliklerde bir büro, halkla ilişkiler ve sekretarya yönetimine kavuşturulmasının sağlanması.

50-İlçenin tarihi, mimari,  kültürel, sanatsal nitelik ve içeriklerdeki tüm değerlerinin araştırılması, geliştirilmesi, korunması, tanıtılması ve ileriki nesillere ulaştırılmasının sağlanması.

51-Yerleşime müsait yerler üzerinde, verimsiz, bakımsız, çevreye kötü görüntü veren, tehlike saçan, kullanılmayan, insanlara fayda sağlamayan yıkılmak üzere olan yapıların ve arsaların alternatif projeler üretilerek çeşitli şekillerde değerlendirilmesi ve insanlığın hizmetine kazandırılması.

52-Şehir plânlaması ve çevre düzenlemesi kapsamında, düzenlenecek kampanyalar ve organizasyonlar dahilinde evlerin dış cephelerinin boyanması, örnek bahçe düzenlemelerinin yapılması, verimsiz ve atıl yerlerin değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi çalışmalarının başlatılarak modern ve yaşanabilir örnek bir şehir oluşturulması.

53-Emniyet ve Asayış hizmetlerinin eğitim çalışmalarıyla birleştirilerek ve koordine edilerek yaygınlaştırılması, gençlerin kötü alışkanlıklardan arındırılması ve korunması için alternatif ve kalıcı projeler üretilmesi ve uygulanması.

54-Yeni yerleşim alanları belirlenmesi. Sarıköy, Taştepe, Alattin, Bostancı köyleri üzerindeki tarıma, meraya uygun olmayan yüksek ve sağlam zeminli tepelerdeki araziler örnek ve başta olmak üzere, benzeri niteliklerdeki yerlerin araştırılarak kooperatif sistemli yeni yerleşim alanlarının planlanması ve projelendirilmesi çalışmalarının başlatılması.

55-Çevre yolu yapımı.

56-Şehir içi ve dışında ailelerinde rahatça gidebileceği sosyal tesisler, dinlenme ve eğlence yerleri.

30.Gönen’lilere Önemli Öğütler

Gönenlilere.. Gönen, diğer birçok il ve ilçeler ile kıyaslanamayacak derecede güzel bir şehirdir, kıymetini bilelim.

Hep beraber Gönen ve halkının kalkınması, huzur ve refah seviyesinin artması için çalışalım.  Ferdiyetçi değil, cemiyetçi olalım.

         Gönen’e dışarıdan gelip yerleşenlere… İçinde yaşadığınız, havasını, suyunu, toprağını teneffüs ettiğiniz şehir sizin de vatanınız değil mi, öyleyse siz de Gönen için çalışın,  nemelazımcı olmayın.

               Esnafa: İşyerlerinizi erken açın, geç kapayın. Hep sabredin, şükredin, çok çalışın ve müşterilere çok iyi davranın. Kesinlikle hile yapmayın, bozuk ve kalitesiz mal satmayın, malı satmak için asla yalan söylemeyin, çok abartmayın. Dükkânınızı temiz ve bakımlı tutun. Vitrininizin daima albenisi olsun. Sermayeniz güler yüz tatlı dil ve dürüstlük olsun.

Tüm insanlara: İçinizde kötüleri ve kötülükleri barındırmayın. Kötülerle, halk düşmanlarıyla dost olmayın. Kötülere ve kötülüklere karşı ortak tavır koyun, yoksa o kötüler ve kötülük ateşi bir gün toplumu  çepeçevre sarar  ve sizi de kuşatır..

İyi insan olun.  İyi insanlarla beraber olun. İyilere, toplum için çalışanlara kayıtsız şartsız destek verin. İyilerle kötüleri kesinlikle birbirine karıştırmayın. Karıştıranlara da engel olun.

Dedikodudan, boş sözden ve iftiradan sakının. İnsanların kusurlarını araştırmayın, bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir sahibi olmaktan uzak durun.

Allah’tan başka hiçbir güçten korkmayın, yağcılık,  ispiyonculuk, ikiyüzlülük, fitne ve fesatçılık yapmayın ve yapanları da aranızda barındırmayın.

Kahvelerimizin çok ve dolu olması huzur ve refah seviyesinin ölçüsü değil, tembelliğin alametidir. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tembeller ise kendilerini kötülükten alıkoyamazlar.

Etrafınıza yardımcı olunuz, kendiniz için çalıştığınız kadar toplum içinde çalışınız, bir şeyler yapınız. Sivil toplum kuruluşlarına üye olunuz, maddi ve manevi destek veriniz, katılımcı olunuz.

Düşünen, çalışan, üreten, icat eden,  toplum için faydalı işler yapan kişilerin arkasında durun, destekçisi olun.  Engel olmayın,  arkalarından dedikodular üretip aleyhlerinde entrikalar çevirmeyin. Bu tür girişimler içinde olanlara da tepki gösterin tavır koyun, onların toplumdan tecrit edilmesini sağlayın. İyi düşünün. Birçok güzel hizmet bu tür kişiler yüzünden ortaya çıkamıyor, engelleniyor ve insanlar artık iyi şeyler yapmaktan kaçınıyorlar.

Çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka okutalım, iyi eğitim almalarını sağlayalım. Başıboş bırakmayalım. İyi eğitim verilmemiş ve başıboş bırakılarak ilgilenilmemiş gençler ileride hem kendilerinin hem de toplumun başına belâ oluyorlar. Kendisine, ailesine, topluma faydalı, düşünen, çalışan, üreten nesillerin yetişmeleri için hep birlikte gayret edelim, ortak sorumluluk üslenelim.

Duyarlı, bilinçli ve katılımcı olalım. Çevrenizde olup bitenlere ilgisiz ve kayıtsız kalmayalım. Olumsuzluklara tepki ve tavır koyduğunuz, hakkınızı aramaktan kaçınmadığınız gibi; İyilik, güzellik ve başarılı çalışmaları da karşılıksız bırakmayın,  çeşitli şekillerde ödüllendirin.

31.Telefon Kullanma Rehberi

1.Telefon Kilitleme

Çocuğunuz, sekreteriniz veya sorumsuz kişiler eviniz veya işyerinizde sizin bilginiz ve izniniz dışında telefonunuzla her yeri arayacaklar, sonunda yüklü telefon faturasını siz mi ödüyorsunuz.  Bundan sonra artık öyle yağma, sorumsuzluk ve terbiyesizlik yapamayacaklar.

Bu İşi nasıl yapacaksınız.

Önce kafanızda dört rakamlı bir şifre belirleyiniz, sonra telefonunuzu aşağıdaki arama tiplerinden hangisine kapatacağınıza karar verin.

1- Yangın hariç ( 000) tüm aramalara kapalı.

2- Sadece şehir içi aramalara açık - diğer aramalara kapalı.

3- Şehir içi ve şehirlerarası aramalara açık, diğer aramalara kapalı.

Kapamayı yapmak için /  Telefon üzerinde yapacağınız işlem.

Telefonunuzun ahizesini kaldırdın ve çevir sesini alın.

Telefonunuzu kullanarak aşağıdaki işlemleri sırayla yapınız.

* 3 3 * 1964 * 2  =

İşlem sonunda ahizeden onaylama tonu sesi aldıysanız programlama doğru yapılmıştır.

Telefonunuzla bir numarayı arayın ve kontrol ediniz. Şayet 2 nolu seçeneği kullanmışsanız, telefonunuz cep telefonları ile şehir dışı aramaları yapamayacaktır. Şayet hâlâ arama yapıyorsa,  kilitleme kodlamasını yeniden deneyiniz.

 Kapamayı iptal etmek için / Telefon üzerinde yapacağınız işlem.

Tekrar eski konumuna getirmek, yani kilitlemeyi kaldırarak şehirlerarası görüşme yapabilmek için

Daha önceki dört rakamlı şifrenizi iyi hatırlayınız.

Ahizeyi kaldırınız ve çevir sesini alınız.

 Telefonunuzu kullanarak, aşağıdaki rakamları sırasıyla, kesintisiz olarak çeviriniz.

Onaylama tonu sesini almışsanız program iptal edilmiştir. Artık her yeri arayabilirsiniz. Tekrar kapamak istiyorsanız, aynı işlemleri defalarca tekrar edebilirsiniz. Bu işlem için şifrenizi kimseye söylemeyiniz ve zaman zaman şifrenizi değiştiriniz. Aklınızda tutabileceğiniz bir şifre seçiniz.

2.Çağrı Yönlendirme

         Evinizden veya işyerinizden dışarıya gideceksiniz.  Telefonunuzdan uzaklaşacaksınız. İçinizde bir merak, acaba arayan olur mu diye. Gittiğiniz yerdeki telefona veya size sizin adınıza cevap verebilecek bir numaraya telefonunuzu yönlendiriniz ve o sizin adınıza cevap vesin.

Yönlendirmeyi Programlamak için:

Gideceğiniz yerin numarasını öğrenin.

Ahizeyi kaldırın ve çevir sesi alın.

Aşağıdaki tuşları, aralıksız olarak basın.

*  2  1  *  . . . . . . .  =

Yukarıdaki boşluğa gideceğiniz veya telefonunuza cevap vermesini istediğiniz yerin telefonunu yazdınız.

Onaylama tonu sesini aldıktan sonra telefonunuzu kapatınız.

Teyit ve Kontrol için

Ahizeyi kaldırıp çevir sesi alınız ve aşağıdaki işlemleri aralıksız tuşlayınız.

* = 2 1 * . . . . . . .  =

Onaylama tonu aldıysanız, doğru numaraya yönlendirilmiştir. Eğer iki seviyede farklı bir ton sesi almışsanız, aynı işlemi yeniden yapınız.

Artık sizi arayanlara cevap verilecek ve gönül rahatlığı içinde olacaksınız.

Bu işlemi birkaç defa yaptıktan sonra, artık çok kolay olacak ve asla bu işlemi yapmaktan vazgeçemeyeceksiniz.

