Hakkımızda


GönTAM Gönen de 2005 yılında Kuurlan Bir Sivil Toplum Kuruluşudur

 Kuruluşundan beri
yüzlerce proje uygulamıştır.Projelerinden bazıları şunlardır.

4.000 adet tanıtım-tv-video programı çekmiş ve 8 uygu kanalı, 22 internet televizyonu, 12 video kanalında yayınlayarak 25 milyon izleyiciye ulaşmıştır.

Gönen Rehberi kitabını çıkarmış ve 4.000 adet bastırarak halka ücretsiz dağıtmıştır

Gönen Cep Rehberi kitapçığını çıkararak 5.000 adet olarak halka ücretsiz dağıtmıştır.

550 adet internet sitesi kurup, yayınlamış ve editörlüğünü yürütmüş ve yürütmektedir.

Keşif isimli ulusal Belgesel Haber Dergisini yayınlamış ve yayınlamaktadır...

Gönen Vitrini isimli dergiyi çıkarmıştır

Gönen ve çevresiyle ilgili bütün alanlarda 150.000 civarında fotograf çekimi, yayını ve arşivleme hizmetini yürütmektedir.

Gönen ile ilgili her konuba yazı, yayın, kitap, makale, bilim araştırma çalışmaları yapmış ve yapmaktadır...


GönTAM Ajans Organizasyon Derneği Tüzüğüdür

 Madde:1

DERNEĞİN ADI: GönTAM Ajans Organizasyon Derneği

Derneğin Açılımı  ve Tanımları: 1.Gönen Marmara ve Türkiye Tanıtım Kalkınma Araştırma İletişim Bilim Proje Organizasyon ve Rehberlik Hizmetleri Merkezi 2.Gönen Tanıtım Araştırma  Hizmetleri Merkezi

Derneğin Merkezi: Gönen’dir, şubesi yoktur.

Madde:2

DERNEĞİN AMACI

            GönTAM Ajans Organizasyon Derneği; Gönen ilçesi ve Marmara bölgesindeki il ve ilçeler başta olmak üzere Türkiye genelindeki Bölge, Yöre, il, ilçe, belde ve köylerinin A’ dan Z’ ye tüm değerleriyle maddi ve manevi potansiyelleri konusunda; proje, bilim, araştırma, tanıtım,  yayın,  iletişim, organizasyon ve rehberlik çalışmaları yapar, koordine eder ve teknik bilgi ve destek hizmetleri verir.

           Dernek;  ülke genelinde; kültürel, tarihi ve turistik amaçlı oya çeyiz ve her türlü el sanatları başta olmak üzere,  eğitim, bilim, siyaset,  kültür,  sanat, tarih, üretim, istihdam,  meslek, iş-ticaret, insan kaynakları, yeraltı kaynakları, doğal varlıklar, sanayi, turizm hizmetlerinin araştırılması, geliştirilmesi, tanıtılıp yaygınlaştırılması, projelendirilmesi, bilgi, iletişim ve koordinasyonun sağlanması, projelerin üretilip uygulanması konularında toplum adına aktif çalışmalar yapan, görev ve önemli sorumluluklar üslenen bir kurum, fikir, proje ve beyin merkezi olacaktır.

Dernek; asil ve onursal üyeleri içerisinden oluşturacağı alt birimleri, yerleşim yeri ve şehir temsilcilikleri, kuracağı mesleki, uzmanlık ve danışmanlık komisyonları ile; Ekonomi, Ticaret, Sanayi, Kültür Sanat, Tarih, Üretim - İstihdam, Eğitim - Öğretim, Çevre, Sosyal işler, İnsan Kaynakları, Teknoloji, Organizasyon, Rehberlik, İletişim, Basın Yayın, Tanıtım konularında bilirkişilik, danışmanlık, rehberlik, projelendirme, proje uygulama ve uygulanmasını teşvik etme hizmetlerini yürütecektir.

Dernek; yerleşim yerlerimizin ve halkımızın en iyi şekilde temsil edilmesi, tanıtılması, ekonomik ve sosyal standartlarının geliştirilip daha da güçlendirilmesi, toplumun; huzur, refah, ahlâk, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile bilim ve teknoloji standardının arttırılması yönünde,  kısa orta ve uzun vadeli toplumsal kalkınma ve dönüşüm projelerini önerir, destek verir, işbirliği yapar, hazırlar, uygulamaya koyar veya yürütür. 

          GönTAM; ülkemiz şehirlerinin ve coğrafyasının Avrupa-i standartlarda, gelişmiş, güçlenmiş, modern bir yaşam yeri olması yolunda, atılacak adımlara aksiyonerlik, rehberlik ve öncülük eder. Bu konularda proje transferleri ve uygulamalarına çeşitli yol ve yöntemlerle destek olur, öncülük eder.