Bu işi cep telefonlarına da uyarlayabilirsiniz. Yani evinizi veya işyerinizi arayana, çarşıda cep telefonunuzdan cevap verebilirsiniz.

Programı iptal etmek için.

Telefonunuzun yanına geldiniz.

Ahizeyi kaldırıp çevir sesi alınız.

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

=  2  1  =

Onaylama tonu aldıysanız, ahizeyi kapatabilirsiniz.

3.Tercihli Direkt Arama

Evinizde bir hastanız, küçük çocuğunuz veya okuma yazma bilmeyen bir yaşlınız var. Dışarı çıktınız, durumunu merak ediyorsunuz, gerektiğinde onun sizi çok kolay bir şekilde cep veya iş yeri telefonunuzdan aramasını istiyorsunuz.

Hangi numarayı aramasını istiyorsunuz, önce onu belirleyiniz.

Telefonunuzun ahizesini kaldırıp, çevir sesini alınız.

Aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.

*  5  3  * Telefon nosu  =

Onaylama tonu sesini aldığınızda ahizeyi kapatınız. Artık, evdeki kişi telefonun ahizesini sadece eliyle kaldırıp 10 saniye bekledikten sonra karşısına siz çıkıyorsunuz ve görüşüyorsunuz.

Programı iptal etmek için.

Ahizeyi kaldırıp çevir sesini alınız. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

= 5 3 =

4.Meşgulde Çağrı Yönlendirme

Bu işlem İşyerleri için çok güzel bir hizmet sunmaktadır.  İşyerinizde arayan herkes ulaşsın diye çift telefon bulundurursunuz. Dostlarınız sizin bir tek telefonunuzu biliyor ve oradan arıyor.  Sizin ikinci telefonunuzdan haberi yok, aradığı bu telefon eğer meşgul ise, aramaktan vazgeçiyor ve size ulaşamamış oluyor.

Bu işlemi programlayıp rahat edin.

Siz bu telefondan birisiyle görüşürken, dostunuz size diğer telefonunuzdan ulaşsın istermisiniz.

O zaman herkesçe bilinen telefonunuzun ahizesini kaldırıp çevir sesi alın.

Aşağıdaki tuşları sırayla aralıksız basınız.

* 6 0 * ikincinumaranız =

Onaylama tonu alıp telefonunuzu kapatınız.

Artık herkes sizi bildiği ilk telefonunuzdan arayacak ve meşgul ise, ikinci telefonunuzdan görüşebileceksiniz.

Programı iptal etmek için.

Üzerinde işlem yaptığınız telefonun ahizesini kaldırıp, çevir sesi aldıktan sonra aşağıdaki tuşlamayı yapınız.

= 6 0 =

5.Rahatsız Edilmeme

Uyuyacaksınız veya önemli bir toplantınız var konsantrenizin bozulmamasını istiyorsunuz, ya da artık bıktınız kimse sizi aramasın istiyorsunuz.

 Bunun için, telefonunuzun kablosunu çekebilirsiniz, ahizesini kaldırıp yere bırakabilirsiniz. Daha sağlam bir şey olsun istiyorsanız,  aşağıdaki işlemi yapmalısınız.

Ahizeyi kaldırıp çevir sesi alınız.

Aşağıdaki tuşlamaları gerçekleştiriniz.

* 2 6 = 

Onaylama tonunu duyunca kapatınız. Artık sizi kimse rahatsız edemeyecek, programı iptal edene kadar. Ama siz istediğiniz yeri arayabilirsiniz.

Toplantınızı veya uyumanız bittiyse, iptal etmek için.

Ahizeyi kaldırıp çevir sesi alınız. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

= 2 6 =

Bu işlemden sonra artık her arayan size ulaşabilir.

İsterseniz teyit alabilirsiniz.

*  =  2 6 =

6.Uyandırma

Eve ayrı bir çalar saat almaya aslında gerek yok. Sabahleyin belli bir saatte kalkarak işe yetişmek istiyorsunuz. Öyleyse telefonunuz size saat hizmeti de sunuyor.

Ne zaman uyandırılmak istiyorsunuz. Örneğin, sabah saat 06.15 emi ayarlamak istiyorsunuz.

Ahizeyi kaldırıp çevir sesini alınız ve aşağıdaki işlemleri yapınız.

*  5 5  * 0 6 1 5  =

Onaylama tonundan sonra ahizeyi kapatınız. Artık endişeniz olmasın. Telefonunuzun fişini çekmemişseniz, telefonunuz saat 06.15 ‘e geldiğinde sürekli çalmaya başlayacak ve siz avizeyi kaldırınca susacak ve uyandırma görevini yerine getirmiş olacaktır.

Programı iptal etmek için.

Uyandırılmaktan vazgeçerseniz, ahizeyi kaldırıp çevir sesini alınız.

Aşağıdaki işlemleri yapınız = 5 5 *  0 6 1 5 =

Eğer birden fazla uyandırılma yapılmışsa, çevir sesini aldıktan sonra:

= 5 5 = tuşlarına basarak iptali gerçekleştiriniz.

7.Kısaltılmış Arama

Hemen hemen her telefonda hafıza kayıt sistemi vardır, 20 – 40 – 60 - 80 – 100 tane telefon numarasını kayıt edip, birkaç tuş ile istediğiniz numarayı çok kolay bir şekilde arayabiliyorsunuz. Bunun için, baştan biraz kafa yormanız gerekiyor, daha sonra da nimetlerini göreceksiniz.

Aynı numaraları tekrar mı arıyorsunuz, telefon numaraları aklınızda mı kalmıyor, uzun numaraları hatalımı tuşluyorsunuz. Artık bu sıkıntılı işlere son verebilirsiniz.

Yapacağınız işlem, çok önemli gördüğünüz ve çok sık aramak durumunda olduğunuz numaraları telefonunuzun hafızasına yazınız.

Kaydedeceğiniz telefon numaralarının önce hafıza numaralarını belirleyin – ayrı bir kâğıda sırayla yazınız.

Adı Soyadı:Murat ÇELİK.. Hafıza No:00.......Telefon No: 7624056.....

Tarık BORUCU         01......     7724698....

Telefonunuzun ahizesini kaldırıp, çevir sesi alınız.

Aşağıdaki tuşlamayı sırasıyla yapınız.

* 5 1 *  Hafızano * telefonnosu =

Onaylama tonu alındıktan sonra, belirlenen hafıza numarasına istenilen telefon numarası yazılmıştır.

Ahizeyi yerine koyarak telefonunuzu kapatın.

Kısaltırmış aramayı nasıl kullanacaksınız?

Ahizeyi kaldırınız ve çevir sesi alınız.

Hangi telefon numarasını arayacaksanız, onun hafıza numarasını * * den sonra tuşlayınız.

Aşağıdaki rakamları aralıksız tuşlayınız.

*  *  hafızano

İşte aradığınız kişi dört tuşla karşınızda.

Programı iptal etmek için.

Hafızadaki istemediğiniz bir numarayı silmek mi istiyorsunuz.

Ahizeyi kaldırıp çevir sesi alınız.

Aşağıdaki tuşlamayı gerçekleştiriniz.

=  5  1  *  hafızano  =

Onaylama tonu aldıktan sonra ahizeyi kapatınız.

8.Çağrı Bekletme

Çok önemli bir telefon bekliyorsunuz. Tam o kritik zamanda kıramayacağınız bir dostunuz da sizi aradı, lâfa tutuyor. Hiç telâşlanmayın, endişe etmeyin. Bu sistem sayesinde, telefonunuz meşgul çalmayacak, beklediğiniz kişi ile de konuşabileceksiniz.

Nasıl mı olacak çok kolay..

Telefonunuzun çağrı bekletme özelliği var, onu bir kez devreye sokun, her zaman kullanın.

Siz biri ile konuşurken, kulaklıktan duyduğunuz kısa bir bib sesi, size gelen başka bir aramayı haber veriyor, ikaz ediyor.

Gelen çağrıya şayet 30 saniye içerisinde cevap veremezseniz, arayan kişi meşgul tonu alacaktır.

Eğer telefon görüşmesini yaparken, sizi arayanla görüşmek isterseniz.

Çatalaltı kontağına hafifçe basıp bırakarak, özel çevir sesi alınız.

Daha sonra 1 tuşuna basınız.

Bu şekilde, konuşmakta olduğunuz kişiyi devre dışı bırakıp, otomatik olarak sizi arayanla karşılaşacaksınız;

Önceki konuşmacıyı kısa bir süre beklemeye almak isterseniz, yeniden 0 tuşuna basıyorsunuz ve sonradan aramış olan kişiyle özel olarak konuşabiliyorsunuz.

Eğer;  sonradan arayanla konuşmanızı bitirip, önceki kişiye yeniden dönmek isterseniz, tekrar Çatalaltı Kontağına basıp özel çevir sesi aldıktan sonra 0 tuşlayınız, ilk arayana dönmüş olursunuz.

Üçlü konuşma:

Özel çevir sesi aldıktan sonra, eğer telefonunuzun konferans görüşme özelliği varsa, 3 rakamını tuşlayarak iki arayanla birlikte, üç kişi halinde bir konferans görüşmesi sağlayabilirsiniz.

Aradan çıkıp – diğerlerini başa baş görüştürebilirsiniz.

Özel çevir sesi aldıktan sonra, eğer çağrı aktarma özelliğiniz varsa, 2 rakamını tuşlayarak, siz aradan çıkarsanız, diğer iki abone birbirleriyle görüşebilir.

9.Konferans Görüşme

Aynı anda iki yerde bulunamazsınız.  Ancak aynı anda,   iki yer ile üç kişi olarak görüşebilirsiniz, hatta altı kişi ile birlikte de görüşme yapabilirsiniz.

Bunun için zamanınız yok, işlerinizin yoğunluğu sebebiyle bir araya gelmeniz de çok zor, öyleyse telekonferans toplantısı yapın, hem zamandan hem işlerinizden kazanın.

Üçlü konferans mı yapacaksınız.

Konferans yapacağınız kişileri belirleyin ve telefonlarını bir yere not edin.

Ahizeyi kaldırıp çevir sesini alınız.