Madde:3

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

        Derneğin Faaliyet Alanı: İnternet ve televizyon yayıncılığı başta olmak üzere her türlü iletişim ve basın yayın organları vasıtasıyla yerel ve ulusal bazda tarih, turizm, tanıtım, eğitim, kültür sanat, bilim araştırma, inceleme, basın yayın, iletişim ve organizasyon hizmetleri alanında çalışmalar yapar.

1)-Oya Çeyiz - El Sanatları - Kültür Sanat: Dernek Türk kültürü ve Türk el sanatlarına giren başta İğne Oyası ve çeyiz olmak üzere her türlü el sanatları, ahşap turistik el sanatları ile diğer bütün tarihi, sanatsal ve kültürel değere sahip eserler ve sanatların üretilmesi, yaşatılması, öğretim ve eğitimi,  yurt içi ve yurt dışı tanıtımı, pazarlanması, sergi ve fuar organizasyonları konularında aktif çalışmalar yapar, projeler üretir ve uygular. Bu eser sahiplerinin bir araya gelmelerini, birleşip bütünleşmelerini, tanışmalarını sağlar ve sanatlarının yaygınlaştırılması ve korunması konusunda ortak çalışmalar yapılması ve projeler üretilip uygulanmasını teşvik eder.

2)- Gezi- Araştırma – İnceleme:  

Dernek; merkezinin bulunduğu yerleşim yeri olan Gönen ilçesi ve Marmara bölgesindeki şehirler başta olmak üzere; ülke genelindeki bütün şehirlerin tüm potansiyeli ve değerleri üzerinde;  kültürel, tarihsel, sanatsal, ekonomik ve sosyal konularda çeşitli gezi, araştırma ve incelemeleri de yürütecek, arşiv oluşturacak, araştırmacılara, eğitimcilere, öğrencilere yazılı ve görüntülü materyal ve kaynak sağlayacaktır.  Çeşitli konularda formlar, kamuoyu araştırmaları, anketler düzenleyerek, yarışmalar, yılın en iyisini belirlemeler yaparak; hizmeti teşvik edici, eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı yönde organizasyonlara ev sahipliği yapar.

3)- Tanıtım -  Yayın - Organizasyon:

              Dernek; şehirlerimizin, köylerimizin, özel ve tüzel kişi ve kurumların,  sivil toplum kuruluşu ve her türlü üretim ve istihdamla ilgili çalışma yapan şahıslara,  ticari iş ve işletmelere ait tüm hizmet ve değerlerin;  ilçe, ülke ve dünya çapında gerektiği şekilde bilgilendirme ve tanıtımının yapılması yönünde faydalı olacak her türlü çalışmaları ve projeleri hazırlar, uygular ve yürütür.

Şehrin ekonomik, tarihi, sosyal, kültürel ve bilimsel değerlerinin yayılması, tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacına hizmet etmek üzere ve genel olarak halkın haber bilgi ve kültür ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik;  ilçe, ülke ve uluslar arası düzeyde;  kitap, bülten, gazete, dergi, katalog, afiş, broşür, tanıtım reklâm filmi yapımı, tiyatro filmi ve program yapımı, türlü içeriklerde ve konularda radyo ve televizyon programları yapım ve yayınları ile çeşitli standartlarda ses ve müzik yapımlarını gerçekleştirir, ihtiyaç duyulan alanlarda özel ve genel olarak dersler, kurslar ve seminerler verir, tiyatro, müzik konserleri, tarihi kültürel mekânların tanıtımı için yurt içi ve yurt dışı gezi turları, sinema gösterimleri ile çeşitli yarışmalar ve organizasyon faaliyetlerini yürütür.

 Dernek yönetimi; başta yayıncılık olmak üzere türlü hizmet ve projelerinin gerçekleştirilmesinde hizmetin künyesinde sorumlu ve yetkili kılacağı kişileri yönetim kurulu, diğer kurullar, asil ve onursal üyeleri içerisinden seçip çeşitli görev ve sorumluluk verebilir. Görevli kılınan kişi dernek adına yetki kullanır.

4)- İletişim - Haber:

Dernek; bünyesinde kuracağı İnternet siteleri, internet televizyon ve radyoları, haber ajansları ve bu tür hizmet veren özel ve tüzel şahıslar ve ticari kurumlarla yapacağı işbirliği çalışmaları neticesinde şehirler ve şehirlerin her türlü değerleri ve üyelerine ait iş ve hizmetlerin Türkiye’de ve dünya çapında tanıtımını sağlayacaktır. Sitede ilçenin tüm değerleri ile ilçenin genel brifingi, önemli haber ve ajans dosyaları, ticari işletmelere ait iş ve hizmet bilgileri, iletişim bilgi ve tanıtımları yayınlanarak halkın bilgi ve haber ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

5)- Bilim: 

Gön TAM; toplum adına her türlü bilimsel çalışmalar, projeler ve teşebbüslerin öncülüğünü, maddi ve manevi anlamda desteklenmesini, kamu adına yürütülmesini, organizasyonunu ve tanıtılmasını sağlar ve sonuçlandırır. Bilimsel çalışma ve araştırma yapanlara her türlü destek ve imkânların sunulmasında organizasyon hizmeti verir, katkı sağlar, öncülük ve rehberlik eder. 