Konuşmak istediğiniz ilk telefon numarasını çeviriniz – karşıdaki kişiye ulaşınız.

 (Şehir içi, şehirler ve uluslar arası ve cep telefonu dahil.)

Sonra Çatalaltı kontağına basıp bırakarak özel çevir sesi alınız.

 Ve ikinci konuşmacının telefon numarasını tuşlayınız.  

Eğer aradığınız bu kişiyi bekletmeye alıp, ilk aradığınız kişiye dönmek isterseniz

Çatalaltı kontağına basıp, özel çevir sesi alınız ve 1 tuşuna basınız.

Eğer aradığınız bu kişiyi bekletmeye alıp, ilk aradığınız kişiye dönmek isterseniz.

Çatalaltı kontağına basıp, özel çevir sesi alınız ve 0 tuşuna basınız.

Aradığınız kişilerle üçlü konferansa mı geçmek istiyorsunuz, aynı anda birbirinizi dinleyerek, birlikte, karşılıklı mı konuşacaksınız.

Çatalaltı kontağına basıp, özel çevir sesi alınız ve 3 tuşuna basınız.

 İşte üçlü konferans başlıyor.

Şayet hedef büyülttünüz

Altılı konferans yapmak istiyorsunuz. Buda mümkün.

Yapmanız gereken işlem, 3 yerine 6 rakamını tuşlamanız olacaktır.

Konferansa dahil etmek istediğiniz kişileri, her yeni aboneyi yukarıda belirtildiği şekilde arar iseniz, çatalaltı kontağına basıp, çevir sesi alarak, 6 rakamını tuşlamanın yeterli olacaktır.

Not: Çatalaltı kontağına bütün işlemlerde, çok kısa bir süre ve hafif bir dokunuşla basmanız gereklidir. Aksi takdirde telefonunuz kapanır ve işlemler iptal olmuş olur. Ayrıca telefonunuzun konferans görüşme özelliği olması gereklidir.

Bir telefonun ya üçlü ya da altılı konferans özelliği vardır. Üçlü özelliğe sahip telefon ile altılı konferans kuramazsınız. Altılı özelliğe sahip telefonla ise, üçlü ve altılı konferans kurabilirsiniz.

10.Meşguldeki Aboneyi Takip

Aradığınız telefon meşgul düşüyor, kapatıp birkaç dakika sonra tekrar aynı numarayı çevirmeniz ve konuyu takip etmeniz zor geliyor ise,  acaba meşguliyeti bittimi diye düşünmenize gerek yok, bırakın bu işi, telefonunuz yapsın,  karşı tarafın meşguliyeti bitinceye kadar takip etsin ve sizi görüştürsün.

Bu işi nasıl yapacaksınız.

Ahizeyi kaldırıp, karşı telefonu çevirdiniz. Meşgul sesi aldınız, eğer aradığınız kişiyle aynı santrale bağlıysanız, çatalaltı kontağına basıp, çevir sesini alınız ve aşağıdaki tuşlamayı gerçekleştiriniz.

*  3  7 =

Onaylama tonu sesini aldıktan sonra telefonunuzu kapatabilirsiniz.

Aradığınız kişinin meşguliyeti bittiğinde telefonunuzun zili farklı bir şekilde çalacak ve sizi uyaracaktır.

Bu işlemden sonra, telefonunuzu 15 saniye içerisinde açmalısınız. Telefonunuzun ahizesini kaldırdığınızda, aradığınız kişinin telefonu çalmaya başlayacaktır.

Programı iptal etmek için.

Ahizeyi kaldırıp çevir sesi alınız ve aşağıdaki işlemleri aralıksız olarak tuşlayınız.

= 3 7 =

Onaylama tonu almışsanız yaptığınız işlem iptal edilmiş olacaktır.

11.Çağrı Aktarma

Birisiyle konuşurken bir başka kişiden bilgi almanız ve konuştuğunuz kişiyi bir başkasına aktarmanız gerekti.

Yapacağınız işlem çok basit. Karşı taraftan bilgi almak istediniz, çatalaltı kontağına basıp bırakın ve çevir sesini alınız. Bu şekilde konuşmakta olduğunuz kişiyi beklemeye aldınız. Bilgi almak istediğiniz kişinin numarasını tuşlayınız ve konuşup istediğiniz bilgileri aldınız ve tekrar ilk konuştuğunuz kişiye dönmek istiyorsunuz.

Çatalaltı kontağına basıp bırakın ve özel çevir sesini alınız.

0 ’ı tuşlayın ve ilk görüştüğünüz aboneye dönün.

 Bilgi almak için aradığınız kişi beklemeye alınmıştır.

Çatalaltı kontağına basıp bırakın, çevir sesi alın ve 1 i tuşlayın.

O anda konuşmakta olduğunuz kişiyi çözdünüz, beklemede olan kişiyle görüşebilirsiniz.

Eğer bilgi almak için aradığınız kişiyi, ilk konuştuğunuz kişiyle görüştürmek isterseniz,

 Aktarma yapmanız gerekmektedir.

 Bunun için, Çatalaltı kontağına basıp bırakın ve özel bir çevir sesi alın.

Sonra 2 yi tuşlayın ve siz aradan çekilin. Böylece çağrı aktarma işlemi tamamlanmış olacaktır.

12.Son Arama Tekrarı

Aradınız meşgul çalıyor. Tekrar aradınız yine meşgul. Bu kadar numarayı yeniden çevirmenize gerek yok. Telefonunuzun “Rediel” tuşu var ise buna basarsınız, yeniden arar.

Veya ahizeyi kaldırıp çevir sesi alınca

* * =  tuşlayınız. Sizin yerinize santral en son çevirdiğiniz numarayı çevirsin.

İşte telefonun nimetleri. Bütün bu nimetlere kavuşmak ve hizmetlerden yararlanmak için, birazcık kafa yormamız ve telefonumuzun üzerinde deneme yapmamız yeterli olacaktır.

Onbinlerce insan bu hizmetlerden yararlanıyor, aklınız var ise siz de yararlanmalısınız. Bu teknoloji insanlar için icat edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Üstelik bu hizmetlerden dolayı sizden beş kuruş bile  para  çıkmıyor,  yani hizmetlerin tamamı  beleş..

32.Toplantı Salonları - Sosyal Tesisler

1.Tiyatro – Sinema Salonu

İlçe Tarım Müdürlüğü binası içerisinde bulunan 300 kişilik Gülez Sinema ve Tiyatro salonunda, sinema gösterimleri, yerel ve ulusal tiyatro gösterileri, konferanslar ve çeşitli sosyal ve kültürel içerikli toplantılar tertiplenebilmektedir. Salon balkonlu, kaloriferli, sahneli, lüks koltuklu ve tam teşekküllü bir sinema salonudur.

2.Düğün  - Toplantı Salonları

Kapalı Salonlar: Kızılay düğün salonu, Esnaf Kefalet Kooperatifi iki adet Kapalı Düğün salonu, Tayfun Spor Kulübü Kapalı Düğün Salonu, Yıldız Otel Resturant salonu, Yıldız otel toplantı salonu (4 Kat), Güneş Otel salonu, Yıldız Otel Konferans Salonu, Öğretmen Evi salonu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu,  Gönen Belediyesi Düğün Salonu, İlçe Tarım Müdürlüğü Tarla Resturant Toplantı Salonu, Gündoğan Köyü 1000 kişilik kapalı düğün salonu.

Açık Salonlar: Belediye Açık Hava Düğün Salonu, Bahar Sineması Açık Hava Düğün Salonu,  Yeni Sinema Açık Hava Düğün Salonu, Anfi Tiyatro Açık Hava Salonu.

3.Spor Salonları

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Açık Hava Futbol Sahası,  Hasanbey Açık Hava Futbol Sahası, Yıldız arkası Açık Halı Saha, Hasanbey Köyü Açık Halı Sahası.

 

36.Gönen'in Biyografisi

Gönen'in Biyografisi

Nüfusu

74823   (Şeh: 36.263 Kö: 35.541)

Yüzölçümü

1152  Km2

Mahalle sayısı

11

İlçe oluşu

1881

Belediye teşkilatının kuruluşu

1885

Düşman işgalinden kurtuluşu

6 Eylül 1922  (İşgale uğrama 1920)

Şehirdeki konut sayısı

17.689

Köylerdeki konut - hane sayısı

8.980

Şehirdeki işyeri sayısı

4.884

Şehirdeki aile - hane sayısı

18.000

Çiftçi sayısı

13060  (Ziraat odasına  kayıtlı)

En küçük köyü

Tahtalı  (Hane 15 -Nüfus 59)

En büyük köyü

Hasanbey (Nüfus 1756)

En uzak köyü

Tahtalı (33 Km)

En yakın köyü

Hasanbey  (2 Km)

En eski köyü

Alaşar   (Akçapınar, Bostancı, Tütüncü...)

En eski  mahallesi

Malkoç

En yüksek dağı

Aladağ - 860 Metre

Balıkesir'in nüfus olarak

3.ncü  İlçesi

Balıkesir'in yüzölçüm olarak

3.ncü  İlçesi

Balıkesir'in köy sayısı olarak

2.nci büyük ilçesi ( 1.nci Dursunbey)

Tarım alanı

430.000 Dekar

Sulanabilir arazi

230.000 Dekar

Sulanabilen arazi

135.000 Dekar

Orman  alanı

480.082 Dekar

Fıstık çamından en fazla gelir elde eden köy

Köteyli  (10.000 YTL)

En fazla orman alanına sahip köy

Fındıklı (28.841 Dekar)

Mera Alanı

91.140 Dekar

Tatlısu çeşmesi adedi

9

En fazla ekilen ürün

Buğday -170.000 dekar - 70.000 ton

Buğdaydan sonra en fazla ekilen ürün

Çeltik - 65.000 dekar - 47.000 ton

Esnaf - İşletme sayısı

3885

Kar yağışının olduğu ilk köy

Fındıklı

İşsizlik oranı

% 4 - % 7 arası değişken oranlı

Lise sayısı

12

İlk öğretim okulu sayısı

29

Öğretmen sayısı

600

Öğrenci sayısı

12.000

Resmi kurum sayısı

45  (Alt birimleriyle birlikte - 105 dir)