6)- Projelendirme

 Dernek şehir ve ülke çapında insanlığın yararına olan her türlü projenin üretimini, hazırlanmasını, faaliyete geçirilmesini, danışmanlığını, kişi - kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu ve İşbirliğini, kamuya yayılmasını,  kamuoyu oluşturulmasını, faaliyete geçirilmesi ve arşivlenmesini, gündemde tutulmasını sağlar.  

      7)- Rehberlik –Danışmanlık-  Organizasyon -Sosyal Faaliyetler: 

                Dernek üyelerine, kişi ve kurumlara genel ve özel olarak faaliyet alanlarıyla ilgili tanıtım, basın yayın organizasyon ve danışmanlık hizmeti sunabilir. Üyelerini uygulamış olduğu projelerden yararlandırabilir.

            Rehberlik ve tercümanlık birimiyle, bünyesinde bulunduracağı veya üyeleri içerisinden istihdam edeceği, bulunduğu şehri ve ülkesini en iyi şekilde anlatabilecek, tanıtabilecek bilgi birikimi, deneyim ve hitabete sahip, bölgeyi en iyi bilen özel tercümanları, rehberleri ve halkla ilişkiler uzmanlarıyla, dışarıdan gelen yerli ve yabancılara rehberlik ve danışmanlık edecek, bulunduğu şehre çeşitli amaçlar için gelen Türkçe bilmeyen yabancı konuklara çevirmenlik ve tercümanlık yapacaktır. Sanal ortam yoluyla veya diğer yollar ile gelen her türlü soruları cevaplayacaktır.

  8)-Proje Finansları ve Diğer Hususlar

      Dernek hizmetlerini ve projelerini aksatmaksızın sürdürebilmek için derneğe gelir sağlayıcı faaliyetler kapsamında; yerel dinlenme tesisi, yurt ve misafirhane, oya çeyiz el satanları eğitim, üretim, satış ve pazarlaması,  pansiyon, ev kiralama, kültür- sanat, yayın ve dağıtım evi, kermes ve sergi organizasyonları,  reklâm ve tanıtım danışmanlığı ve ajanslığı,  sanatsal imalat ve satış merkezleri, çay bahçesi türü tesislerin kuruluşunu, kiralamasını, işletmesini yapmak için iktisadi işletme kurabilir veya yönetim kurulu kararıyla bu tür kuruluşlar ile ortak proje üretimi ve uygulaması yoluna gidebilir,  her türlü ticari kişi ve kurumlardan proje katkı ve uygulama sponsorluğu alabilir, resmi, özel, tüzel ve ticari kurumlarla ortak proje üretimi ve uygulaması iş ve işlemlerini de gerçekleştirebilir. Üreteceği projelerle ilgili Avrupa Birliği fonlarından hibe kredi alabilir.

 Dernek gerekli görülen hallerde genel kurul kararıyla sandık kurabilir, yönetim kurulu kararıyla da ülke genelindeki il, ilçe, belde ve köyleriyle ilgili gönüllü temsilci ve temsilcilikler oluşturabilir.

Hizmet alanları çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kendi bünyesinde halk oyunları, spor, çevre, turizm, tiyatro ve müzik grupları ile çeşitli hizmet grupları kurabilir, belirli kişilere onursal üyelik,  fahri üyelik unvanları verebilir. 

            Faaliyet alanlarına giren çalışmalarla ilgili olarak, kişiler, kurum ve kuruluşlar ile maddi ve manevi her türlü iletişim, diyalog ve iş birliği içerisinde olabilir. Kişi ve kurumlardan hizmet ve projelerinin uygulanması ve yürütülmesi amacıyla ayni ve nakdi bağış, yardım, proje üyelik aidatı alabilir, sponsorluk çalışmaları yapabilir.

Dernek çeşitli alanlarda ödüllü yarışmalar,  anket ve formlar ile yılın başarılı çalışmaları ve kişilerini belirleyerek ödüllendirir.

AraziTV
Örnek Prefabrik Evler
Çobanla Başbaşa
Örnek Prefabrik Evler
Gönen Köyleri
Önemli Linkler
Manyasın Köyleri
Önemli Linkler
Keşif Dergisi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret545493
Hava Durumu
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564