Kamu personeli sayısı

1150 (Öğretmenler dahil)

Doktor sayısı

45  (Uzman 19 Pratisyen 15 Diş 5 Diğer 6)

Hemşire sayısı

56 (Ebe 67)

Özel muayenehane

28

Sağlık kuruluşu sayısı

Sağlık Ocağı: 6 Sağlık evi: 28

Eczane sayısı

19

Yeşilkartlı sayısı

5.500 civarında

Sivil toplum kuruluşu sayısı

164 (Dernek: 138 Parti:10 Vakıf: 2 Sendika:  3 Oda:11)

Büyükbaş hayvan sayısı

30.000 (Besici: 5700)

Aylık süt üretimi

3600 ton (Günlük 110 -130 ton arası)

Küçükbaş hayvan sayısı

65.000 (Koyun: 50.000 Keçi: 15.000)

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi

Koyun sahibi: 950 Keçi Sahibi: 150

En fazla büyükbaş hayvan sahibi

Raşit DÖNMEZ  (200 baş - Köteyli)

Manda (Camız)

150

Büyükbaş  - Küçükbaş hayvan barınakları ve kuruluk sayısı

13.500 adet

Köy tavuğu

200.000 (Evlerde - kümeslerde)

Besi tavuğu

1.080.000  - İşletme sayısı: 52

Yıllık tavuk üretimi

5.400.000 adet

Arıcı sayısı

300  (Kovan:6500 Yıllık bal miktarı:100 ton)

Yarış atı sayısı

110 (Safkan İngiliz atı)

Yerli at sayısı

1648

Merkep (Eşşek)

890

Deve

4

Deri fabrikası

50

Çeltik fabrikası sayısı

16

Oya esnafı sayısı

65 civarında

Oya yapan sayısı

6.000 civarında

Oyayı bilen sayısı

13.000 civarında

Süresiz basın yayın

8   (Gazete:6 Dergi:2)

Araç sayısı

11.000

Bisiklet sayısı

21.000

Motorsiklet sayısı

5.000

Ticari taksi sayısı

80

Münibüs sayısı

200

Kamyon sayısı

200

İş makinası

60  (Greyder, Dozer, Kepçe v.s)

Şehirdeki kahvehane sayısı

108

Köylerdeki kahvehane sayısı

132

Özürlü sayısı

950

İnternet sitesi sayısı

35

Bilgisayar sayısı

1200

Cami sayısı

133 (Şehir 25 Köylerde 108)

Jeotermal ısınma sistemi abonesi

2500

Kömürle ısınan kaloriferli site sayısı

75

En büyük mahallesi

Kurtuluş Mah (18.000 nüfus)

Berber sayısı

105

Kargo sayısı

5

Avukat sayısı

37 (Büro 32)

Kömür kaloriferli site sayısı

80

Traktör sayısı

8.000

Biçerdöver sayısı

50

Kur'an hafızı sayısı

150

Kurban kesen kişi sayısı

16.000 (Küçükbaş:12.000 B Baş:3.000)

Güneş enerjisi sistemi sayısı

520

Çanak anten - uydu alısıcı sayısı

6000 Televizyon Sayısı: 22.000

Mezarlık sayısı

130  (Şehirde 2 Köylerde128)

Mezar sayısı

45.000  (Şehirde 18.000 Köylerde:27.000)

Şehit sayısı

450

Gönen'in ulusal basında yer alışı

780 (Gazete 600 TV 180)

Genel kitap sayısı

125.000

Kuran-ı Kerim sayısı

28.000

Ruhsatlı av tüfeği sayısı 3000

Avcı sayısı 3000 (Avcılık kulübü üyeleri:2000)

Tarımsal Kalkınma Koop    33 Adet

Tarım Kredi Koop - 5 adet

Çeşme sayısı   1880

Kuyu sayısı 545

Hüküm süren kış ayları

Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart

 

Faydalanılan Kaynaklar

Gönen ve Köyleri Tarihçesi. Tacettin AKKUŞ,

 Kaplıcalar Şehri Gönen. Zekeriya ÖZDEMİR

Gönen Turizm Rehberi. Hayati KÖSE, Gönen Vitrini Dergisi 1- 4 Sayıları.

Gönen Keşif Dergisi.1-3 Sayıları, İlçe Tarım Müdürlüğü Brifingi. Tarık BORUCU

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Brifingi,  Gönen Kaymakamlığı Brifingleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları Brifing Raporları, Turistik Ekonomik Balıkesir

Sırat Cep Rehberi A.Kadir DEMİRCAN, Köy muhtarları, daire amirleri.

A. Kadir DEMİRCAN

1964 Balıkesir Gönen doğumlu.  Yazarlık ve yayıncılık hayatına 1988 de 24 yaşında Ankara’da başladı. İlk kitabı Kuran-ı Kerimden Seçme Mevzular ve İlgili Ayetler, 1994 yılında yayınlandı okunma ve satış rekorları kırdı. 

Kitap yazarlığı ile birlikte dergi ve gazete yayıncılığı ve yazarlığı, radyo - televizyon programcılığı ile reklâm tanıtım filmleri çekti. Temel fotoğrafçılık ve genel olarak basın - yayın - iletişim konularında aktif çalışmaları ile, dini - milli - sosyal -  kültürel ve teknik içerikli konularda; araştırma - inceleme - derleme çalışmaları ve basılmış kitaplarıyla birlikte çeşitli süreli yayın organlarında yayınlanmış 1800‘in üzerinde makaleleri mevcuttur.

On beş yıl boyunca, fotoğraf, kamera,  sinema - televizyon programcılığı ve basın yayın konularında verdiği dersler ve kurslarda 450’nin üzerinde öğrenci yetiştirdi. Sinema televizyon ve kamera teknikleriyle ilgili iki kitabı üniversitelerde ders ve yardımcı ders kitabı olarak okutulmaktadır.

1987 yılından beri çeşitli kamu kuruluşlarında memuriyet görevlerinde de bulunan yazar, çalıştığı kamu kurumlarının basın yayın ünitelerinde teknik görevler üstlendi ve kamu adına yayınlanan çeşitli yayınları çıkardı.

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi de olan yazar, sosyal kültürel ve teknik alanlarda faaliyetler gösteren gönüllü sivil toplum kuruluşlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulundu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kuruluş öncülüklerini gerçekleştirdi.   

         Toplam 22 telif eser kitabı bulunan yazarın, Referans İsimli Yayın Evi, sesli, görüntülü ve çeşitli konularda 200‘ün üzerinde çalışması ve projesi bulunmakta olup kısa adı GönTAM olan Gönen Tanıtım Araştırma İletişim Bilim Proje ve Rehberlik Merkezi Derneğinin kuruculuğuyla birlikte, başkanlığını ve genel koordinatörlük görevlerini de yürütmektedir. Yazar 2006 yılından itibaren ulusal televizyon için hazırladığı proje olan “Keşif “ isimli Televizyon Haber Belgesel programının yapımları ile Keşif Dergisinin bölgesel ve ulusal yayıncılığına hazırlanmaktadır. Yazar Gönen’de yaşamaktadır.

DEMİRCAN‘ın diğer kitapları...

1-Kuran-ı Kerimden Seçme Mevzular ve İlgili Ayetler. 195. 1994 (Yayınlandı)

2-A’ dan Z’ ye Pratik İmam Hatip Rehberi. 1995. 294 Sayfa. (Yayınlandı)

3-Video Kamera Fotoğrafçılık ve Televizyon Yapımcılığı. 367 Sayfa.1996 (Yayınlandı)

4-Stratejik Meseleler Ve Kuran’dan Ayetler. 1996.142 sayfa.     (Yayınlandı)

5-Araştırma Yazıları. 1996. 138 Sayfa. (Yayınlandı)

6-Sırat Cep Rehberi 1996 64 Sayfa ( 5 baskı yayınlandı)

7-A’dan Z’ ye Kamera Televizyon Film Yapım Yönetim.2001. 192 Sayfa. (Yayınlandı)

8-Sıkıntı Ve Stres Hallerine Çözüm Yolları. 2004.80 Sayfa. (Yayınlandı)

9-Önemli Mevzular Ve Kuran’dan Ayetler. Kitap. 2005. 136 Sayfa.(Yayınlandı)

10--Gönen Rehberi.  2005. 300 sayfa. (Yayınlandı)

11-Dini ve Milli Açıdan Televizyon Ve Program Yapımcılığı.  222 Sayfa. (Yayına hazır)

12-Müminlerin Temel Özellikleri. 150 Sayfa. (Yayına hazır)

13-Tefekkürnameler.100. Sayfa. (Yayına hazır)

14-Boşuna Söylenmemiş Sözler. 150 Sayfa. (Yayına hazır)

15-Ölüm Güzel Şey. 70 Sayfa. (Yayına hazır)

16-Fotoğraflarla Sohbet.  Resimli (Yayına hazır)

17-Her Halimize Şükür. 70 Sayfa.70 Sayfa.  (Yayına hazır)

18-Gönenden Yükselenler.  80 Sayfa. (Yayına hazır)

19-Gönenli Olmak.  Roman. 50 sayfa. (Yayına hazır)

20-İyi İnsan Nasıl Olmalı.  50 Sayfa. (Yayına hazır)

21-Temel ve Dijital Fotografçılık (Hazırlık Aşamasında)

22-Gönen İğne Oyacılığı (Hazırlanıyor -  Katalog Kitap)

 

 

 
 
Talep Formu
İsim
Sipariş Miktarı
E-Mail
Telefon
İl
Adres
Kargo Tercihi
Mesaj
 
 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret406391
Çobanla Başbaşa
Emlak Videoları
Keşif TV Ptogramları
satılık Araziler
Köyler Mahaller
Gönen Köyleri
Manyasın Köyleri
Hava Durumu
Anlık
Yarın
32° 34° 17°
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.68725.7100
Euro6.38686.4124